Pak nam teče med i mleko. Do izborov!!!

Znate kakši je to beteg alshajmer? To je jako hercig beteg šteri nikaj ne boli, a saki čas zazvedite nekaj novoga. Navek mi te beteg padne na pamet dok poslušam precednika Zokija, on nam ruon tak saki čas pripoveda nekaj novoga kaj smo do dneva denešjega još ne čuli. Mi smo ne čuli, a on se semo čudi kak picek glisti kak da je predi nek se je doselil na Pantovčak živel negdi drugdi v nekšoj drugoj državi štera nema ruon nikše veze z Lepom našom. Kak da je ne mel na pameti v šteroj se je to slučajnoj državi (kak on zove Leponašo) kandideral za precednika, v šteroj je to državi zebrani za precednika i kak da je pozabil kaj precednik mora delati, očem reči, kaj ne mora delati. Kak da ne zna kaj od jega očekivle biračko telo štero ga je zebralo!?

Pred par dni se je čudil i bil je  iznenađeni kak je več došel 30. Majuš i Den državnosti, jerbo je jegov Den državnosti v junjušo. Veli mi teca Franca: Jožek, pak kaj se čudiš kaj Zoki ne zna da je Den državnosti v Lepoj našoj, pak je on ne bil v Lepoj našoj niti 30. majuša 1990.leta, a niti pak 25. junjuša 1991.leta jerbo je več bil vuni v inozemstvo kaj mo ne bil naheznul puško na desno pleče. Vidite da se za se zazvedi kaj čovek ne zna, ali ak se je več dal zebrati za precednika moral se je nekaj navčiti, nebre biti precednik države, a meti jedinico z povjesti. I ne sam to, nebre on reči da ne bode išel na izbore, da ne bode išel glasa davat, da se ne bode več nigdi i nigdar kandideral i to sam zato kaj nej bil zebrani, da ne bode hodal v Sabor, da ne bode hodal na Markov trg, da ne bode hodal na Mirogoj, na Medvednico, ne bode polagal vence, vužigal sveče, držal govore, ne bode hodal na obljetnice i da ne bode več nikaj delal. Još se je ne nikaj hapil, još je ne nikaj napravil, a več ne bode nikaj delal. Makar je i precednik, ali si svoj oplačico mora zaslužiti z oka ili zboka jerbo Lepa naša je ne tak bogata kaj bi mogla plačati precednika šteri ruon nikaj ne dela!?

Niti mi obični ljudi smo se ne preveč kcoj držali za minuli Den državnosti, očem reči, ne držimo preveč do toga dneva. Nebremo se zgovarjati da nam ne paše 30.majuš jerbo lani je Den državnosti još bil 25.junjuša pak ga po celomo Čakovco bilo nekajvejč od tridesti zastavi, a ovo leto ga jiv bilo još i meje. Rekel mi je sosed Tonča da mo je te Den došel nekak prefletno pak je ne ftegnul zastavo vumdeti. To se je zmislil, to mo je ne palo na pamet, ali to kaj te Den ne mora iti na posel to je ne pozabil. Kaj reči, nesmo tak nevpučeni kak se puščamo. Nebrem nikak razmeti zakaj ne poštuvlemo to našo državo, štero so naši stari i stareši čakali i senjali od stoletja sedmog, a mi smo jo dočakali, a ve se zbrčkavlemo žnje??!

Saki den so nam izbori i den da bodemo hodali glasa davat se bliže i bliže. Oni šteri računajo na foteljo v sabornici so se glasneši i glasneši. Nejglasneši je vodeči esdepeovec Davor Bernardič. On kritizera se svoje protivnike i to dosti grdo tak da zgledi da je on jedini šteri neka jvredi vu toj Lepoj našoj. Nebrem to razmeti kak se Davorčekvu se to razmi, a nigdar je nigdi ne nikaj delal tak da nema niti pet minot staža vum politike ruon tak kak i zagrepčanec i purger Gordan Maras. Ali to je to demokracije vu šteroj saki more se reči, more sakoga na red pozvati, s tem da ne mora nikaj znati.

