Teško se voziti z praznim tankom!!???

Spituvlejo me naši Međimorci, ne bodete veruvali, med jimi je i teca Franca, zakaj je naš, Dobravsk minister Darko Horvatov ne koristil svojega ministarskoga imuniteta. Pak nebrejo dorhovci i uskoki dojti i lohniti po jegovoj (čitaj: familijarnoj) hiži da oni očejo. No, ne bi vam znal kaj reči, očem reči, ne bi vam znal reči zakaj se je Darko ne pobunil i zakaj je ne poslal uskoke na čakanje dok se on ne dospomene z Plenkijom okoli toga imuniteta? Poglednite, napriliko, potprecednik  Vlade Pupovcov Boris Miloševič je znal da ima imuniteta i pre sebi i pre Pupovco i jegovo hižo so ne prelohnili, a niti pak spremetali jegovoga grunta. Ruon tak je i Jožek Aladrovičov skoristil svojega đokera, očem reči, svojega imuniteta i nejso mo pretepli hižo i grunta. No, kuliko vidimo i Jožekova rit je došla na šekret pak je šef sih šefi pak i ministri, Drašek Plenovičov, zel imuniteta Jožeko tak bode i on završil na kvizo „Što oče biti milijoner“ i tam bode mel priliko dati točne odgovore na se ono kaj ga bodo dorhovci i uskoki pitali.Mogel bode i koristiti đokera zovi samo zovi. Moremo skupa deti roko na srce i priznati kak je denes ne lefko biti milijoner! Neje denes lefko biti političar, a niti pak minister jerbo denes političke riti nejpredi dohajajo na šekret mel čovek imuniteta ili ga ne mel. I to je još ne se. Malo je onih političarov šteri sedijo v kožnatoj ministarskoj fotelji duže od štiri leti, kaj bi rekli jenoga mandata, a za jen mandat čovek nebre nazobačiti tuliko sega kuliko bode nucal za celo svoje živleje. Kaj deco i vnuke ne bodem spominjal. A rtopram je teško ak čovek poživi prek sto let kak na priliko Joža Manoličov!

Zadji pot ste čuli kak si šteri so na kvarteljo v glavnomo državnomo rešto v Remetinco imajo pravo kaj od sindikata reštantov herbajo taško remetinko v šteroj je nutri se ono kaj čovek nuca dok je na državnoj košti v Remetinco. Verjem da se sigurno spituvlete zakaj je to tak napravleno? Pak nejpredi zbog reštantov jerbo v remetinki je se nutri kaj čovek treba v jenoj takšoj „kulturnoj“ ustanovi kak je to Remetinec. A drugo, kaj je još važneše od toga je to kaj si glavni državni rešt nebre dopustiti kaj bode nešči došel nutri z najlon vrečkom kakša god ona boje bila. Prosim vas lepo, pak rešt v Remetinco mora držati do sebe. Ak dohajate v glavni državni rešt nebrete biti bogec i neje v redo kaj si bodete stvari donesli v najlon vrečki. Čistam je vredo da si reštanti imajo jednake taške (kak negda soldati drvene kufre) i se one stvari štere se v rešto nucajo. Sindikat državnih reštantov je tu napravil pravoga posla. Mora se nešči brigati i za reštante. Ak nešči dojde v rešt ne znači da je on lopov i tat. Jerbo što je kaj prinas o tomo zadjo reč imajo naši sodi i naši soci. A si znamo da so naši sodi, a žnjimi i naši soci, na dobromo glaso kaj se pravice dotikavle. Verjem da nam je sima poznato kak je dugi pot od pravice do pravde i kak je malo onih šteri so prešli i jenoga i drugoga pota, a neso završili v rešto!? Nesam tu mel na pameti one šteri imajo imuniteta.

Najte me krivo razmeti, ali nebrem kaj ne bi nekaj napisal o rato v Ukrajini, očem reči, o tomo kak je Rusija, točneše rečeno, Putin poslal svojo vojsko, svoje soldate kaj bodo ratuvali v Ukrajini. Nebrem vam točno reči kaj Rusi očejo od Ukrajine i kaj Ukrajina, cela Evropa, celi svet mora naprajti, a kaj bi Putin svoje tenke, svoje raketline i svoje soldate vrnul dimo. Morem vam reči, a v to sam i siguren, kak ruski soldati niti ne znajo da so v Ukrajini i da ratujejo protiv Ukrajine i Ukrajincov, oni još verjejo jerbo so jim tak rekli da so još navek na manevrima. Ak mene pitate ja si nekak gruntam da bodo Rusi zgubili toga rata. Čim ruski soldati zazvedijo da so v Ukrajini oni bodo jempot zišli vum z teh svojih tenkov. A čim jempot zidejo vum i vidijo kak so Ukrajinke lopošnate i fajne več  ne bodo meli voljo kaj se znova vrnejo nazaj. A bez tenkov i raketlinov Putin je zgubleni. Brzčas Vladimir Vladimirovič niti ne zna protiv koga se ratuvle.

Retko mine šteri den, a da ne čujemo ili pak pročitamo negdi kak se ruski „gazda“ Vladek Putinov hrusti i se je glasneši: – Mi bodemo pobedili! Zmislite se kuliko pot smo te iste reči čuli od labodoritašov Hajduka v zadjih deset let i kak se je to jako retko pripetilo. Kuliko smo vpučeni najbrž i Putin navija za Hajduk.

Otkak je počel rat v Ukrajini i mi prinas v Međimorjo, kak i naši sosedi v Lepoj našoj imamo jako velike probleme. Problemi so jednako velili ako plina dovlačimo z Rusije ili pak z Ukrajine. Nigdar se ne zna da bodemo našli zaprtoga plinovoda, a čim je plinovod zaprti mrzli so nam radijatori  vu hižaj, stanaj ili pak fabrikaj. I to je još ne se, računi so saki den se vekši i vekši, a i moramo platiti naprej ak očemo kaj nam ne bodo plinovodi gluhi, a radijatori pak mrzli. Gori so odišle cene vode i struje i si se zgovarjajo na Rusko-Ukrajinski rat. Nejglavneše je meti dobroga zgovora. Ruon tak je velika stiska i još so vekši redi pre benzinskaj pumpaj. Ne sam da se dugo čaka kaj si čovek natankera svojega „plehnatoga pajdaša“ nek i tu ido cene gori. Si koristijo priliko kaj čim dražeše prodajo svojo nafto ili pak svojega benzina. No, kaj ne bi si mi gruntali kak smo vu toj nevoli z cenama sami? Ne, tu je z nami i naša Vlada štera nam pomaže kaj čim „leži“ podnesemo to energecko krizo. Morem vam reči da nam je moralna podrška našega premijera Plenkija i jegovoga ministra za peneze Zdravkeca Maričovoga vekša od naših čakoskih soliterov. Se nam oni dajo sam kaj se ne bodo zmenšali porezi i trošarine kak na benzin, nafto, plin, strujo, vodo i kaj ne bodem dale nabrajal. Nešči mora i v ta teška vremena puniti državnoga proračuna, očem reči, morajo političari i v tua teška vremena dobro živeti. A oni bokčeki sam nas imajo. Rekel je jeden moj pajdaš: Navek ga bilo dosti penez, ali ne za se! Tak nekak je i denes.

Ostavi komentar