Srečnoga Božiča vam želem!

Sedi se kre mene, stari moj pajdaš                                                          

dugo se vidli nismo to ti dobro znas

 vreme se je spremenilo stari smo postali

tak zgledimo kak daj nekom drugom leta fkrali.

Jedna suza se suši, druga več na oko vri

da se zmislim naše mladosti:

Ah toči, nej šparati, nagni nej dremati

či nebuš pil, bude ti žal,

a zutra več mortik pod zemljom boš spal…

To je jena od popevki Iveka Glavinovoga, šoštara z Priloka, štera je doprinesla kaj so naše međimurske popevke došle na čitabo UNESC-a kak nematerijalna baština. Dugo so se naši kulturnjaki borili, velijo da je tu nejuporneša bila naša etno muzikologinja Lidija Bajuk, kaj so naše međimurske popevke uspeli zrivati tijam na krov sveta, makar ve dok so došle tak visoko so si priznali da jim je tam i mesto. I ve nek nešči reče kak so naše popevke tožne, plačljive, ali vredijo, očem reči, nišči na sveto to kaj je tožen ne zna taj lepo reči kak mi Međimorci i još o tomo popevati. Ne sam kaj je naša popevka došla na krov sveta nek ve i si na sveto znajo da Međimorje i Međimorci živijo na ovomo sveto, makar je Međimorje teško najti na karti sveta, a nikak ak se išče na globuso. No, ve je več i Internet tu pak on pomore sima onima šteri ne znajo de bi iskali Međimorje. Si šteri znajo da je Međimorje v Lepoj našoj unda so več trifrtalj posla naprajli jerbo dok jempot dojdejo v Lejpo našo unda bodo našli i Međimorje. Znate kaj je Zvonkec Klemenčičov napisal kaj je  dragi Božek rekel za Falaček zemlice med dvemi vodami:

… falačec zemle, nejlepši na sveto kaj sam za sebe zbral…

Lefko ga najdeš, kak raj je lepi,

med Murom i Dravom tam ti leži,

de čuješ ftičju nejlepšo popevko, Međimorje to je…

Ve smo zazvedili kaj imamo, ve so nam i drugi to pokazali, a znate kakši smo mi Međimorci dok nam nešči drugi nekaj veli, nekaj pokaže unda to čuda vejč vredi nek dok mi sami do toga dojdemo. Treba naše popevke i dale sima popevati i štimati se žnjimi. Imamo se i čem! Fala sima šteri so te naše popevke dugo rivali i kaj so jif tak visoko zrivali.

Nesam mel mira i moral sam poljuknuti kaj itak piše na te čitabi i kaj je se došlo na listino nematerjalne baštine UNESC-a i morem vam reči da ga našega međimorskoga jala ne gori. Ve vidite ono po čemo smo nejbole poznati v sveto z tem se ve nebremo štimati. A kaj reči, mortik ga je na sveto i drugih ljudi šteri so jeden drugomo bole jalni nek mi Međimorci. Teca Franca mi je pošepetnola da to nebre biti, ali brzčas ga je na sveto i nekaj kaj niti teca ne zna.

Kaj se dotikavle UNESC-a neje sam međimorski jal odišel po riti k meši, isto tak je i prešla figa v žepo. No, neje tam tua kniga nematerjalne baština zaprta, tak da se bode to još moglo i dopisati ak očemo kaj bode celi svet znal kakši smo pravzaprav je!?

Ve se mi v Čakovco i v Međimorjo čudimo kak picek glisti kaj se naš međimorski župan Matija Posavcov i čakoski gracki načelnik Štef Kovačov poznajo i kaj so počeli jeden k drugomo hoditi i kaj so se počeli spominati. Najme kaj, ne tak zdavnja ste ni mogli videti Kovača na županijski fešti, a niti pak Posavca na gracki fešti, ali ve otkak je međimorska popevka došla na čitabo nematerjalne baštine UNESC-a (i to brez međimorskoga jala) se se je spremenilo. Nejpredi je župan Matija došel na prijem gradonačelnika Štefa i kaj komo se je vinčeko zadelo v guto dok je to videl, a unda je, črez par dni, gradonačelnik Kovač došel na svetešjo sesijo Skupštine Međimorske županije. To kaj je seposot normalno nam je bilo čudno, ali brzčas je se skupa z popevkom genulo na bolše. Ali neje dugo trajalo jerbo so več ovi pre čakoski gracki vuri našli falingo toj pajdašiji. Velijo, Matija je došel k Štefo radi Štefa, a ne znati je li je Kovač došel k Posavco zbogradi župana ili pak zbog svojega partiskoga šefa i sabornika Davorčeka Bernardiča. Da smo več pre Bernardičo, po čemo si je on zaslužil kaj sako leto dohaja na svetešje sesije naše Županiske skupštine? Rekla je teca Franca da je ovo leto najbrž štel videti Đurija z Međimorja šteroga je župan nagradil za jegovo skorom četrdeset letno kulturno baštino z šterom je razveseljuval nas Međimorce. Ivo Bene – Đura z Međimorja je genul prema sedemdesetoj leti i brzčas je bila skradja vura kaj mo se odužimo za se huncvutarije štere so se nadopunjavale na naše tožne međimorske pesme. Se je to naša nematerjalna baština.

