Ne splati se z ogjom igrati!!!???

Stari ljudi so navek govorili kak čovekove tajne ido žnjim v grob, očem reči, kaj god je čovek napravil vu svojemo živlejo to i odide žnjim, a mi šteri ostajamo o mrtvima govorimo sam ono nejlepše. Odkak je došla korona na svetlo dneva se se je spremenilo pak tak i to i zato so o zagrebečkomo načelniko Milano Bandičo govorili se nejlepše dok je hmrl i dok je v kapuri čakal kaj mo zrihtajo grobnico, a dok so ga v rako spustili i se drugo, ono meje lepše je došlo na svetlo dneva. I ne sam na svetlo dneva nek i v novine, na televizijo, Fejsbuk… Prepoveda se o jegovim sivim i črnim poslima, a nejveč se pripoveda o tomo kak ga je djelatnica sprajla na od drugi svet i tok dok je odelaval iberštunde. Tak bar velijo oni šteri so bili bliže ogjo, a neso se greli nek so Bandičo i Nataliji svečo držali. Ak je to tak bilo, a bilo je, unda bode Milanček najbrž završil v rajo (delal je do skradje vure), z raja Natalijinoga je odišel, a v raj Božekov je došel. Nekaj so ga gori nucali, nekaj jim se brzčas pohabilo? A drugi pak pripovedajo da ga je Lucifer pozval k sebi jerbo je v peklo malo prevroče i trelo je par vodoskoki (čitaj: fontani) postaviti ili se je, more biti, štera vlečnica ili žičara zdošla. Nekaj takšega jako važnoga je najbrž moralo biti. V pitanjo je bila nekša velika sila da je Milanček pozvani gori i to na pol posla , na pol štihanja vu Natalijinomo vrčako.

Z Milančekom smo i mi Međimorci zgubili jenoga svojega čoveka. Najme kaj, Milanček je bil naš međimorski zet, jegova punica je z Svetoga Martina, a okod ti je punica otod ti je i žena, a otkod ti je žena otod si i ti. Istina božek retko je dohajal na naš hatar jerbo je v belom Zagreb grado mel preveč posla, a si znamo da je ne delal sam od jutra do večera nek od jutra do zutra.

Jedino soseda Barika fali korono kak nekaj dobroga makar je korona ne bila na kvarteljo v jeni hiži, ali joj je posel tripot porasel. Moški so ne preveč lojsali okoli nek so ono kaj so nucali našli i dobili vu svoji vulici, očem reči, pre sosedi Bariki. Kak je Barika rekla, fala Božeko kaj smo ne sfondali korono tak da joj i dale posel cvete. Robe ga je dosti, si smo pozvani jerbo ne bode tak fletno sfalilo. Jedino vas prosim bodimo odgovorni i nesmemo se rivati, saki treba dojti dok je na redo! Kak pre doktoro!

Kaj je to z našim hadezeom?  Čakoski doktori so odišli vum. I ne sam doktori nek se i drugi ravnajo vum, a nešterni so več hitili knigico na stol i trupnuli z vrati za sobom. Kuliko sam mel za čuti hajdi je oni šteri se ravnajo vum. A nesam čul za nikoga, a niti teca Franca, kaj bi se ravnal nutri. Ne znati kaj se bode pripetilo ak bodo sam ljudi odhajali vum, a nišči nutri onda bode siromaški hadeze ostal sam. Jako sam najgerek kaj se bode pripetilo ak do toga dojde jerbo što bode itak držal v rokaj cugle vlasti??? Najbrž je tu nekaj ne vredo? Hadezeovci so na vlasti, a počeli so se restepati??? Tu sam se malo zacuriknul i postal sam z premišlavanjem. Del sam olovko fkrej i počel sam si gruntati onak zdravo-seljački. I znate do čega sam došel? Najte me krivo razmeti, ali hadeze se ne bode restepel. Morem vam reči da se je z tem i teca Franca složila, a čim si je i teca Franca pregruntala tak, unda  morete biti sigurni da bode to stoprocentno tak: dok so cugle vlasti v rokaj navek  ga bode dosti oni šteri jiv bodo držali.

Kuliko čujemo i vidimo saki den je se vejč oni šteri bi šteli biti čakoski gradonačelniki. Kak bode vreme sprehajalo tak bodo došli si vum z svojih stranački hižici šteri bodo šteli biti na listekima i iskali bodo svoje mesto pod biračkim suncom. Čakoski gradonačelnik je održal svojo reč i znova se je kandideral za prvoga čoveka grada Čakovca, očem reči, on bi štel još štiri leti sedeti vu svoji (bar za ve) gradonačelnički fotelji. Lepo je to da čovek bar negda održi svojo reč, a ve je na štiho čakosko biračko telo. Ne znati je li se bode i ovo leto zbiral nejlepši ili se bodo iskale i nekše druge kvalitete. Si mi znamo da je čakoski gradonačelnik Štef Kovačov i esdepeov sabornik, ali o tomo nikaj ne piše v prometrnom zakono. Najme kaj, neje gradonačelnikima ili sabornikima  dopuščeno kaj se vozijo v auto z jenom rokom na kormano, a v drugoj držijo mobitela na šteri se spominajo. Politika je nekaj drugo, ali v prometo smo si jednaki. No, bar bi tak trelo biti?

Verjem da se zmislite, pak je ne to tak zdavnja bilo, dok je postojala stranka ili strančica Živi zid. Ak se stranke ruon ne zmislite, ali bi se morali zmisliti jivoga sabornika Iveka Pernarovoga šteroga so podvorniki v sabornici nosili vum za vreme zestanka bar jempot saki den. On je bil tak dober i tak spameten kaj ga je sako malo precednik sabora tiral vum. Več vas vidim kak se na smeh držite kaj znači da ste se ga zmislili. Ak ste se jega zmislili unda se bode brzčas i vpotili kak so Ivekovi dečki i puce iz Živoga zida dohajali ak je trelo kaj negdi sprečijo deložacijo. Nejveč pot so to bili v pitanjo stani i stanari šteri so morali oditi vum z stanov jerbo so negdi nekaj zahuzali, očem reči, nekaj so bili dužni državi ili pak bankaj. Se je to bilo lepo i dobro dok je trajalo. Ali po ono starinskoj i vekovečnoj saka rit dojde na šekret i riti članova Živoga zida so došle na šekret. Najme kaj, na adrese vlasnika teh riti iz Živoga zida so došle kazne od po 30 jezerač kuni za smetanje državnih i drugih službenika  u obavljanjo poslov za štere so bili poslani. Mortik je malo dugo trajalo, mortik se je zavleklo, ali čeki so došli i nešči bo jiv moral platiti. Za ve, kuliko sam mel za čuti, je došlo 56 takših čekov po 30-ti jezerači, ali to je još ne kraj. Najgerek sam što bode to platil? Znuomo da Živi zid ima svojega EU sabornika v Briselo Vilibora Sinčiča, ali sam jako najgerek je li bode on dosti tam zaslužil kaj plati se te čeke? Mortik bi mogel, ali od nečega mora živeti i jegova Vladimira Palfi na Belici, a i jivo dete. Još jempot se je pokazalo da on što se z ogjom igra na se zadje se ipak zežge.

Ostavi komentar