Jal je prekprokleti kaj se more naprajti??!!

Škoda kaj je korona dela repa med noge i ostajla nas je i to v nejhujšemo cajto. Najme kaj, ruon smo se privčili na te dezinfekcije i ve je to minister Vili Beroš se to hitil v ropotarnico povjesti, a nas je ostavil na suhom kak ribe brez vode. Nigdar ne bodemo zabili ove minule tri mesece pod koronom, očemreči, v karanteni da smo sako jutro hapili, a posle nastajli (kak nas je nas Stožer podučil) dezinficerati roke zvuna, a požerake i želoce znutra. Dosti smo žganice pretočili i morem vam reči neje mi žal. Da je bilo lefko, neje, ali morem vam reči kak smo si bili veseli i zadovoljni kaj smo pretirali to korono i toga virosa. Saka čast našim jetrima štera so to stoječki podnesla. Čakamo jesen i najgerek sam, joko sam najgerek je li se korona (čitaj: karantena) bode vrnula. Ne bi to štel, ali moramo se preprajti (nigdar se ne zna) tak da bomo zažgajarili pet–šest kotlov tak da nas korona ne bode našla na spavanjo.

Redovno pranje roki,po deset pot na den je prestalo, a sa druga pranja (penez, možđanov, ritici i vuh) ostajajo!

Korona je odišla pak so pravo glasa dobili i si ostali betegi i zato so liste betežnikov se dukše i dukše, a čeka se se duže i duže. Nebrejo se niti doktori restrgati jerbo je ne muoči v kratkom cajto dostiči se ono kaj je stalo tri mesece dok je korona viros hercuval z svetom i našom čakoskom i međimorskom bolnicom!

Gruntal sam si več hajdi pot i nikak mi to nejde v glavo kak se saki pot pred izbore najde tak čuda spametnih ljudi šteri se znajo i zbogradi toga očejo dojti nejpredi v klupe sabornikov, a posle bi se šteli dosmickati i v ministarske fotelje. A čim se to pripeti mam se ono kaj so znali, kaj so obečali (bar je do ve tak bilo), pozabijo i počnejo delati čistam drugač nek so obečuvali i to onak kak neče nišči, niti oni sami, a nejmeje pak oni šteri so jiv zebrali. Čim je nekomo dobro ili pak jako dobro,unda mo se fučka za se drugo i za se druge. Čudno je to, jako čudno, ali je navek tak. Bar je do ve tak bilo.Dobro je navek bilo nejvekša brenza bolšemo!

Nekaj si gruntam da so hadezeovci ne našli ruon pravo vreme kaj raspišejo izbore za sabornike. Najme kaj, predizborna kampanja je na prtuletje v junjušo meseco da so zrele črešje, jagode i višje, se črlene farbe, a to je voda na esdepeov melin!Naš međimorski župan, kak ledičen političar, si je još ne našel jato šteromo se bode priklonil. Si okoli mene, pre čakoski gracki vuri, a i teca Franca se saki den znova pitajo kam plava Matijin brod, očemreči, v čijo luko bode zapičil svoje sidro?

Pred nami je davanje glasov i zbiranje sabornikov, a čakoski gracki načelnik, Štef Kovačov, se je več kandideral za novi mandat prvoga čakoskoga čoveka. Još je ne drugoga mandata spunil, a več se ravna na novi tretji. Ima Štef praf, on se prvi javil i brzčas računa da bode prvi presekel trako na ciljo. No, tu bode melo prvo i zadjo reč čakosko biračko telo štero se glasneše mrgoče. Ak mene pitate nekaj si gruntam da bi bilo čistam vredo da Štefo biračko telo da još jenoga mandata jerbo sam tak bi mogli dojti na red si oni šteri na leta čakajo kaj bo jif prijel prvi čovek grada Čakovca. Ne tre gubiti nado, i v bolnici so liste čekanja pak si betežniki dojdejo na red jedni predi, a drugi posle. Kaj ne bodete mislili da se pre doktoraj nejduže čaka, ne v grado Čakovco so liste ne mortik dukše nek v bolnici, ali se zato čuda duže čaka. Ali kak i sigdi, nešterni se i fčakajo!

