Kuliko itak vredijo političari??

 Lejpa naša je ne bogzna kakša zemla, ali je naša, čakali smo jo od stoletja sedmog. Zahuzali smo, očem reči, naši političari so zahuzali se kaj se je dalo. Još vejč od toga, Ali još smo ne pali čistam doli, čistam v pelnico. No, nekaj nejhuje kaj bi se nam moglo pripetiti nam Međimorcaj, nam Hrvatima, Lepoj našoj je to kaj bi Živi zid pobedil na izboraj, očem reči, kaj bi Živi zid došel na vlast. Vidli bi mi unda svojega virgeša da bi naš belički zet Vilibor Sinčič i jegov novopečeni doktor Vanč (Ivek) Pernarov zeli cugle državne vlasti vu svoje roke. Vidli bi mi unda čija močka črno vuno prede.

Kak jena nevola nigdar ne dohaja sama tak se ve več navelikom šepetuji kak bode negdašji precednik Vlade Zoki Milanovičov, šteri je ruon tak zahuzal se kaj se je dalo, zamenil Kolindo na Pantovčako. Kak velijo oni šteri ga rivlejo, oni šteri nebrejo strpeti to kaj bi jim žena zapovedala, Zoki je več z jenom nogom na Pantovčako. Kaj reči, mortik išče bisto druga ljubičice bele kaj jo dene nazaj de je negda bila dok je Ivo Josipovičov hercuval na Pantovčako. Ne znati, kaj jim je Ivo ne bil dosti kaj ve rivlejo i Zokija? Na mešo smo dali dok smo se rešili Ivija, a ve očemo kaj bi još hujši došel. Pak kak se Zoki more prijeti toga posla, pak je navek govoril kak je Lepa naša slučajna država, a bila je v banani dok je on držal cugle vlasti vu svojimi rokami. Ve ga je več hajdi dugo nigdi ne bilo i ve so ga partijci z pepela zvlekli jerbo najbrž nemajo koga drugoga.

Kaj je jeje, moremo deti roko na srce i priznati kak se naš župan fest briga za našo bolnico, za naše doktore, doktorice, sestrice očem reči, za nas Međimorce i naše betežnike. To je se lepo i dobro. Mi stareši, šterima več mahovina pomalem raste po hrpto, to pozdravlamo i veselimo se tomo jerbo na nas saki tjeden dojde nekši novi beteg, nekša nova hetika, pak unda nucamo doktore kaj nas popravijo. No, nekaj sam si gruntal kaj bi bilo čuda bole ak bi se bar nekaj penez dalo v preventivo, kaj bi se mislilo i na mlade šteri dohajajo, očem reči, kaj bi se nekaj penez dalo i vu šport de ga nejveč mladih i kaj bi delali na tomo kaj bi čim vejč mladih došlo v šport tak kaj unda dok bodo stareši nej betegi na jif išli. Furt se spominamo kak moramo mlade zvleči vum z hiži, fkrej od kompjuterov i mobitelov kaj ne bodo sam drmeli nek se bodo gibali kaj bodo zdraveši dok jif zob vremena počne boleti. Saki den vidimo de god so mladi tam so i mobiteli, saki ima svojega i saki drka po svojemo i nikaj se ne spominajo med sobom. Si znamo da je to ne dobro, si znamo da to nebre dojti na dobro, a nikaj ne delamo kak bi to spremenili. Očem reči, da tre nekaj penez i v šport dati kaj se bode tam vejč dece shajalo, kaj bodo tam trošili svoje vreme, a ne z mobitelaj. Odnegda, kaj odnegda, odnavek se zna da je vu zdravomo telo i zdravi duh. Negda ga ne bilo kompjutorov, ne ga bilo mobitelov pak so se mladi čuda vejč spominali, družili i parili, pak je unda bilo i vejč dece. Treba deci dati priliko kaj se bodo meli de družiti i pariti pak bode unda se drugač i bole. Več sam hajdi pot rekel kak mi Međimorci v semo za kaj se primemo napravimo čuda sega dobroga, lepoga i to čuda bole ne si drugi. Nekaj penez tre zeti i dati v šport tak da bodo unda zutra i doktori meli čuda meje posla. Znuomo da je navek jeden športaš čuda faleši od jenoga betežnika.

