Kaj je mamica senjala to se je i pripetilo!

Pregrmeli smo i drugoga kruga izborov za lokalne čelnike i močnike. Nešterni, šteri so nam se nudili, so ostali na konjo, a nešterne pak je zbešeni konj (čitaj: biračko telo) hitili vum z sedla tak da so pali na zemljo, očem reči, biračko telo jiv je prizemljilo. Kak veli teca Franca, saki je došel na svoje i završil je tam de mo je mesto. A to kaj so si nešterni gruntali da vredijo čuda vejč to jiv je minulo čim jiv je biračko telo spustilo na zemlo. Sakoga političara biračko telo predi ili posle pozove na račun, očem reči, saka rit predi ili posle dojde na šekret.

Malo sam, za vreme izborne šutnje lojsal po fejso pak sam našel nekaj kaj je nejvekši engleski političar i čovek šteri je celo svoje živleje bil na flašici, očem reči, flaši viskija i to čivasa rekel. Pitali so Vinstona Čerčila kakša je razlika između marhe i ljudi, a on si je zažgal cigaro, otpuhnul dima i otpovedal: marha si nigdar ne zbere nejbedastešega med sobom kaj bi jiv vodil.

Čakovčanci so posle osem gradonačelniki zebrali gradonačelnico i to fajno Ljerko Cividini. Kuliko vidimo Čakovčanke so v nedelo bile v manjini pak je fajni Štef z plavim očima ostal spod po crtom. Kaj god bo što rekel čudno je bilo ovo predizborno i izborno vreme, zebrani so i oni šteri so do ve ne nigdar bili zebrani. No, tre i jim dati priliko kaj pokažejo ono kaj znajo. Ili ne znajo. Čakosko biračko telo je išlo do kraja, kak jiv je pozvala Ljerka i zebrali so sigurno, kak jiv je prosil Štef i zato je, na se zadje, Ljerka prva presekla vrpco na ciljo, prva je došla do gradonačelničke fotelje i sela si je v njo.

Par dni predi ponovljenoga kruga izborov za one šteri so bokterali v prvomo krugo, ve več negdašji čakoski načelnik je senjal kak se je jegovo političko kolo sreče zastajlo i kak je opal doli z kotača, očem reči, senjal je kak je opal vum z gradonačelničke fotelje i to ne na zemljo nek v ropotarnico povjesti. Te den, posle senji, so Štefa došli potprti, za drugi krug, vodeči esdepeovci; nejvekši, nejjakši, nejlepši i glavni Peđa Grbinov i jegova EU parlamentarka Biljana Borzanova. Nebrete veruvati, ali na čakoskomo glavno trgo, blizo gracke vure, so plave oči Štefa Kovača spustile suze dok je svojim partiskim pajdašima pripovedal senje štere so ga v noči muočile i vjutro zbudile. Zakaj so mo soze pobegle? Štef se je pobojal kaj mo se ne bi senje ostvarile, to mo je natitalo soze na plave oči. Znate kak veli ona naša stara, a nigdar pozablena poslovica: Kaj je mamica senjala to se mamici i pripetilo, pak vam je tak bilo i pre Štefo, ono kaj je v sredo senjal se je v nedelo pripetilo. Nejveč pot je čoveko lepo i toplo mo je pri srco dok mo se spunijo senje i unda mo tečejo soze radosnice, a čim so Štefo došle soze ne oči, štiri dni predi izborov, to je ne vleklo na dobro. No, Štef je se napravil kaj je mogel kaj mo se senje nej spunile, ali je biračko telo ostalo trdoga srca, očem reči, glas naroda se je priklonil gradonačelnici. Najbrž jim se je negdi jako zameril da ga neso prepoznali. Nek se Štef ne srdi, ali glas naroda je i Jezuša osudil na smrt i to na križo. Poznato nam je sima, pak i Štefo, kak je Jezuš uskrsnul tri dni posle velikoga petka, a Štef je još mladi pak more znova dojti pred to preštimano čakosko biračko telo i iskati još jenoga mandata. Ali, prosim lepo, to more brez suzi vu plavim očima jerbo moške soze niti puce, a niti pak žene nemajo rade.

Štef je zazvedil zakaj je zgubil v nedelo, veli da je to bila borba si protiv jenoga, Golijat protiv Davida. Pak si to tre zaslužiti!!!

Mora se priznati da precednik HDSS-a Ivan Martanov ima dobroga političkoga nosa jerbo je on, a i si članovi jegove stranke, si štiri, so drukali za Ljerko i ona je pobedila. Morem vam reči neje lefko navek biti na pobedničkoj strani, ali Ivo je tu pravi maher i navek je na strani pobednika. To tre znati i spameten biti, očem reči, politički prefrigani.

No, neje sam čakoski Štef Kovačov odišel po riti k meši, kotoripsko biračko telo je, ruon tak, ne prepoznalo svojega dofčerašjega načelnika Ljubija Grgeca. Da mi je to nešči predi izborov rekel ne bi veruval. Čovek (čitaj: Ljubo) je tuliko sega dobroga i lepoga napravil za Kotoribo, kaj bi rekel da Kotoriba ve zgledi kak grad i nega niti jenoga težaka, šter oče delati, brez posla i ve je od svojega biračkoga tela dobil vritnjaka, očem reči, z nogom vrit. Ve vidite kak čovek zide dok biračko telo hoda glase davat z figom v žepo. Ne smeti kuditi koja šteroga smo ne jahali, pak zato moramo počakati kaj vidimo kak se bode vu tem poslo znašel novi načelnik Dario Friščič.

Ve se pokazalo da je i Mirek Škoro delal računa brez krčmara, očem reči, kuril je roštilja, skuril je skorom dva metre drv, a zajec mo je bil još v šumi pak je odišel po riti k meši. Neje dugo trelo, mam drugi den vjutro so se oglasili oni šteri se nejbole znajo, pak smo zazvedili da je Škoro tak „jaki“ kaj bi jega i Hajduk pobedil. Nikaj se nebre skriti.

V nedelo so ne bili sam ponovleni izbori nek smo preslavili i Den državnosti i to zbogradi toga kaj smo 30. majuša 1990.leta zafremali (mi Međimorci i naši sosedi Hrvati z šterima smo si mi odnavek zdobra) prvoga demokratskoga vejč stranačkoga Sabora. Morem vam reči da so se Čakovčanke i Čakovčanci ne preveč skazali kaj se dotikavle toga našega Dneva državnosti. Prelojsal sam skorom celoga Čakovca i v gradonačelnikovoj vulici sam bil, ali sam uspel nabrojiti sam devet zastavi na hižama. Ne bodete veruvali, ali v nejdukšoj čakoskoj vulici Preloškoj so bile sam dve zastave, a v nejlepšoj vulici Zavnoha sam jena jedina. Dok sam se pomalem vozikal po Čakovco kajkaj toga mi je rovarilo po glavi. Pak kaj mi nikaj ne poštuvlemo Lepo našo kaj niti na Den državnosti zastavo ne denemo vum kaj bi si vidli da se štimamo z Lejpom našom: Kakša je takša je, ali je naša, moramo jo meti radi z sim jenim falingami. No, pak nema država falinge nek ljudi šteri hercujejo žnjom. Pak mi je pala na pamet on stih jenoga stranjskoga pesnika: Je li bode sloboda i demokracija znala tak popevati kak so naši braniteli popevali o njoj???

Ostavi komentar