Moramo Muro v himno zrivati!!!

Kak sam vam i rekel, na stoletnico otcepleja od Mađarov i pripojenjaja Hrvatima nas Međimorcov i Međimorja našega maloga došla je i naša precednica Kolinda. Oni šteri so jo mogli videti jako zbliza velijo da je bila nejbole fajna do ve. A kaj nam drugima preostaja, moramo jim veruvati, pak vi znate da mi Međimorci nigdar ne lažemo. Kaj je fajno, fajno je!      

Još se je niti ne tinta posušila na papero z šterim so Mađari priznali kapitulacijo i dali so Međimorje naše malo v roke pukovniko Drageco Perkijo, a več je Ivek Novakov poslal emajla (čitaj: telegrafa) regento Aleksandro Karađorđevičo v Beograd v šteromo je napisal da smo strgali mađarske lance i da ve naš „Falačec zemle med dvemi vodami“ davlemo v jegove roke. Tak je to bilo i napisano v prvomo brojo Međimorskih novin štere so zišle na svetlo dneva 5. januara 1919. leta. Regento Aleksandro je trelo tjeden dni kaj nam nekaj otpiše, ali so zato drugi den vjutro, na sam sveti Božič, več bili v Čakovco i Međimorjo srpski žandari. No, kuliko smo vidli, nišči je ne došel na stoletnico z one strane jerbo Međimorje naše malo je of kraj meje Virovitica – Karlovac – Karlobag, štero naši sosedi još navek senjajo.

Kaj se je pripetilo 9. januara 1919. leta to si znamo ili bi bar morali znati, a kaj se je pripetilo 100 let posle to smo mogli videti. Najme kaj, si oni šteri so šteli biti na Svetešjoj akademiji v čakoskomo Kulturnomo centro so ne zišli nutri. I oni šteri so bili nutri so ne si sedeli na stolcima, nešterni so sedeli na štengama, a oni drugi so stali. I to je još ne se, jeno dvjesto ljudi je morali oditi dimo jerbo so ne mogli niti nutri dojti. Neje to došlo preveč ljudi nek je dvorana bila premala kaj bi si zišli nutri šteri so došli. Nejhuje so prešli oni šteri so bili pre meši: meša je bila v peti vuri v glavni čakoski cirkvi i kak god se je žuril naš i varaždinski biškup Mrzljak vjerniki so došli v Kulturni centar par minot predi šest, a v dvorani so več sedeli oni drugi šteri so ne bili pre meši, tak da so se ovi obrnuli i lejpo odišli dimo. Kuliko vidimo za jene je meša, a za druge je Svetešja akademija.

Neje čuda bole prešel niti fra-pater Kapistran Geci, šteri je na sam sveti post (čitaj: Badnjak) resposlal pisma sim međimorskim župnikima kaj na polnočkama povejo sim Međimorcima i vernikima kak smo Mađare otprajli prek Mure i to brez otpremnine i povtarne karte i kaj je pozval se ljude na Fratarski trg 9. januara kaj se pred Božekom i ljudima odrečejo Mađarov šteri so hajdi let gnjeli naše ljude i kaj si zanavek pozabijo našega „Falačka zemle“. On je svoje napravil, ali smo se zato mi niti ne zmislili za jega. Nešterni so bili dvapot na redo, kak napriliko Ivek Novakov, a nešterni niti jempot.

Još je Miha Štebih ne pravzaprav niti završil klesanje lava na čakoskomo grobjo, šteri pazi groba i grobnico Iveka Novaka več se ljudi navelikom spominajo je li bode Štebihov lav isti kak je bil Kršiničov? Pak, ljudi moji, lav je lav, ali so se dva spominali v krčmi prek pota grobja da bi se moglo pripetiti kaj bi mesto lava meli lavico. Nek Miha složi kaj mo bole ide od roke, Ivek se ionak ne bode bunil! Pak i on je, kuliko sam mel za čuti, mel rajši lavice (čitaj: žene) nek moške!