Još se je nekaj pripetilo na kaj smo ruon tak ne navčeni. Nedeliščanci falijo našo sabornico, Sunčano Glavak, očem reči, nedelski esdepeovci falijo hadezeovko. Ne znati je li so Nedeliščanci prešli z leve na desno strano ili pak je Sunčana prešla na jivo strano i to polek zebre. Skočil sam do Martina kaj zazvedim kaj je pravzaprav vu pitanjo, ali smo nekaj pojeli i gemišteca spili i pozabili pitati. Ali kuliko sam uspel zazvediti pre čakoski gracki vuri, nikaj od prelaskov nek je, ne bodete veruvali, došlo novo drugačeše vreme i Međimorke so počele pomagati Međimorcima. Nebrem veruvati, a deje tu međimorski jal? A kaj je z figom v žepo? Rečite mi, prosim vas lepo, je li morete veruvati da je gospa v plavi bluzi pomogla gospono v črleni robači? Do fčera smo to ne mogli niti zamisliti, a ve pak se je pripetilo. Ili  pak je tu nešči farbenglind? Ve znam, bil je Advent, vreme darivanja, pak je Sunčana pomogla Darkijo i Nedeliščo kaj čim predi napravijo zaobilaznico jerbo je bila nervozna, očem reči, živčana kaj joj je trelo skorom frtalj vure kaj se prepela črez Nedelišče. Dugo smo čakali, ali počelo je, nejpredi v Nedeliščo, a unda pak v Čakovco. Bila je skradja vura kaj se puške  (čitaj: partiske knigice) hitijo v kuruzo dok se naši političari med sobom spominajo.

Mi Međimorci smo pak stali jeden korak naprej. Pak smo otprli štiri  šporcke dvorane. Pred tri mesece smo pustili v promet novo šporcko dvorano v Orehovici, pred tri tjedne v Draškovco, pred tri dni obnovleno dvorano pre Ekonomski školi, a od fčera, kak se to veli, je v prometo i nova šporcka dvorana v Strahoninco. Šporcke dvorane rastejo kak glive posle dežđa. Strahoninčari so čakali svojo dvorano jako dugo, ali so se ipak fčakali. Kuliko znamo, Strahoninec ve ima tri svoje puce kaj igrajo rokomet za državno reprezentacijo, to so sestre blizanke, Paula i Stela Posavec i Nikolina Zadravcova. Ve vidite puce so došle do reprezentacije brez dvorane, a de bode Strahoninčarima kraj ve dok imajo dvorano. I to novo. Dvorana je gotova tak da se ve Strahoninčari i Strahoninčarke morajo prijeti posla i početi deco delati kaj bo se mel što igrati v dvorani.

Ak koga tre deti na listo nematerjalne baštine Lejpe naše, Evrope, pak i sveta unda je to Božični koncertlin v Nedeliščo. Več dvajsti let pevački zbor Jožek (moj imejak) Vrhovski i jiv kapelnik Branimir Magdaleničov slažejo koncertlina i popevlejo za Božič i sako leto je koncetlin bolši nek je bil lani. Tak je bilo i ovo leto jerbo je koncetlin bil nejbolši do ve. Tak so bar si rekli šteri so meli to srečo kaj so došli do karte. Popevali so domaći pevači, igrali so bandisti, kaj bandisti, igral je celi orkestar šteroga je maestro Magdalenič na kup nametal, a popevali so još i štiri tenori, a pomagala jim je i Katica Toplekova, naš slavujček z Puščin. Nejlepše je bilo na krajo da so si bili na nogaj, kak oni na pozornici, tak i publika i si skupa so popevali Narodil nam se kralj nebeski, a nejso niti voditelji, Lejdi Oreb i Matko Buvač, mogli zdržati kaj nej pustili svoje glase.

Ostavi komentar