Se so oči vuprte v biračko telo

Naš Hrvatski sabor je respuščeni, a precednik Zoki je respisal nove izbore za sabornike. Glase bodemo hodali davat prvu nedelu v juljušo i unda bode se vidlo što je kak planeral, dobro ili pak slabo i zazvedili bodemo što bode slagal novo Vlado, što bode precednik Vlade, štere bodo peršone sedele v ministarskaj foteljaj i je li bodo ostali si uhljebi na svojim mestima ili pak bodo ove denešjezamenilinekši drugi noveši, mlajši, šteriso si to zaslužili. I zazvedilo se bode de bode Milči Pupovac, očem reči, je li bode sedel na poziciji ili pak opoziciji. Pravzaprav zbog radijega i idemo glase davat jerbo dvapot nazaj smo tak glase davali kaj je Milči navek došel na vlast i vedril je i oblačil, tu i tam, z našom hrvackom politikom. Izbori so ne dauko, ali do unda tre zdržati jerboso političari mam drugi den, posle respuščanja Sabora i sabornikov, počeli kružiti, kak bumbari okoli cvetja, po celoj Lepoj našoj. Ve bodemo za teh cirka mesec i pol čuli kajkaj toga sam ne nikaj lepoga. Tre čim vejč blata nahitati na one z druge strane i to tak kaj jiv ne bode niti rođena mamika prepoznala i tak ne bodejo dobili dosti glasov kaj biznova došli na vlast. Znuom, navek saki političar senja kak bode on na vlasti, pak zato i ljudi odhajajo v politiko, ali predizborne kampanje so navek takše kaj se vum zvlači ves zmazani veš na vuglede tak da si mi, biračko telo, moremo zebrati one nejbolše.

Kak i pred sake državne izbore pak je na dnevni red došla INA i jeno odhajanje za sneho v mađarski MOL. Što bi drugi donesel to na stol nek SDP-eovci jerbo je to nejvekši greh HDZ-eovcov. Znuomo da je INA posprajlaIvija Sanaderovoga z političke pozornice, a zbogradi INE je Tomek Karamarko odišel po riti k meši. No, pak ga tu je i političarov šteri se hajdi dugo klatarijo od Banskih dvorov prek Markijovoga trga do Pantovčaka ili pak svoje ritice smickajo po saborskaj foteljaj i nišči nebre glavnomo esdepeovco reči vu oči, v lice, kak je SDP prvi frtalj INE, preknoči, prodal MOLO i unda je počela priča v nastavkima o našoj snehi INI v mađarskim rokama, a štera traje več skorom 18 let. Dok so SDP-eovci hercuvali prvi pot z Lepom našom unda so se Ivica Račan, precednik Vlade i Slavek Liničov, minister za peneze, rešili frtalj INE i to ne za bogzna kakše peneze. Tak da se esdepeovci nebrejoruon faliti z Inom jerbo i oni v toj velikoj flaši z medom imajo i svoje prste. Nejleži je z prstom kazati na soseda i kričati: Držite lopove! Ali nek se zna što je zakutural Ininoga kamena doli z brega!

Nekaj kaj mi se je mam za vuhoprijelo je veliki krič vodečega esdepeovca Davora Bernardiča da bode mam čim dojde na vlast (ako?) zdigel težakima plače. Kak je to lepo čudi, a posebno težakima, sam je čuda teži naprajti. Neje rekel Davorček komo bode zdigel plače i komo Vlada more zdiči plače? Plače more zdiči ovim uhljebima v državnim službama i sima drugima šteriso na državnim jaslama, a te bije glas kak več ve imajo prevelike plače, a malo vejč kak nikaj ne delajo. Neje tak zdavnja bilo dok je Zoki hercuval v Banskim dvorima i unda je sima šterima je mogel zmenšal plače, a ve jegov kalfa obečuvle neka jčistam drugo. Zakaj Davorček obečuvle ono kaj zna da ne bre naprajti? Zakaj – to te ja pitam???