Kaj ne bodete si gruntali kak imam nekaj protiv bolnice i doktorov? Ne, doktore nucamo dok se nekaj pohabi v našemo telo i zato jim lepo falim kaj se brigajo za nas i kaj se meje moramo čakati na red. Štel sam sam reči da bi štel kaj bi meje hodali k doktoraj tak kaj bi unda doktori meli čuda vejč cajta za sakoga od nas dok več k jim dojdemo.

V Mali Sobotici se je zdigla velika halabuka okoli toga da bodo meli sprevode, očem reči, je li bodo sprevodi po sobotaj i nedelaj da ljudi imajo nejveč cajta? Spominki so počeli, kak i navek, v krčmaj, na mlekari, v štacuno, posle meše, posle sprevodov i tak dugo so se ljudi spominkovali kaj je to došlo i tijam do načelnika opčine Valentina Škvorca. Mladi načelnik je mam zel problema vu svoje mlade roke, pak so ga zbogradi toga i zebrali kaj bode rešaval one probleme štere ljudi imajo i štere nebrejo sami rešiti. Načelnik je lepo rekel: tak bode kak ljudi očejo! I ve je se jasno, ak ljudi hmirajo po sobotaj i nedelaj unda jif grobari bodo i sprevajali vu te dneve. Vidite kak mladi čovek ima rešeje za se probleme. Kak je načelnik rekel tak mora biti. A da bode verestovaje, i de, to si bodo ljudi sami rešili i sami se bodejo dospomenoli. Znate kak je to, nešterni imajo verestovaje pak so z pokojnim do skradje vure, očem reči, se do unda dok ga spustijo v grob, a drugi pak imajo karmine, pak se zidejo posle sprevodne meše i unda se malo okrepijo i nekaj spijejo za preminočo dušico. Nejso si ljudi isti i kuliko vidimo saki svojo šego ima, a načelnik opčine je tu kaj sakomo da na praf ak oče kaj ga još, nejmeje, jempot zberejo.

Nebrem veruvati na kaj je politika, očem reči, na kaj so političari došli v Domašinco. Opčinski večniki so sami sebi zmenšali naknade za to kaj dohajajo na zestanke Vječa. Do ve so meli 120 kuni za sako sesijo, a ve so to zmenšali na pol. I ne so zmenšali zato kaj opčina nema peneze nek zato kaj jim je te 120 kuni bilo preveč. Tak si je pregruntal Dragec Lisjakov, negdašji opčinski načelnik, a si drugi so se žnjim složili tak da ve posle sake sesije dobavlajo na pol meje penez. Furt mi se mota po glavi ovo: kuliko itak vredi politika v Domašinco, a kuliko pak domašinski političari? Morem vam reči večniki so se ne bogzna kaj preveč bunili, a kaj bodo de i bunili, pak so si to sami zglasali. Najbrž je nišči ne vupal biti protiv. Kaj se bo sramotil. Ali se je pobunil domašinski krčmar, ve večniki na pol meje zapijejo posle zestankov nek so to predi delali. Negdi mora sfaliti.

Ve vidite na kaj so naše krave došle? Ve so jif roboti počeli dojiti i unda se jivi gazdi čudijo kaj se meje mleka nadoji. Pak je negda bilo čuda lepše i čuda kredneše dok so žene dojile krave. Pasalo je kravam, a pasalo je i ženama. Ne bi vam točno znal reči na kaj so žene mislile dok so dojile krave, očem reči, dok so kraske cecke navlačile? Kak bilo da bilo, krave si nebrejo zbirati što bo jif dojil, a žene pak ve nemajo de vežbati kak tre navlačiti ono kaj visi, a kak ono kaj stoji. Kaj bodem vam rekel, negda so i mlade puce to prvič vidle v štali!

Kaj se to itak kuha v prislaskomo političkomo lonco? Najme kaj, prislaski opčinski večniki se se teži spominajo, a još teži dogovarjajo.  Si znamo da prejdejo sam oni predlogi šteri dobijo dosti glasov, a si drugi idejo v smetje ili pak na predelavanje. Več se je pripetilo v Doljnji Dobravi kaj je precednik veča podnesel ostavko dok je zdigel roko za ono kaj je ne bil siguren da je vredo, a ve pak so z prislaskoga Opčinskoga veča odišli i precednik (Matija Ladič) i jegov zamenik (Saša Rakič) jerbo se je ne se pripetilo onak kak so si oni to pregruntali. Ovih šteri so bili kontra jif je bilo vejč. A kaj moremo, politika je navek bila malo čudna živad. Da malo!

Ostavi komentar