Što je jalovi politički kapital?

Postoji nešto što se zove duh vremena. Oku je nevidljiv. Nazire se tek po drugačijim reakcijama ljudi na iste pojave i aktere društvenih zbivanja. Znakovi su to koji kao lahor donose dah promjena.

Ovaj put lahor je došao odozgo, od dna s lokalne razine. Građani su znakove vremena poslali s biračkih mjesta.

Ne kaže se uzalud je prvi izborni krug izbora kad se glasa za, a u drugom krugu se izlazi kad se glasa protiv. Da se nešto mijenja i da birači razmišljaju drugačije, moglo se osjetiti i na izborima u Čakovcu po razgovoru s običnim ljudima koji su propustili prvi krug, ali bili veoma motivirani izaći na izbore u drugom krugu da bi izrazili svoju volju.

I među političarima ima onih koji su prepoznali da je stigao novi duh vremena. U Murskom Središću na konstituirajućoj  sjednici taj novi duh lebdio je zraku. Suradnja i tolerancija bile su ključne riječi i vladajućih i oporbe. I vladajući i oporba shvatili su da se politički kapital kod birača više ne gradi na tome tko će koga više verbalno napasti. To je trenutno jalovi kapital.

Ljudi su se zasitili političara koji se prepiru među sobom.

No ne budimo previše naivni. Političarima se lakše baviti jedni drugima nego potrebama građana. To je naporno i teško. Tim teže ako su očekivanja visoka, a ispunjenje se očekuje u kratkom roku. Osim toga još se nismo sasvim oslobodili sjena prošlog sustava u kojemu su građani odgajani da drugi misle i odlučuju umjesto njih. U autoritarnim režimima su država i vlast: otac i majka, a građani u podanici i djeca.

Taj odnos zavisnosti nije lako prekinuti i uspostaviti ravnotežu između građana i vlasti kao servisa građana. Potrebno je vrijeme da se podanici prometnu u odgovorne građane, a vlasti od autoritarnih gospodara u servis građanima.

Dakle, ako ćemo o duhu nove politike u kojoj bi se ona trebala baviti građanima, a ne sama sobom, postavlja se kako biti kvalitetna oporba? Vladajući su uvijek u prednosti jer imaju tekuće projekte preko kojih mogu lakše javnim novcem udovoljavati pa i podilaziti građanima. Što u tom slučaju može oporba? Kako omiliti građanima ako istresanje na vladajuće više nema prođu?

Trebat će napraviti potpuno nove paradigme. Naravno da će biti u puno težoj situaciji od vladajućih, da će morati imati paralelne programe s točno definiranim projektima i rokovima i uložiti dva puta više vremena i truda da uvjere birače kako bi im pod njihovim vodstvom bilo bolje. Treba imati na umu da  su građani na dugi rok spremni potvrđivati mandate onima koji baš nisu zaglibili ili tek kad su se zasitili njihovih marifetluka.

Ostavi komentar