Našu malenkost nadoknađujemo kvalitetom

Kad Međimurci nešto odluče onda za to zapnu dok ne dođu do vrha. U obrazovanju, poduzetništvu, uređenju mjesta, kuća, hobijima, radu udruga. Obilježio nas je mentalitet male sredine i logično da želimo biti vidljivi. Vidljiv možeš biti tako da se ističeš, a za to su potrebni dodatni napori da bi bio bolji od drugih.

Ne preostaje nam ništa drugo nego da kvalitetom nadoknadimo našu malenkost. Da se za nas čuje. Želimo dati do znanja da postojimo. Ostavljamo dojam vrijednih i marljivih ljudi, zato što se trudimo više od drugih da bi bili zapaženi.

Obrazovanje je Međimurcima posljednjih desetljeća posebno na srcu. Zato što smo predugo nosili pečat slabo obrazovanih radnika. Naše komunikacijske vještine bile znatno slabije od drugih, tim više što bolje vladamo dijalektom, nego standardnim književnim jezikom. Mi nismo štokavci. Zato su Međimurci izvan zavičajnog kruga radije šutjeli, nego da ispadnu smiješni.

Dugo nam je trebalo da naučimo kako je jednako važno dobro se prezentirati, kao i dobro raditi. Morali smo prevladati uvjerenje da naša djela sam za sebe dovoljno govore za nas.

Korijeni takva ponašanja dolaze iz međimurskog kućnog odgoju koji drugima uvijek daje prednost. Obilježio je generacije i u ušao u naš mentalni kod. A sve zbog kućnih pravila: – ne govori prije nego te pitaju; nemoj se sam hvaliti, nek te hvale drugi; uzmi tek kada te tri puta ponude i slično. I dok smo se mi čvrsto držali svog kućnog odgoja drugi su jamili i prezentirali se.

Srećom globalizacija je došla do svakog zaseoka i to je promijenila.

Međimurci su se oslobodili, počeli slati djecu u visoke  škole i shvaćajući da nije sve u tvrdom radu, puno je i u prezentaciji. Poradili smo na tome, a kad mi zapnemo težimo prema vrhu.

Ponekad se čak čini da sada u toj novo naučenoj vještini i pretjerujemo, govoreći da smo u svemu najbolji. Prije su nas tapšali i govorili vi ste primjer drugima, a sada smo mi preuzeli tu poštapalicu i svoj primjer guramo drugima pod nos. No, istina je da smo daleko od savršenstva i da si ne smijemo biti umisliti da smo totem pred kojim će se klanjati drugi.

Ostavi komentar