Po čemo itak deši struja od kurečeki???

Uljanik bode ipak, na se zadje, odišel po riti k meši. Odzvonilo je sima onima šteri so rivali roke v državno kaso da god je zaškripalo, da god ga ne bilo dosti penez v Uljaniko. Roke so se rivale v „državno tiblico“  dok je trelo za plače, kooperante, menađere, upravo ili pak je trelo podmazati ideesovce šteri so brodo-težakima držali štanjgo. Jerbo da ga ne bilo te štanjge več bi zdavnja Uljanik bil pod vodom skupa z 3.majušom i tam bi pajdašili z Titanikom. Davali smo peneze, trgali smo zobov za brode šteri so nigdar ne do kraja napravleni, očem reči, nigdar so ne zaplavali. I nigdar več niti ne bodo. Ali to nikoga ne sekera. Glavno je zazvediti da bodo plače? A to je li so jiv zaslužili to nikoga ne muoči? Težaki so hodali na posel ili so sam mislili na posel i plačica mora dojti. Brodogradnja je odnavek bila na grbači države (čitaj: nas „građevina“ Lejpe naše) kak i štrekari, očem reči, Hrvatski cugi. Tak je bilo prekfčera, tak je bilo fčera, tak je denes, ali bormeš tak ne bo zutra. More biti sam malo zutra.

Dok se je več nišči ne tomo nadjal i da je več v Uljanikov brod počela pomalem predirati voda na se spehe pojavil se je, kak strela z vedroga neba, v minuli pondelek, mam vjutro, nejvekši međimorski tajkun, šteri je štel kaj ga ne bodemo prefletno prezvali spasiteljom, i vudril je z pesnicom nejpredi po stolo dobravskoga ministra Darkija Horvatovoga, a mam posle i po stolo „penežljivoga“ ministra Zdravkeca Maričovoga, a unda je hitil na stol dva kufre penez i garancijo Međimorske banke na milijardo kuni. Dva kufri i kcoj garancija cirka dve milijarde. Priznal je kak je, v noči z nedele na pondelek, senjal nejlepše senje kak je postal gazda Uljanika i kak se je pelal i šepuril v zadjemo brodo šteroga so naprajli težaki Uljanika. Ali te je brod bil napravleni prestupnoga 2024. leta kaj znači da Uljanik ne bode prepal oliti odišel v stečaj ovo leto. Kuliko vidimo, ipak je Darko našel partnera šteri zna kaj oče. I ja znuom kaj očem sam nejveč pot nebrem nikak do toga dojti, a of naš tajkun on i zna kaj oče, ali i more to spelati. Takšega smo več dugo si čakali. Morete si gruntati kak mi je žal kaj vam nesmem reči ime jerbo ja bi mo nejrajši napisal  ime, prezime i cono, nek se zna kaj je to za čoveka šteri ima takše vupeše kaj se vpustil v „hrvanje“ z brodima i brodograditelima. Ve vidite na kaj smo pak došli: što bode jemal vroče kostaje z ogja nek mi Međimorci. Najte me krivo razmeti, ali me jako gvinta kaj bi bilo z Lejpe naše da ga ne nas Međimorcov???

Nejpredi se sam šepetujilo, a ve pak se več i prepoveda, i to se glasneše i glasneše, kak se Štef (negda je bil Stipe) Mesičov znova ravna u boj, u boj, ali ne za narod svoj nek za Pantovčak, očem reči, za precedničko foteljo. Kaj reči? Počelo mo je faliti kaj se več nišči za jega ne spomina, kaj ga več nišči ne trača. Več so se i one žene, štere so prešle osemdeset i štere so hodale skupa z Štefom v školo, prestale o jemo spominati dok vjutro pijejo prvo žganičko. Čim so spominki počeli biti se glasneši mam se je i Titijova bista v komori počela nameščati i prepravlati kaj jo Štef, ak nedaj Božek dobi nejveč glasov, znova odvleče na Pantovčak. Prinas se se more pripetiti, a stopram ono kaj se nejmeje nadjamo.