Nekaj sam mel za čuti da je nekši gospon iz Zadra predložil našim hrvackim sabornikima kaj bi v našo hrvacko himno „Lepa naša“ zrivali i reko Muro tak kaj več nej bila Hrvacka do Drave. Si znamo da je Tonček Mihanovičov napisal „Lepo našo“ pred nekaj meje od dvesto let i da je unda Međimorje naše malo ne bilo naše nek je bilo pod Mađaraj i to v Austro-Ugarskoj, tak da  je Tonček ne mogel i Muro deti v svojo pesmo. Znuom da je o tomo čudpot govoril naš doktor, profesor i monsinjor Đurek Kovačov z Doljnjega Hraščana, očem reči, Đurek Kolaričov. On je to govoril seposud kud je išel, a i v knige je to zapisal. Ve bi bilo dobro kaj se mi si skupa genemo, zdignemo glase, kak smo to naprajli 1919. leta i kaj, na se zadje, Mura dojde v našo himno. Si moramo deti glave skupa i župan i županija i naši saborniki i si šteri imajo glase, šteri se čujejo jako dauko ak ne i dale, tijam do Zagreba, tak kaj bi i drugi saborniki zdigli za to roke. Kak so dali svoje glase za Spomendan 9. januara tak morejo zdiči roke još jempot i mi bodemo zadovolni. Kaj Đureka Kovačovoga nem spominjal. Ve vidite, gospon Zadra je moral potirati našo stvar? On je došel do toga da je naša Mura važna i da mora meti svoje mesto v himni. Mortik se ve bodemo genuli? Dok je naš Đurek to štel potirati unda smo sam čkomeli, v zemlo smo gledali i tiskali fige v žepaj. Ve si znamo kak so to rešili naši stari japice 1919. leta, pak je unda i red da i mi pokažemo što pre našaj hižaj hlače nosi. Dragec Perkijov je dojahal na kojo z Hrvacke v Međimorje, a ve pak bodemo mi Međimorci jahali na međimorskim kojima v Zagreb i tak dugo se ne bodemo dimo dali dok ne bode počela Mura teči črez „Lepo Našo“, očem reči, našo himno! Monsinjor Kolarič si je pregruntal kaj bi se tretja kitica himne mesto Teci, Dravo, Savo, teci, popevala Muro, Dravo, Savo, teci, a se dale isto kak i do ve. Tak je i red jerbo če idete z Evrope unda prvo na Muro dojdete. Verjem da bodo i naši saborniki to razmeli. Dobro si je to naš Đurek pregruntal!

Dok sam to pisal stiha je došla teca Franca zaj za mene i zalukavala je onak prek pleča kaj sam itak napisal. Čim je spazila našo Muro v himni mam me je zapitala: Jožek, kaj ti verješ da bode sabornik M. Pupavac za to dal svojega glasa? Najte me krivo razmeti, ali ne sam znal kaj reči!

Pred nami je Vincekovo, godovno svetoga Vincija. Makar je Vinci ne mel gorice, a niti klet, ipak ga vinogradari, vinoljupci i vinovjerniki priznajo za svojega zaštitnika. Si znamo da je to prvi den da vinogradari odhajajo v gorice, med trsje, makar još trseki spijo, kaj odežejo prvo rozgvo. To je den da počne gorično leto, da počnejo posli v goricama, a završavlejo za Martinje, v novembro z krštenjem mošta. Kuliko vidimo gorično leto traje nekaj meje od deset meseci. Si ste pozvani v gorice za Vincekovo i čakam vas v Svetom Vrbano jeno dvjesto metrov predi kapelice. Prosi vas donesite si dobro voljo i najte mi hoditi z praznom rokom. V lagvima ga dosti sega za prismok, ali smo nigdar ne pili na tešče.

Verjem da ste čuli kak žene ne hodajo v gorice od Martinja do Vincekovoga jerbo je to sam privilegija moških. A jeste mortik čuli zakaj je to tak? Zakaj? Pak kaj bodo žene v goricaj ak ga v to vreme tam nega nikšega posla? Kuliko mi je priznal pajdaš Tonča i to onak skrivečki, on svojo Bariko tu i tam pela v klet i to sam unda dok mo dohaja nekša vekša pajdašija. No, ne zato, kak si vi gruntate, kaj jo bode kazal pajdašima onak fajno i lopošnato kakša je več je, nek zato kaj pripravi jesti za pajdašijo.

Još se je nekaj lepoga pripetilo of tjeden, a ne sam kaj smo obilježili 27 – letnico otkak je Evropa priznala Lejpo našo. Najme kaj, naš fotograf i zaljubljenik v Međimorje i vu se ono kaj raste, cvete i drba po ovomo našemo „Falačko zemle med dvemi vodami“, Jožek (moj imejak) Horvatov, z conom zvani Majzek nam je predstavil svojo novo knigo (jegova četrta) o semo nejlepšemo v Međimorjo. V knigi MEĐIMURSKO JE, je ne čuda toga napisano, ali je zato nutri del nekaj vejč od šesto sliki i one nam govorijo vejč nek reči, očem reči, brojke i slova. Dugo je Jožek lojsal po Međimorjo, od Mure do Drave, prek Trnave, od Štrigove (de so lagvi navek puni dobre kaplice) pak do Kotoribe (de je cug mašina fučnula predi nek je saka svega dva-tri pot kušnula). Saka čast Jožeko, mora on meti debele živce ak je mogel to se na kup metati: kuliko je sam ljudi nutri, kuliko ftiči, drevja, sadovja, nesnage i sega onoga kaj prinas živi na ovomo našemo „Falačko“, a mi šteri se vozimo sam po glavnaj cestaj smo to nigdar ne vidli. Ve smo i mi zazvedili kaj se imamo i mogli bodemo se z tem i dale štimati. Ve vidite kuliko toga bi vi meje znali ili pak zazvedili da ga ne nas Jožekov?

Kaj reči, naša tiskara Zrinski je naštampala Jožekovo međimorsko knigo i odišla je po riti k meši. Najme kaj, na sam svetek, 9. januara je naša negda nejbolša i nevredneša tiskara v Lepoj našoj završila v stečajo. Si znamo da je stečaj lutrija, a na lutriji nigdar si ne dobavlajo, a kak bode Zrinski zišel to niti dragi Božek ne zna!

Ostavi komentar