Advent, jeni davlejo, drugi dobavlajo

Dok je prinas v Međimorjo nešči spomenul velike plače za težaka sima nam je na pameti mam bil gospodarstvenik Đuro Horvat i jegova fabrika Tehnix z Doljnjega Kraljevca, a ve dok je naša Međimorska gospodarska komora podelila Zlatne kune za 2017. leto unda smo zazvedili da, kaj se plači dotikavle, imamo jakše igrače, očem reči, težaki imajo vekše plače v Macinco vu fabriki Centrometal de so gazdi dva brati Zidariči. Si znamo da oni delajo sako formo kotle za centralna i druga grijanja i da skorom se kaj napravijo izvozijo i to v 30 zemli na sveto. Kaj reči, prek Centrometala za Međimorje naše malo, za te „Falačec zemle med dvemi vodami“ zna celi svet. Delajo pomale, stiha i furt se širijo i napreduvlejo, a kak je rekel Davor Zidarič, jif direktor, to nebrejo brez dobrih težakov. Zato oni ve imajo prek tridesti mladih šteri se školajo sam za jivo fabriko, šteri so na praksi v jivi fabriki i šteri bodo zutra došli delat vu to jivo fabriko. Dečki znajo da ak očejo meti dobre težake, a očejo, unda jif morajo dobro platiti, pak tak oni to i delajo. V Centrometalo je prosjek plače cirka 9300 kuni i to neto, očem reči, kaj težaki vum dobijo oliti na račun. A moramo deti roko na srce i priznati da je to ne mali penez. Dobiš prek devet jezeri kuni i furt si doma. Gazdi v Centrometalo, brača Zidarič, kuliko vidimo dobro znajo od čega muhe crkajo, znajo kak zadržati težake, pak tak i delajo i zato jif nigdi nebremo videti, a niti čuti kaj cvilili ili brundali kak nemajo dobre težake i da jif nemajo dosti. Tre si naprej pregruntati kaj nucaš za posel i se preprajti, pak tak i težake, pak jif unda imaš dok jif nucaš. Gazdi Zidariči dobro plačajo svoje težake i još jim dosti penez ostane kaj pomažejo športa i športaše. Verjem da znate kak so oni glavni sponzor odbojkaškoga kluba, šteri nosi ime fabrike, a igra v Prvi državni ligi, a kaj domače labodoritaše ne bomo spominjali. Bila je skradja vura kaj jif pofalimo. Tu so nam na leta pred nosom, a niti smo jif ne v pamet zeli. Brzčas bodo se i drugi nekaj od jif navčili.

Kraj je leta, vreme da se obračamo nazaj i gledimo kaj smo napravili od sega onoga kaj smo pred leto dni splanerali. Tak delajo skorom si, pak je tak napravilo i Hrvacko udruženje menađerov poduzetnikov Croma. Dok so skubicerali zišlo je vum kaj je nejvekše priznanje i nejvekšo nagrado dobila gospođa Bernarda Cecelja, gazdarica, direktorica, nejtočneše rečeno: alfa i omega poduzeča Bernarda z Puščin. Dobila je nagradu Menadžerica godine za životno djelo. Kaj god to značilo, ali to je nekaj velikoga jerbo je to do ve ne nišči dobil, a ak je ne nišči dobil unda to znači da so to nagrado i priznanje zmislili kaj so ga dali gospođi Bernrdi jerbo so več ne znali kaj bi joj dali, a morali so joj nekaj dati. Morali so, jerbo je njejbolša vu svojemo poslo, furt dela i to po celomo sveto i furt zmišluvle nekaj novoga. Verjem da niti ona sama ne zna kuliko je nagradi dobila za svoje madrace i postele i to po celomo sveto. Lepo je to kaj takšega čoveka, očem reči, takšo ženo imamo mi tu prinas v Međimorjo, makar nam je došla z Varaždinskih Toplic, ali je tak dugo prinas kaj več ima i Međimorsko državljanstvo. Dela svojega posla več duže od dvasjti let i nigdar se je ne nikaj hudoga čulo za jo, za jeno fabriko, a niti pak za jene težake. Fabrika dobro dela dok so si zadovoljni: kupci, težaki i gazdi. A v Bernardi je tak. Neje spametno gospođo Bernardo pitati za leta kaj nej z metlom dobil po hrpto, ali ak so jo Švicarci deli v penzijo unda znate da mora meti vejč od pedeset let. No, gospođa Bernarda i jena fabrika se ne bavi sam z madracaj i postelaj nek se počela baviti z turizmom. Pitate me kakšim? Pak kakšim bi se turizmom mogla baviti vu Varaždinskaj Toplicaj? Tam imajo toplo vodo štera je vračtvo, pak je ona to skoristila. Naprajla je hotela, restorana, a ve pak dela bazena tak da bodo si šteri bodo došli k joj betežni dimo išli zdravi, kaj zbogradi friškoga zraka, kaj zbogradi vode štera je vračtvo, kaj zbogradi oblizekov, štere prepravlajo jeni kuhari, a nejveč od toga kaj bodo i spali v nejbolšaj postelaj na sveto i na nejbolšim madracima. Što bi rekel kaj je to se gospi Bernardi palo na pamet. Neje to ona mogla se sama zmisliti, nekaj joj je i Božek pomogel. A Božek joj je furt šepetujil: pomori betežnikima, ti to moreš i znaš. Tak se je to, na se zadje, posložilo. A ve kak vnuk Aleksandar raste, ve bode nekaj zmislila i za deco. Nek sam zmišluvle, nek joj Božek da zdraviče kaj bode to čim duže mogla. A penzija? Jempot bode i ona došla na red, čim bode gospođa Bernarda mela preveč cajta.