Koalicije ovakše ili onakše za ovoletošje izbore so se počele delati od početka leta, a čim je respuščeni Sabor i čim je Zoki odredili dneva „D“ za nove izbore počele so i koalicije dohajati na svetlo dneva. Još je hajdi cajta do 5. juljuša tak da se još hajdi toga more i spremeniti. Što bo z kim i zakaj to bodemo zazvedili, a mi smo najgerek kam bode prevagnulo političko srce našega župana. Si znuomo, nesm opozabili, da je lani Matek Posavcov napustil svojo družino v HaeNeSo i ve se vozi sam vu svojeme političkomo brodeko, ali najbž to ne bode dugo trajalo. Kuliko smo čuli nejupornešiso esdepeovci, a to zato kaj jim je otškrhnul vrata itak da je prvi i nejjakši esdepeovec Davor Bernardičov mogel dati svojo ponudo. Kuliko se pripoveda, a to je i naš Matek priznal, da mo nudijo mesto čistam na vrho liste tak da je to najbrž ponuda štera se jako teško odbija. Ne bode čuda vode preteklo spod pod trnavskim mostom i mi bodemo to zazvedili. Je li to bode predi nek kokot tri pot zakukuriče ili pak ne to je dragomo Božeko sejeno!?

Koronaviros pomalem odhaja z Lepe naše tak da bode črez kratko vreme, čim izbori minejo, se došlo na svoje. Karantene pomalem idejo v ropotarnico onoga kaj je minulo i to z željom kaj se nejveč ponovilo makar Stožer i minister za zdraviče Vili Beroš furt ponavljajo da se moramo i dale paziti, očem reči, rekel je da ak smo zrušili jedno drevo v šumi ne znači da bode mam i zrušena cela šuma. Najme kaj, minister Vili nam govori da kak korona viros kruži po celomo sveto more se čistam lefko najesen nazaj vrnuti k nam. Ne zato kaj smo mi v Lepoj našoj nejhujši i kaj bi zbogradi toga dvapot došel k nam nek mortik pozabi da je bil prinas ili pak mo je prinas bilo jako lepo pak oče još jempot dojti. Kak i stranjski turisti. Čim smo malo k sej došli mam smo se počeli spominati kak štacuni morajo pak delati po nedelaj. Ve dok so ne delali smo ne niti po nedelaj hodali v štacune, ali čim se se pomalem otpira mam je zišlo vum kak nemamo kam iti v nedelo, pak bi unda bilo dobro kaj bi otprli štacune kaj imamo kam iti na piknik. Jeno mi nikak nejde vu to mojo glavo zakaj o tomo je li se bode delalo v nedelo ili pak ne odlučivlejo oni šteri delajo od pondelka do petka i to v petek delajo malo krajše jerbo je to den pred vikend. Očem reči, nešterni celo živleje delajo sam pet dni i furt ove druge rivlejo nek delajo i po nedelaj, po svetkaj, kaj bode se oni meli de gavaleriti. Kuliko vidimo nigdar ga ne bilo, a niti nigdar ga več ne bode pravice med tem težačkim cvetjom.

Kak znamo i vidimo of koronaviros ve se nejbole šepuri po Rusiji, Indiji, Brazilo i Ameriki. V Ameriki ga nejveč na sveto zbetežalo, a i dosti ljudi je hmrlo. Dok se je te viros pojavil v Kini i dok se je dotepel k nam v Evropo još unda je američki precednik Tramp rekel kak je te viros malo čuden i da od jega hmirajo ljudi šteri so do ve nigdar ne hmirali. Takših je v Ameriki dove več prek sto jezer kaj so prvič hmrli od toga virusa šteri je, kakna velikom pripoveda Tramp, zapovani v kineskoj kuhji i z kineskaj šišmišaj!

Ostavi komentar