Škoro na čakoskomo Jugo

Odnavek se zna kak se dober glas jako dauko čuje, ali oni hujši glasi čujejo se još i dale. Tak je bilo i z ovim našim ogjom na smetliščo v Totovco. Ne da se za ogej čulo i prek Drave v Lepoj našoj nek so i naši sosedi, ne znati je li so Podravci, Zagorci ili pak sam Varaždinci, vidli velike oblake dima šteri so se zdiguvali hajdi dugo i visoko ober smetlišča. Dok se je zazvedilo kak je Jožekova bosanska birka štera puši vužgala smetje i smetlišče, v Totovec se je dotepla preštimana delegacija (si štiri so bili v črnaj ancugaj i belaj robačaj) v črnomo Mercedeso z Vž tablicaj. Iskali so Jožekovoga grunta. Hajdi dugo so bili pre Jožeko i posle se je na mlekari zazvedilo kak so došli kaj bi jim Jožek posodil svojo birko kaj bi ona vužgala i jivo smetje z šterim nebrejo na kraj dojti več skorom dvajsti let. Rekli so naši sosedi prek Drave v Totoski krčmi: Smetje se vužge, jen čas gori i jako se kadi, ali dok jempot smetje zgori si problemi so rešeni. Ne znati je li jim je Jožek obečal svojo birko?

Kak god je v Totovco fest i dugo gorelo, kak god so bili veliki i črni oblaki šteri so se dugo i visoko zdiguvali ober smetlišča, Totovca i Dravskoga bazena, to se je bilo premalo kaj bi se zišlo čakosko Gracko veče i kaj bi se večniki o tomo pospominali. Pak čuda se leži o ogjo spominati dok se pogasi i dok veter reznese pepela. Ostale bodo sam slike.

Pred cirka dva tjedne so Kinezi bili v Lepoj našoj pak i prinas v Međimorjo. Došli so glet de je itak to Međimorje malo v šteromo Kinezi imajo svoje štacune. Furt si gruntam kak so itak Kinezi našli Međimorje naše malo, kak so našli Lepo našo? Vidla me je teca Franca kak si furt nekaj gruntam, kak si skubem lasi i to ove šteri so mi još ostali i da me nekaj muoči, a dok me je več pitala sam joj povedal. Otpovedala mi je: Jožek, Jožek pak nikšo pamet nemaš, kaj si pozabil da je naš čovek, Hrvat z Korčule, Marko Polo našel pota za Kino. Makar je to bilo zdavnja, ali tragi so na vodi ostali pak so ve Kinezi znali dojti k nam. Ima teca praf, kak i navek. Kak bilo da bilo Kinezi so našli pota za Međimorje, našli so nas Međimorce, a ve nam ne preostaja drugo nego kaj počakamo je li bodo oni štero fabriko zafremali prinas ili pak ne bodo. Naš župan jim je rekel i pokazal se kaj imamo i kaj znamo. Znate da nas je malo i nafalili, kak je i red. Pak več negda so naši stareši falili kravo kak je dobra, kuliko mleka davle, ak so jo šteli prodati. Brez marketinga nejde.

Kam bo soza nek na oko, tak so odnegda govorili naši stareši, pak bi se tak moglo reči i za mađarskoga precednika Viktora Orbana. Pak mo je Mađar Orsag premali pak halosi prek meje. Nejpredi je, pred dve leti, dok so izbeglice Arapi nadirali v Evropo, ogradil svojo Mađarsko z železnimi blanjkami, a ve je zazvedil da mo je država premala, da so skrčeni i da teško dišejo. I kaj mo je unda ostalo? Nekod z staroga šublata je zvlekel stare karte na šterima je Mađarska bila velika i ve bi štel kaj bi si sosedi jemo dali one hatare šteri mo falijo. Verjem da znate kak je nejpredi pogledal prek Mure k nam v Međimorje jerbo je te naš „Falaček zemle med dvemi vodami“ nejduže bil pod jivom capom. Još je ne niti tridesti let minulo otkak smo se morali, i to z puškom v roki, boriti protiv srbočetnika šteri so rivali mejo na crto Virovitica-Karlovac-Karlobag, a ve pak Viktor oče naprajti Nađ Mađar Orsag. Nikak mi nejde v glavo kak se saki zapase v naš hatar dok mo nekaj fali, dok mo je država premala. Sto let je stopram minulo otkak smo Mađarima rekli zadje i vekovečno zbogom, a oni nemajo mira i dale halosijo. Vidite, kak je to zišlo jerbo smo Mađare pustili kaj tu ostanejo dok so se prvič dotepli v Evropo, a kuliko vidimo nigdar jim je ne dosti i nigdar jiv se ne bodemo rešili.

