Međimorje je hrvacko od stoletja sedmog!!!?

Kaj reči, minulo je i drugo korona leto i črez kratek čas bode nam počelo još jeno i to tretje, a da još niti ne znamo na čemo smo. Očem reči, još nišči ne zna kaj je to pravzaprav za beteg, kaj je to za hetiko tua korona šteroj nišči nebre stati na kraj. Dok sam rekel nišči ne sam tu mislil na Vileka Beroša, našega ministra za zdraviče šteroga oporbenjaki mejajo otkak je korona zavzela svoje mesto pod našim hrvackim suncom, nesam tu mislil na Krunija Capaka šteri se je nejpredi zbrčkaval z antikorona cjepivom, a denes nebre minuti den, a kaj se naš Krunči nej bar malo vcepil, a tu je i Davorček Božinovičov, šteri vedri i oblači po našemo antikorona nebi kak nam da treba. No, ne ruon nam nek jegovomo šefo Plenkijo. Kaj ne bodete si gruntali kak sam pozabil gospo Alemko Markotič štera je v našemo stožero od prvoga dneva i štera se nejbole razme vu ti kineski beteg i v tomo našemo stožero predstavlja struko, očem reči, doktore. Najte me krivo razmeti, ali nesam siguren da Alemka zna čuda vejč o tomo dugovečnomo betego nek nam je rekla jerbo da bi znala i da bi mela nekšega  bolšega lekeca šteri je bole hasnoviti bi to ona rekla, ali ne nam nek svojim pajdašima doktorima kaj bi oni leži došli na kraj z tem betegom, a ne kaj se muočijo kak kristoši. Kaj reči, što god je zmislil toga betega, to korono toga bi trelo obesiti za galge na Jelačič placo jerbo tulikše nevole je još nišči ne napravil sveto i ljudima (urbi et orbi) kak je naprajla tua korona. I to je još ne se: bole je na udbo i saki den je se jakša i jakša, a opče jo ne vidiš i nebreš joj deti sol na rep.

Ivek i Štefek živijo v istomo malomo gradičo i v istoj zgradi: Ivek je cepleni, a Štefek se je pod milim bogom ne štel cepiti. Ivek more iti na utakmice i v krčme, a Štefek nebre, nema viziperte. Ivek odide v krčmo ili pak ne utakmico, a Štefek odide k Ivekovoj ženi…

Ovo leto smo to mogli skoristiti, ali nesmo. Najme kaj, ovo leto je 9. januar došel na nedelo ruon tak kak je bilo i 1919. leta dok se je v Čakovco na Fratarskomo trgo održala velika Narodna skupščina i da je k meši i na Skupščino došlo prek deset jezer Međimorki i Međimorcov. Verjem da ste ne pozabili kak se je Međimorje naše malo, te „falaček zemle med dvemi vodami“ zanavek odcepilo od sosedov z Hungarije i pripojilo majki domovini Hrvackoj. Dugo so naši stareši, mamice i japice, čakali na te den da se bodo mogli vrnuti na svoje i da ne bodo več morali živeti pod ljuckom čižmom, očem reči, pod ljuckom (čitaj: mađarskom) „krunom“. Mađari so se držali za Međimorje naše malo kak pijanec za blanjke jerbo dok je „falaček zemle med dvemi vodami“ bil pod jivom krunom, očem reči, čižmom, Mađari so se falili kak je Međimorje naše malo nejlepši biser vu mađarskoj kruni Svetoga Laceka. Znali so oni kaj imajo zato so Međimorje držali i vlekli k sebi z dvemi rokami. Dok so ipak naši dečki Kvaternik i Perko uspeli pretirati Mađare prek Mure i Međimorje zanavek dopelati pod „hrvacko kvočko“ Mađari so to prijeli teška srca i još navek so ne pozabili sve lepote i finote Međimorja z šterima so se na leta štimali. Makar je Međimorje več duže od sto let naše i Hrvacko Mađari ga nikak nebrejo zabiti zato još dendenes morete na hajdi mesti v Mađariji videti stare karte „Velike Mađarske“ na šteraj je i Međimorje pofarbano z mađarskom zelenom farbom. Morem vam reči da se na te karte nišči jako preveč ne buni, ali probajte negdi skopati staro Hrvacko karto na šteroj je Hrvacka do Drine i črez den dva bodete zahode ribali ili v Lepoglavi ili pak v Remetinco. Neje za veruvati, ali tak je!

Šteli mi to priznati ili ne, ali 9. januar je naš međimorski svetek i to nejvekši. Z tem dnevom smo mi došli na svoje i tu smo ostali zanavek. 1919. leta smo zanavek rekli Mađarima zbogom i toga se držimo do dneva denešjega. Si znamo da so pred nekaj vejč od sto let nejveč pomogli fra-pater Kapistran Geci, šteri ima spomen pločo na Katoličkomo domo v Čakovco, gospon doktor i akademik Vinci Žgancov čije knigice z pesmami so nejveč doprinesle kaj se je Međimorje naše malo vrnulo dimo posle 200-300 let kak je bilo za sneho v Hungariji. Tu je još svoje prste, i ne sam prste, mel i Priločanec Đurek Lajtmanov, a nejglasneši je bil Macinčar Ivek Novakov. Znate kakši je on šrajf v tomo bil ak ga na čakoskomo grobjo još navek pazi lav i to z glavom i grivom. Kak se pripoveda ipak je nejbole hrpta podržal čakoski gvardjan Kapistran Geci, šteri je prek međimorskih župnikov i to od Badnjaka do 9.januara uspel pred čakosko cirkvo dopelati deset jezer ljudi šteri so sima rekli kaj očejo i kam Međimorje spada. Zato, mi Međimorci, moramo toga dneva sako leto znova obslužavati kak nejvekšega svetka, bole nek proščeje, i na te svetek pozvati se one šteri nam Međimorcaj i Lepoj našoj nekaj značijo. I još nekaj, kapa doli, negdašjemo našemo saboirniko Drageco Lesarovomo šteri je 2005. leta shodil kaj to bode Spomendan v celoj Lepoj našoj. Toga Spomendana bodo obslužavali i si drugi ak bodo nas vidli kak ga obslužavlemo i ak jiv mi natiramo. Ak mi poštuvlemo svoje i drugi nas bodo poštuvali, a ak se mi slabo ili nikak kcoj držimo unda nam niti nišči ne bode došel kak je bilo i ovo leto.

Još nekaj bi štel reči. Pred tri leti je čakoska Zrinska garda poslala predloga Saboro Lepe naše kaj bi i našo reko Muro zarivali vu državno himno. Predloga je napisal i cifrasto obrazložil Đurek Kovačpv (čitaj: Juraj Kolarić), profesor i doktor z Doljnjega Hraščana. Do dneva denešjega je još Mura ne došla na Dnevni red. Kaj nam Sabor z tem oče reči (???), da so Garda i gardisti preslabi kaj bi Muro zrivali na Dnevni red, a nišči drugi se nikaj ili pak preslabo briga. A si znamo da je Mura još od unda bila meja štero je mađarska vlast prešla, ali Mađari so jo nigdar ne prešli i zato ga ne v Međimorjo našemo malomo niti jenoga mađarskoga sela i ne sam to, nek ga nega niti jene mađarske familije. Nek se zna da so se Međimorci navek štimali z tem kaj so Hrvati i da Međimorje spada v Lepo našo. A na nami je kaj to ne potepemo!

Ostavi komentar