Škoro, za ve, nejveč obečuvle. Spobral je pod svojo zastavo, svoj šator, se one šteri so iskali svoje mesto pod političkim suncem, kak Milan Bandič v minulomo mandato Sabora da so k jemo dohajali si saborniki šteri so se posvadili z svojim jatom jerbo so Bandičovi saborniki bili nejbole plačeni. A našim sabornikima  so ne preveč važni programi nek jim je važno kuliko jim ve roke v zrako donesejo penez v žepe. Kaj se Mireka Škorija dotikavle najgerek sam otkod bode on to se sfinanceral kaj tak širokogrudno obečuvle. Nejvažneše je da so naši ljudi, naše biračko telo zadovoljno, a jim je važno da jim nešči pripoveda ono kaj očejo čuti i da jim obeča čim vejč toga, a posle izborov bode pak „bog pomagaj“. Ak bi Škoro postal, nedajBožek, premijer unda bi polek Zokija meli još jeno nevolo.

Hadezeovci so z početkom predizborne kampanje počeli česati hrvacke šume jerbo so čuli da se tam, još navek, skrivlejo partizani. Iskali so partizane, a našli so skrite vjetroelektrane!

Korona viros ide pomalem krajo. Otprla so se zabavišta, škole, kazališta, a i labodoritaši so počeli nagajati labodo po igrališčo. Makar se to, bar za ve ,dela brez publike soci so počeli krasti kak i predi. Očem reči, korona i karantena jim je ne nikaj naškodila i neso pozabili što na šteroj utakmici mora pobediti, a što mora oditi po riti k meši. Minister Vili Beroš bi rekel: nesmo z te pandemije zvlekli nikšo pouko. Si znamo da je nogoloptačka laboda okrogla, ali soci kradejo za sakim voglom. Neje bogzna kak velika razlika između političarov i socov, krade se na jednoj i na drugoj strani sam so na jenoj strani čuda vekši penezi.

Naši županiski parlamentarci so se ne preveč skazali kaj se dotikavle pomoči onima šteri so zbogradi korone nejhuje prešli. Nesam rekel da preveč služijo, ali so dali frtalj svojih, očemreči, naših penez štere dobavlajo za županiske sesije i to sam na frtalj leta. A što zna je li se bodo vejčpot od jempot zišli vu tak kratkomo časo. Ak so šteli zaprav nekaj pomoči mogli so dati bar dve-tri naknade, jim nej čuda falilo, a nabral bi se lepi kupček z šteroga bi se moglo nekaj pomoči onima štere je korona nejbole „potukla“. Ovak je zišlo po onoj staroj farizejskoj: Mi smo svoje zbavili, a je li to bode komo pomoglo ili pak ne to je več ne naša briga.

Skupa s zabavištima i z školama so se otprle i cirkve. Ali to ne preveč naglo nego pomalem. Bogoboječi ljudi šteri dohajajo v cirkve se držijo sega kaj minister Vili zapoveda tak da so raspoređeni po cirkvaj kak rakova deca. Rekel sam več da so to bodoboječi ljudi, držijo se sega kaj je državni Stožer zapovedal kak i ono kaj je sam mislil. Župniki nebrejo nikak složiti Prve pričesti i Ferme jerbo so to velike fešte pak nebrejo nikak se one, šteri bi šteli dojti na te svečanosti spraviti vu cirkvo. Znate kak je to, dok dojdo deca dojdo jivi japeki i mamike, jive sestrice i brati, jivi japice i mamice, jivi kumi i kumice i sa ostala bliža rodbina. A dok se ti si spravijo vu cirkvu nega dosti mesta za se. Najbrž bi nejbole bilo da se te velike fešte slažejo v Kauflando ili pak Lidlo jerbo tam si ljudi (negda i cirka pecto) imajo mesta, a i dosti ga razmaka med jimi. Jedino kaj se vam more pripetiti je kaj vam nešči furt rivle kolca v rit. Ali to je ne nejvekša nevola.

Ostavi komentar