Minulo je i proščeje na čakoskomo Jugo. Očem reči, minula so obedva južna proščeja. Nejpredi je sveti Tonček mel svoje proščeje, a posle so južni Čakovčanci i Čakovčanke meli Antonovo. Prvo večer je sima na Jugo popeval i to tak jako kaj se je čulo i prek štreke, Žiga Međimorski. Znamo si kak Žiga ima zglihanoga glasa šteri se jako dauko čuje. Ne moram vam pripovedati ka je z Žigom nigdar ne dosadno, a proščeniki so ga tak verno poslušali kaj so, tu i tam, pozabili i na pijačo. No, to je još ne bilo se, Žiga je se one šteri so ga došli glet i poslušat, iznenadil i dopelal gosta večeri. Ne bodete veruvali, ali gost mo je bil i žnjim popeval, glavom i bradom, Škoro. Ivek Ištvanovič – Škoro!

Pred dva tjedne je završilo i ovoletno Urbanovo, očem reči, Vrbanovo. Nejpredi smo sprobavali se ono kaj naša „škrta“ međimorska zemla davle našim Goričancima (čitaj: vinarima), a oni spravlajo i pretačejo vu flaše, v štrigoskoj špotckoj dvorani, posle smo se klatarili od jene do druge otprte pelnice, a se je završilo, na se zadje, na Vinskomo balo v Terboco. Tam se je jelo (ne preveč), plesalo (još meje) i pilo, očem reči, degosteralo (nejvejč, a nešterni prekpreveč). Dok je pajdaš Jurek išel zaron vjutro, ruon kaj so kokoti hapili kukurikati, dimo z Terboca i to z peciklinom, zemlja se je podmeknula i Jurek se je prehitil v Štrigovčak. To vam je potok šteri zmest teče dok malo vejč dežđa padne. Kak se je Jurek ne mogel sam stati počival si je malo z glavom v potoko. Furt je gombal: To spijemo i idemo dale!

Ne znati komo to moremo zafaliti kaj se moremo saki den, očem reči, furt i navek slikati po našaj cesta? Ne znati je li nam je to zrihtala politika ili pak policaji trenerajo stročo. Najme kaj, saka malo vredneša cesta štera bar malo drži do sebe ima svojega aparata za slikati. Ve vidite kuliko mi šoferi vredimo, policaji so nam postajli aparate za slikati, a i smo to nikoga ne prosili. Lefko se je z teh aparatov norca delati, ali sam tak dugo dok te ne poslikajo. I to je još ne se, mi Međimorci šteri smo dosta kredni kaj se dotikavle pelanja po cestama i zato so nam nejpredi postajli aparate za slikati. Mi smo se bunili, mi smo prosili kaj naše sosede Rome v red dotirajo kaj se ne bodemo žnjimi sfadili, a ve so nam postavili aparate za slikati. Nikak se nebremo dospomenuti z našom politikom, z našim policajima, mi iščemo jeno oni nam postavijo drugo ili kak teca Franca veli: mamica ide po cesti, japica pak po šumi i unda se čudijo, kak picek glisti, kaj se nikak nebrejo ziti.

Kak so nas naši stareši vučili takši smo je i drugačeši niti nebremo biti. Saki od nas se fali z onim kaj ima. Beličanci so sako leto najgerek čiji bode nejdebleši, pak bodo i ovo leto zebrali nejdeblešega. On Beličanec šteri ima nejdeblešega celo leto nosi majco z čitabom: Moj je nejdebleši. Z druge strane se falijo oni naši Međimorci šteri prešajo kuščice i spravlajo kuščično olje. Pre kuščicaj je ne važno z kak so debele tikve došle nek čije je olje gosteše i štero ima nejbolšega teka. A nekaj nejbolšega kaj mi imamo prinas v Međimorjo, očem reči, kaj se more najti na našim stolima je naš domaći kalamper z koščičnim oljom i domačim ljukom. Ne moram vam niti pripovedati kak tu kcoj nejbole paše kuhani boncek, bar malo podimljeni.

Ostavi komentar