Sveti Jeronim – dečec z Štrigove!!!

Čakoska Matica Hrvacka si je zela v talj i to je napravila kaj je prijela profesora Rašiča v dobri voli i kaj je on prepisal knigo Jožeka (mojega imejaka) Bedekoviča Natale solum… v šteroj se ve more prečitati na hrvackomo jeziko kak se je Sveti Jeronim na se zadje, ipak, narodil v našoj Štrigovi, štero so negda stari Rimljani zvali Stridon. Bil je o Stridonu, očem reči, Štrigovi, Jožeko Bedekovičo i Svetomo Jeronimo i simpozij v Štrigovi pred dve leti de je se rečeno o tomo da je Sveti Jeronim pravzaprav rođen v Štrigovi i da se o tomo več ne bodemo i nemamo kaj spominati.

Najbrž bi to bilo i tak ostalo da se je ne v čakoskomo i međimorskomo Muzejo našel nekši gospon Turk, šteri zna da je to ne ruon tak nek je to čistam drugač. On nam je lepo rekel da je Sveti Jeronim mogel biti rođen seposot drugdi sam ne v Štrigovi. Morem vam reči da sam dva dni (nejmeje) ne mogel dojti k sebi i nesam mogel spati, kak te mladi dečec to se more znati i otkod je to zazvedil? Tu se si slažemo da se je Sveti Jeronim rodil v 4. stoletjo i to v Stridono. Hajdi let je trelo kaj se je Bedekovičov Natale solum… zel v roke i kaj je prepisani na hrvacki tak da ve i mi moremo prečitati se ono kaj nam je pavlin Jožek Bedekovič štel reči o Svetomo Jeronimo, Stridonu i Međimorjo. Ve dok smo se lepo zazvedili, ve pak je počel puhati nekši novi veter i pak moramo iti znova. A pitam vas, zakaj? Mi tu prinas v Međimorjo nej bili zdravi ak ne bi nekaj pehali.

Rečeno je i zna se kak je Sveti Jeronim rođen v Stridono. Si znamo da je Stridon bil negdašji naziv za Štrigovo. Verjem da ga ne nikoga što ima nekaj protiv toga. Ak je rečeno da se je Sveti Jerovim narodil v Stridono unda je to prinas v Međimorjo, očem reči, v Štrigovi. Znuom, rekli bodete da ga vejč Stridoni v Lepoj našoj. Jeso Stridoni negdi v Dalmaciji čistam blizo morja. Moremo reči da je i to tak. Ruon tak se zna da je Stridon v šteromo se rodil Sveti Jeronim bil na meji Dalmacije i Slavonije. Rekel je naš gospon Turk da je Dalmacija nigdar ne bila do Međimorja, a zna se da je bila do Drave, a kuliko se ja razmem Drava je tu čistam blizo nas, tak ak je Dalmacija bila do Drave unda je bila i čistam blizo Štrigove.

Ak bodemo gledali denešje meje unda tu nigdi ne bodemo vidli Dalmacijo, ali Dalmacija je tu bila dok ga ne nas bilo. Ruon tak unda moremo reči da je Slavonija nigdar ne bila do morja, pak je ne unda došla na more sam kaj bi se tam rodil Sveti Jeronim. Nekak nam je Jožek Bedekovič probal pojasniti da so se tu okoli Međimorja pred nekaj vejč od jezerošesto let križale Dalmacija i Slavonija i da je Sveti Jeronim stoprocentno rođen v našoj Štrigovi. To je došlo na svetlo dneva, to piše v knigi i ne znam zakaj moramo pehati v ono kaj se zna, kaj mi znamo v Međimorjo, kaj smo sima rekli v Lepoj našoj, a pomalem bodemo i sima drugima v Evropi i sveto, šteri poštuvlejo, molijo i zagovarjajo se Svetomo Jeronimo.

Ne znati zakaj so Štrigovčanci zidali drugo cirkvo, i to z dva turne, sam par sto metri od župne cirkve i posvetili so jo Svetomo Jeronimo ak se je on ne tam narodil. I ne sam Štrigovčanci, ne sam Međimorci, nek i si drugi katolici so črez stoletja hodočastili v Štrigovo, molili se i zagovarjali velikomo sveco Svetomo Jeronimo. V Štrigovo je bil i Jeronimov zvirek z čudotvornom vodom, štero so pili ne sam ljudi nek i marha i štera je sima pomagala. Se je to v Štrigovo donesel Sveti Jeronim.

