Ne reoplani, Alzajmer nas muoči!!!?

Što je itak zmislil kaj se plača odšteta dok labodoritaši idejo z jenoga kluba v drugi? Zmislim se kak denes, dok so negda, pred nekaj vejč od pedeset let, labodoritaši čakoske „Sloge“ odhajali v prislaski „Polet“ unda je klub ne dobil nikše peneze, ali so labodoritaši dobili po sto kil šrota za marho doma, novo robačo i nove patike ili pak novo vuro, kak da so išli na fermo, a te posel se zalejal v buzoski krčmi „Pre Jančijo“. Bili so to prvi međimorski labodoritaši šteri so nekaj zaslužili z nogaj i z kopačkaj. A denes so nejglavneši prelazi sabornika z partije v Bandičovo stranko. Za vreme dok je Sabor ne delal, nešterni saborniki so hodali od partije do partije i nabijali so si ceno. Najbrž je nejbole široke roke bil Milanček Bandičov i jegov Klub v Saboro se je nejbole okerusil od Adventa, pak do prebrjenoga Pavla. Dok licitaža počne nebrejo si liciterati nek sam oni šteri so pokazali da imajo i morejo.

Gorčanci so prvi v Međimorjo meli svojo republiko, a ve imajo i svojo coprnico. Što ne verje političaraj, a niti pak horoskopo more dojti v Gorčane i poiskati bako Ano Kišovo i ona vam bode se povedala kaj očete čuti. Rekla je kak so još jena mamica, pre šteroj se je ona navčila coprati, prepovedali kak bode v sveto i prinas prevladala „žuta rasa“, štela je reči Kinezi, Japanci… Najbrž je to bilo jako zadavnja i unda ga prinas v Međimorjo bilo još malo „čokoladnih“, šteri jif se hajdi napovalo v zadji tridesti let. Mortik bodo „žuti“ glavni v sveto, ali prinas ga nau mesta za jif. „Falačec zemle“ je premali za se, a što je prvi došel te si je i puco našel.

Letijo stranjske štuke, letijo (???) naši reoplani, a si smo najgerek je li bode letel i minister za reoplane, Damir Krstičevičov? Si so nahrupili na bokčeka Damira (čitaj: Davida) kak da je on sam zebiral reoplane, a nišči ne vupa nikaj pitati Golijata (čitaj: Plenkija) šteri je vu tem poslo mel prvo i zadjo reč.

Nejsmo kupili švecke „Gripene“, švecke reoplane, nek smo kupili židovske „Barake“, ali je Papa Štrumf (čitaj: Tramp) ne dal viziperte tak da ve reoplane imamo sam na sliki. Ali nam je zato došla gripa, najbrž z Švecke i to ne ona A2 štere smo se nadjali, na štero smo se prepravlali i protiv štere smo se cepili, nek ona druga A1, štera nas je našla na levoj nogi i to tak kaj nas je hitila z nogi.