Verjem da ste si čuli kak je zagrebečki gracki načelnik, Milan Bandičov, završil v bolnici. Nejpredi si je strgal nogo i unda je ne štel gipsa, jerbo bi beli Zagreb grad prepal brez jega, a unda ga je prijela nekša hetika na plučima, teško diše i kašla. Kak bilo da bilo, morali so ga svezati za posteljo kaj jim je ne pobegel z bolnice. Mora se i on malo curiknuti ak oče preživeti. Neje več on tak mladi kaj bi mogel i dale delati 25 vur na den, a premladi je za penzijo. Najbrž bi gospa Bernarda morala poslati Bandičo prospektlina kaj bi on videl da mora dojti k joj v Toplice ak oče v kratkomo cajto nazaj na posel dojti. Zrak, voda, kuhja, pijača, nejbolši madraci i još bolša postelja se to more najti na jeni mesti i črez tjeden dva bode znova laufal od Dubrave do Črnomerca, od Prisavlja do Sljemena.

Cirkovljančan, več duže od pedeset let na „privremenomo“ poslo v Zagrebo, gospon Tonček Mikecov, nema mira. Furt nekaj dela, tira svojega posla i biznisa, dosti zasluži kaj dobro plača svoje težake i još mo navek nekaj ostane kaj pomaže one šteri nigdar nemajo dosti penez. Gospon Mikec sako leto podeli cirka osamsto jezer kuni udrugama šterima to nejbole tre i podeli vejč od pedeset stipendiji i to študentima šteri imajo v glavi, a fali jim v žepo, očem reči, onima šteri so jako dobri, ak ne i nejbolši na svojim fakultetima, a nemajo dosti penez kaj bi to zrivali do kraja. Ne znati kak bi zafalili gospono Mikeco šteri pomaže se okoli sebe, no, ne ruon se, nek one šteri so si to zaslužili, i to več na leta. Lepo je to kaj se naši študenti imajo na koga nasloniti v belom Zagreb grado što jim pomaže kaj leži i na vreme dojdo do svoji diplomi. Fala gospono Tončeko i nek mo dragi Božek da zdraviče kaj bode još dugo let mogel delati i pomagati sima nama.

Prepovedajo ovi kaj navek se nejbole znajo da bodemo mi bokci z Lejpe naše potrošili za Božič prek 13 milijardi kuni. Ne bi znal kaj reči na to, sam bi štel pitati otkod nam bokcima tulikši penezi? Ve bodemo trošili, unda bodemo v minus odišli tak kaj nam bodo posle novoga leta Plenki i ministar za peneze mogli sakomo šenkati deset jezeri kuni. Tak so nas bar navčili. Malo, malo pak nam nekaj šenkajo. Dober Plenki!? I kak ne bodeš unda pak jemo glasa dal? Što nam je, do ve, saki čas šenkal po deset jezer kuni? Što? I unda ne boš trošil? Vražjo mater ne boš!!

Čakovec je i za ovoletošji Advent dobro zrihtani. Ne znati zakaj so turistički težaki se zrivali v šator, ali najbrž je to tak moralo biti. Kaj ne bi što videl ak se ne nalukne v šator. Škoda kaj ga ne šklizaljke polek šatora. Nejglavneše je kaj so predelale vure na stupo v sredini adventskoga venca. Morem vam reči da ve pak, posle hajdi cajta, kažejo točno vreme. Ali sam dvapot na den. Zakaj sam dvapot? Pak i vura štera stoji kaže točno vreme dvapot na den!

Ostavi komentar