Kak je Sveti Jeronim bil na dobromo glaso i Čakovčanci so se ne doli dali Štrigovčancima pak so i oni postajli kipa Svetomo Jeronimo v čakoskomo parko. Verjem da znate ak dojdete z čakoskoga Trga Republike i prejdete polek Orla i polek spomenika poginulim branitelima v Domovinskomo rato, dojdete do kipa Svetoga Jeronima, šteri je na raskrižjo dvejo glavni stezi. Ne verjem da bi Čakovčanci postajli kipa Svetomo Jeronimo da se je on narodil v Trogiro ili pak tam negdi okoli morja. Znamo mi kakši smo mi Međimorci, a i kakši so Čakovčanci i oni to najbrž nej bili naprajli da je Sveti Jeronim ne naš čovek, očem reči, naš svetec. Si znamo da je Nikola Zrinski Čakoski rođen v Čakovco pred nekaj malo meje od štiristo let, a još dendenes nema svojega spomenika v Čakovco. Žilavi so te Čakovčanci, makar tak ne zgledijo.

Jožek Bedekovič, profesor Marko Rašič i međimorska Matica Hrvacka so dokazali da se je Sveti jeronim narodil prinas v Štrigovi, v Međimorjo našemo malomo, najlepšemo cvetnjako, nejlepšemo falačko zemle med dvemi vodami v Lepo našoj i ve mesto kaj bi mi nazaj pozvali se dobre ljude z Lejpe naše, z Evrope i sveta kaj bi znova počeli hodočastiti v Štrigovo mi smo se počeli štricati i počeli smo puhati kontra vetro. Ve bo na se zadje zišlo vum da smo mi Međimorci vekši katoliki od Pape. Nejpredi bi morali Štrigovčanci deti tablo pred svojemo mesti de bi pisalo: Štrigova – rodno mesto Svetog Jeronima, tak kaj bi si znali šteri dojdejo v Štrigovo kam so došli. Morem vam reči da se po celomo štrigoskomo hataro šepetuji kak to kanijo naprajti, a o tomo so se spominali za Vincijovo i na Mađerkinomo brego. A si znamo da se jempot pokaže dim unda bode tu včasi i ogej. Dej Bog!

Znamo si kuliko je cajta trelo našim brežnim Međimorcima kaj so postajli hrđave table i kaj ve si na sveto znajo kud šelibrajo naše Vinske ceste. Od kleti do kleti, od pelnice do pelnice! Ruon tak bi trelo postajti table i strelice kak moči dojti do Štrigove, očem reči, do rodnoga mesta Svetoga Jeronima i to z sih krajov sveta. Pak je to ne tak strašno ak znamo da svet ima sam štiri strane. I ne sam to, trelo bi znova zrihtati Pavlinskoga kloštra kaj bi on znova bil cirkveni, Štrigoski, tak da bi služil turistima šteri bi došli v Štrigovo na molitvo Svetomo Jeronimo i na okrepo. Kaj sam z tom okrepom kanil reči? Si znamo da je negda bil v Štrigovi zvirek, a i dendenes teče voda z pipe štera je pod cirkvom Svetoga Jeronima, pak bi trelo to preprajti kaj bi tu mogli piti vodo si oni šteri so ženi i šterima so guti suhi. Polek te pipe z vodom najbrž bi bilo dobro kaj bi se naprajla još jena pipa z štere bi teklo vino. Zakaj vino? Kak me morete to pitati, pak to več i vrapci na krovo znajo kak je Štrigova poznata nejpredi po svetomo Jeronimo, a unda mam posle toga po dobrim, kaj dobrim, nejbolšim vinima na sveto. Ve bi mogli pitati zakaj ruon Štrigova i štrigoski hatar imaju nejbolša vina. Brzčas je tu i sveti Jeronim mel svoje prste. Kak bilo da bilo, moramo vrnuti hodočasnike v Štrigovo, moramo v Štrigovi i v Međimorjo dati Svetomo Jeronimo ono mesto štero mo pripada, očem reči, štero si je zaslužil. Mi ve znamo da se je prinas rodil i mi imamo zadačo kaj to presemo sima na sveto. Nema ruon sako selo, mesto, grad, hatar to srečo kaj se je prijim rodil svetec i to takši kakši je bil sveti Jeronim. Tak spameten i tak školani.

Ostavi komentar