Posle Vatrenih i jivoga „šefa“ Zlatkeca Daličovoga pred nas so znova došli naši Kauboji i jiv šef Lino Červar. Rokometno prvenstvo se igra v Dojčlando tak da so na svoje došli naši gastarbajteri šteri so navek napunili dvorane dok so naši dečki igrali. Se je jako dobro počelo, pobedili smo se protivnike šteri so nam se našli na poto, a unda smo se preselili z Minkena v Keln i mam smo odišli po riti k meši. Najme kaj, prvo tekmo v drugomo krugo smo igrali protiv Brazilcov i kaj bodem vam rekel: ne bodem priznal da smo zgubili nek bodem rekel da smo ne uspeli pobediti.  A zakaj smo ne pobedili? Pak kak bodemo pobedili da smo igrali brez golmanov. Naš Lino, on je več malo stareši gospon i počel mo je pomalem dohajati v poseto gospon Alzajmer, a to je gospon z Dojčlanda tak da mo je ve bilo čistam blizo, ne je moral dauko hoditi, i tak vam je naš Lino da god pozabil deti golmana na gol, a to so ovi hudiči z Brazila spazili i hitali so nam labodo v prazen gol. Dok je Lino došel k sebi, dok mo je na poluvremeno nešči pošepetnol da se tak nebre pobediti niti Brazilce, šteri so druga vsecka rokometna liga, unda je več bilo prekesno jerbo so se niti Brazilci ne dali dali sam tak. Posle utakmice smo zazvedili da je i zguba dio športa i da negda tre zgubiti, ali se se more poprajti. Posle Brazilcov došli so nam Švabi, a znate kak to nejvečpot zide dok moraš iti na popravni protiv domačih rokometašov? Nebrem reči, naši so Kauboji protiv Švabov jako dobro igrali, meli smo i Šegija na golo, šteri je se zabranil kaj se je dalo, ali so soci z Danske zeli fučke v roke i zafučnuli i unda dok je ne trelo. Ali socima se verje, jiva je zadja, tak da so naši Kauboji pak poparjeni odišli z dvorane v Kelno. Posle Brazilcov i Švabi naše seje o nekšoj želenciji so odišle na cug brez povratne karte. No, kak bilo da bilo, na se zadje smo ipak pobedili Francoze, a pobjedo protiv Francozov čakamo več hajdi let tak da nam se je ipak i nekaj lepoga pripetilo v Dojčlando. Morem vam reči da je Francozima ne pomogel niti jiv nejbolši igrač i jeden od nejbolših na sveto, posla našega Ivana Baliča, Nikola Karabatič, šteroga so potegli z bolovanja  sam za to kaj bode nam presodil. Ali Francoze smo skefali, tu nam je čuda pomogel naš golman Marin Šego, šteroga je ve Lino ne pozabil deti na gol. Malo je je tožno dok pobediš evropske prvake Španjolce, svecke prvake Francoze, a igraš sam za peto mesto i to zbogradi toga jerbo so nas pobedili svecki prvaki Brazilci. Ali oni so svecki prvaki v labodoritanjo. Najbrž bi mi bili dimo došli z nekšom želencijom, mortik i s zlatnom, da nam se je te Alzajmer na dorival med Kauboje.

Alzajmer dosti pot dohaja med naše domače, a i državne političare. Kaj bodem vam rekel, čuden mi je malo i te gospon Ajzajmer jerbo ne dohaja on med političare furt nek nejveč pot one tri leti dok ga ne izborov. Nebrem veruvati da bi naši političari, a za političare navek zaberemo nejbolše med nami štere imamo, sam tak, sami od sebe, pozabili se ono kaj so nam obečali prei izborov. Mora dojti nekši vrag v jif šteri jif na to natira? Verjem da se slažete z menom?

Nebrem veruvati da je je na ovomo našemo sveto država v šteroj ljudi bole ponorejo dok jif soci v rokometo pokradejo dok igrajo Kauboji, nek dok jif pokradejo političari? Neverovatno!

Alzajmer dohaja sikam v Lepoj našoj. Dve leti so se borili i sfadili  apotekari z političaraj i ministraj nek jim zmenšajo pdv kaj bodo faleši leki i ve dok se je to pripetilo ve so cene lekov ne odišle doli nek gori. Si mi znamo da so vu fabrikama de se delajo leki, a i v apotekama sami poštejaki zato je najbrž te Alzajmer došel med jif pak so mesto kaj bi bili zmenšali cene zdigli. Kuliko vidimo te Alzajmer nam seposot dela probleme pak je skradja vura kaj naš vrli precednik Vlade, gospon Plenki, zafrema novo ministarstvo za borbo protiv Alzajmera. To je, kuliko vidim, jedino kaj bi nas moglo spasiti od toga Švabe.

Seposot cene ido gori makar se je i zmenšal porez. Kuliko vidimo i naši ljudi, naši Međimorci so premazani semi maščami tak da je i prinas več teško najti poštejaka. Nebrem razmeti, porez ide doli, a cene gori? Nešči si tu puni žepe z onim kaj mo ne pripada? Rekla mi je teca Franca dok je za to čula: Znaš kaj Jožek, negda so poštejaki čuda meje krali nek denes! Moram deti roko na srce i reči da ima praf. Kak i navek. Morem vam reči, mam mi je srce nekak veseleše počelo igrati i skakati dok sam v novinaj videl kak bode faleše zabavište i kak nam bodo faleše komunalci vozili smetje. Ovo za zabavište mi je čistam spametno zgledalo ak očemo meti vejč dece, ali mi je ovo za smetje nekak jako čudno zgledalo jerbo se naši komunalci na velikom prepravljajo kak nam bodo zdigli cene. Se mi je mam postalo jasno, a i srce se je zmirilo, čim sam videl da so to  varaždinski cajtungi.

Ostavi komentar