Se međimorske opčine i si gradi v Međimorjo (jedino so se do ve ne vinoGRADi izjasnili) nudijo japekaj i mamikaj čistam lepe peneze za sako novorođeno dete. Ali dece odnikod!? Što zna kaj se je to zarivalo med te naše mlade kaj se tak retko hapljuvlejo deco delati? A sima bi nam bilo bole i lepše. Tak lepi posel, a tak ga retko mečejo na dnevni red. Mortik se bode ipak nekas spremenilo? Mortik??

Još prinas hajdi ljudi skače dok se spomenejo ustaše ili pak nešči napiše veliko slovo U. Se nam je to ostalo od negda. Kuliko sam mel za čuti, posle pozdrava ZDS bode se hitilo vum z abecede i slovo U sam kaj bodo ovi zadovolni šterima smeta, ali jim ne smeta petokraka. Bil se pre pajdašo v Reki i Istri i morem vam reči da oni sako malo skačejo dok je v pitanjo slovo U. Več sam jim ne znal kaj reči, ali najbrž več ne bodo smeli niti slaviti Uskrsa jerbo počne z slovom U i to z velikim. Veliko slovo vleče i na velike nevole? Lepo sam jiv pozval nek dojdo k nam, med kajkavce, pak bodo tu mogli feštati i slaviti se kaj bodo šteli. Mi Međimorci i naši prvi sosedi prek Drave, Hrvati, ne slavimo Uskrsa, nek slavimo Vuzma i nemamo nikše probleme z onima šterima smeta slovo U.

Ne znati kaj još ne bodemo mi Međimorci zmislili? Evo, poglednite, Dario Friščičov z Kotoribe, dela strujo od dreka. I to ne od bilo kakšega dreka nego od kokošjega, od kurečeki. Da mi je da što rekel da bodo piceki delali strujo rekel bi mo da so mo najbrž nešterni šrajfi v glavi popustili ili mo jiv je nešči pretiral. Ali vidite, denes je se muoči. Što bi rekel da saki drek more denes svetiti, očem reči, naprajti strujo. Najgerek sam, jako sam najgerek je li tua struja od dreka steple?

Prvoga dneva ovoga meseca je bil prvi april i mi smo ga dočakali kaj z kakšim huncvutarijama. Nejveseleše je pak bilo v Priloko da je znova zišel jiv prvoaprilski list „Pikač“ šteri pretepe se one štere nišči drugi nema vupeše. Več osemdeset let Priločanci sadijo, hranijo i zalevlejo svojega „Pikača“. I ne sam to, nek se i štimajo žnjim. A i imajo se zakaj jerbo v Lepoj našoj je „Pikač“ jedini šteri sako leto redovito pika. I to se po spisko: od gradonačelnika do cestara. Oni šteri se nejmeje nadjajo prvi dojdejo na red. Lepo je to da čovek bar jempot na leto dojde na red. Ljudima je dosti jempot na leto kaj se za žene nej moglo reči!?

Čakoski satirični list „Huncvut“ je več dvadeseto leto ne zišel i to sam zbogradi toga kaj se nej što z nekoga norca delal. Kaj se nej komo zameril. Zadji broj je zišel pred točno 20 let, ali so si listi bili prazni kaj nej komo las pala z glave. Bole sprečiti nego lečiti!

Dosti praha so zdigli čakoski komunalci dok so počeli rušiti, po spisko i po prečeco, drevje v čakoskomo parko. Nejpredi so se pobunili mladi šteri nucajo grmje i drevje kaj ne bodo si vidli dok se dečki i puce spominajo v štiri oke i dok jeni druge malo nateplejo i preteplejo. A ve dok so zrušili to se drevje ve se se vidi i to ne sam po dnevo nek i po kmici. Kak se unda ne bodo mladi bunili, a nemajo ono nejvažneše kaj jim tre, a to je jiva intima. Morem vam se pofaliti kak sam zazvedil zakaj so komunalci zrušili tulikša drevja? Zgubile so se veverice i nigdi so jiv ne mogli najti, pak so unda išli od dreva do dreva i bili so sigurni da jiv bodo našli. Ali, malo morgen, drevje so zrušili, ali veverici nigdi. Ne znati kam so pete meknuli Pero i Zrinka? Verjem da bode grad Čakovec respisal nagrado za onoga što bo našel kakšega traga šteroga so veverice ostajle. Pak je, bormeš, ne istina kaj bi v zemljo prepale? A tak smo jiv veselo dočakali!

Ostavi komentar