Po Vajdi se leto pozna

Kak i sako leto tak smo i ovo leto zazvedili što so naši nejbolši gospodarstveniki za minulo 2019.leto. Te so paperi ovo leto kesnili jerbo se kaj se ovo leto ne napravi na vreme za to je kriva korona. A čim imamo zgovora unda nam se nikam ne žuri. Lanjsko leto je prinas v Međimorjo nejbole posluvala čakoska Vajda, štera več par let dela pod kapom Brače Pivac. Gazdi so z Vrgorca, a se drugo, kaj se Vajde dotikavle, se dela tu prinas v Čakovco i to v Martanama de je Vajda odnavek bila. Vajda je takorekoč prek noči prestigla se one naše međimurske fabrike štere so na leta bile na čelo kolone nejbolših. Alfa i omega Vajde je naš čovek, očem reči, naš međimorski i šenkoski zet Alen Kajmovič. On je k nam došel kak Dalmoš, ali več hajdi let ima naše međimorsko državljanstvo i mi ga priznamo kak svojega. Pak čistam je nekak normalno da je on naš i da je odnavek bil naš jerbo v prezimeno ima KAJ. Znate da mi Međimorci jako teška srca nekomo priznamo da je bolši od nas (zato nam je čuda leži kaj ga zememo pod svoje i unda ga počnemo faliti), ali gospon Kajmovič je Vajdo posložil kak švicarsko vurico. Se dela kak Božek zapoveda, a negda i bole, i zato je ne nikaj čudno kaj se je Vajda dosmickala na prvo mesto nejbolših fabriki v našoj županiji. Ne sam to kaj delajo nejbole, kaj za gazde donašajo nejvekšega dobička nek i težaki imajo nejvekše plače i to ne sam v Međimorjo nek i v celoj Lepoj našoj. Morete si sami pregruntati kakše so to plače kaj mesari hodajo z Dežele. Osterajha i Dojčlanda dimo i znova delajo vu Vajdi otkod so odišli želocom za kruhom pred štiri-pet-šest let. Kaj god bodete rekli, ali to je pravi posel. Jedino kaj je ne vredo, kaj je gospon Kajmovič ne uspel posložiti kaj pajceki i svije i dale cvilijo dok jiv kolejo. No, neje da svije cvilijo preglasno nego prerano, pak se unda sosedi penzioneri zbudijo dve-tri vure predi pak do kraja dneva nemajo kam potrošiti vreme. Kak bilo da bilo želem gospono Aleno kaj bo i dale delal tak dobro, tak srbno i nek čim vejč naših težakov potegne nazaj dimo kaj bodo tu prinas služili kruha. Si znamo da naš domaći međimorski kruh, makar bil i koruzni, ima nejslajšo korico. A i čistam drugač je delati tu doma blizo svojega grunta, svoje dece, svoje familije, kaj pajdaše ne bodemo spominjali. Da sem sam malo mlajši bormeš bi išel za mesara!!!

Za ovoletošji Den totalitarnih režimov fašizma, nacizma i komunizma, šteroga smo obiležili 23. augustuša, precednik Vlade Drašek Plenkovičov je z svojimi suradniki obišel Gologa otoka i tam je položil venca i vužgal sveče za se one štere so te totalitarni režimi posprajli pod zemljo, očem reči, pod pažo. Istina Božek da je hajdi onih kaj so svoje zadje dneve preživeli, ak se rešt i robija na Golomo otoko more opče zvati živleje, na otoko završilo v morjo kak hrana ribama, školjkama, morskim psima i sake fele piranama. Ak se je več Drašek otpravil na Goli otoko unda je red da vam rečem par reči o tomo našemo otoko šteri je bil na nejhujšemo glaso od sih naših otokov šteri so posejani po našoj debeloj vodi, očem reči, po našemo plavomo Jadrano.

Si znamo da so mam posle rata partizani (čitaj: komunisti) prevzeli se logore štere so za vreme rata meli ustaše i v jiv zapirali se one šteri so ne mislili i delali onak kak je Komunstički manifest to nalagal. Ruon tak nam je poznato da je nova vlast Ljubičice bele prevzela i Jasenovca i držala ga je v svojimi rokami tijam do 1952. leta da so ga zaprli za se veke vekova. Nišči ne zna i najbrž nišči niti ne bode nigdar znal kuliko je ljudi, i to nejveč Hrvatov, završilo svoj životni pot v Jasenovco jerbo je se papere z logora odnesla državna Udba v Beograd i nigdar so jiv ne nikomo dali, a niti pokazali. Bar za ve.

Ruon tak znamo da totalitarni režimi, a komunizam je v tomo bil nejjakši, nigdar nebrejo biti brez reštov, očem reči, logorov jerbo si oni šteri so ne hodali po komunističkomo poto morali so iti na pranje možđanov i prekvalifikacijo. Vidite, zbogradi toga je posle Jasenovca otprti Goli otok šteri je delal se do 1991. leta dok je Tuđman ne zafremal Lepo našo. Kaj se dotikavle točnoga broja kuliko je neposlušnih ljudi, pak nejveč Hrvatov, bilo na Golomo otoko to nišči ne zna jerbo so paperi zginuli i najbrž so skupa z onim paperima z Jasenovca. A takši paperi se skrivlejo kak zmija noge makar ga več ne skorom nikoga med živima što je zafremal toga logora na Golomo.

Nebrem reči da je komunizam, komunistička Juga i drug Ljubičica bela bil ruon tak hudi kak mi nešterni pripovedamo jerbo so komunisti v Jugi prvi izjednačili moške i žene. Najme kaj, kaj ne bodo žene gombale kak so meje vredne od moških komunisti so za takše žene, štere so se delale na svojo roko, otprli logora na Svetomo Grguro, otoko šteri je prvi sosed Golomo tak kaj so si moški i žene mogli sam mahati jeni drugima i to sam unda dok so se odvečer špancerali. A se drugo so mogli sam senjati, ak jim je bilo do senji posle sakodnevne torture štere so jim stražari i upravniki logora zmišluvali.

Nekša je sa vražja to korona štera hercuje na hataro okoli Debele vode. Spametna je kak vrag. Prinas od Zadra prek Splita, pak tijam doli do Dubrovnika hoda po plažama tak da se beteg čistam kredno širi makar so vručine bile prekprokleto velike. Ali čim dojde do meje unda postane kak da bi joj nešči zategel ručno brenzo jerbo je v Neumo prevelika stiska i neče se korona mešati med Bosance i Srbe, makar so jeden drugoga jahali, ali je tam ne nišči zbetežal. Bar so nam tak Bosanci rekli.!???

Minuli tjeden je tak vroče bilo kaj sam videl Mladena Grdoviča kak pije vodo!

Ostavi komentar