Kaj nebo zišlo kaj se sam v Lepoj našoj čistam točno ne zna da je Den državnosti jerbo skorom si ga slavijo 30. majuša, a Zoki Milanovičov ga čaka 25. junjuša i grad Čakovec obslužavle svoj Den grada na rate. Na svetešjo sesijo Grackogaveča, 29. majuša, so pozvani gracki večniki šteri so se ne nikaj zamerili grackim ocima, a oni drugi večniki oni bodo pozvani na proščeje za Prcinkulovo na gvirc i pogačo z tikvama. Tak je bilo lani, tak je bilo i ovo leto kaj znači da je korona viros ne ostavila nikšega traga na čakoskoj grackoj vlasti.

Pred nekajmeje od leto dni (lani v juljušo)  je naša hrvacka Vlada mela sesijo prinas v Čakovco. Kak je to red Vlada (čitaj: ministri) je ne došla prek Drave z praznom rokom. Nebremreči, dosti so toga donesli i dosti je penez došlo k nam na te naš „falaček zemle med dvemi vodami“ posle te sesije. I ne sam to, Vlada je donesla odluko da se bode v Čakovco, v našemo Staromo grado; zafremal Institut Zrinskih i Frankopana za šteri se nejbole, i to na leta, borila i zalagala naša Zrinska garda. Se je bilo vredo dok so ministri zdigli roke za Institut, ruon tak je se bilo vredo dok je Garda feštala, ali dok je ministrica za škole, fakultete i institute Blaženka Divjak trebala napisati i poslati depešo Hrvackomo povjesnomo instituto, šteri bi prekmel i našega čakoskoga instituta, unda je sfalila tinta v mistričinoj nalivperi tak da smo se mi Čakovčanci i Međimorci još ne fčakali te depeše. Nekaj si gruntam da je ministrica Divjak jalna nam Međimorcaj i zato neče dati kaj bi mi meli svojega instituta Zrinskih. Te ministričin jal je nekšiprek prokleti da se ga nebre rešiti i poslati depešo. Ne bi vam znal reči, ali nekaj si gruntam da bi ministri morali ono naprajti kaj jim Vlada i premijer dajo za zadačo. Pak je to ne družba Pere Kvržice kaj bi saki delal ono kaj oče.

Korona je ne uspela do kraja vništiti našega turizma. Minister Gari Kapeli i državna turistička zajednica so priznali da se nejvekši broj nočenja ostvaruje v Remetinco!

Veter je prek vetroelektrane otpuhnul Josipo Rimac v Remetinec, a najgerek sam, jako sam najgerek kaj bode z solarnim elektranama? Što bode jiv otpuhnul i kaj bode vum došlo dok se pehne v posel šteroga je odobraval i potpišuval haenesovac Ivo Vrdoljakov? A si znamo da prinas v Lepoj našoj imamo čuda vejč sunca nek vetra i zato mi moj črvek furt neda mira i spituvle me kuliko je na sunco zamračeno milijardi  ak je veter odnesel cirka dve milijarde kuni??!!

V Međimorjo falijo prasci i prasice, a čim ga ne jiv nebre biti niti dosti odojkov. Velijo i ovi dečki vu Vajdi da je skradja vura kaj bi Međimorci zasukali rokave, otprli koce i znova počeli hraniti pajceke, očemreči, prasce jerbo pajceki so mali, a prasci so za koline. Ak se ne genemo morali bomo i dale jesti, nejvečpot, ljucke i to uvozne prasce. A to nam bormeš ne treba! Domače je nejbolše jerbo znaš kaj si nahranil to i ješ.

Kalamper je dopelal na Belico (a kam bo suza nek na oko) ministrico za kalamper i seljake, fajno Marico Vučkovičovo skupa z svojim tajnikom Zdravkijom Tušekom, kaj so se pospominali kam bodo z kalamperom šteri bode zrasel ovo leto, a šteroga več pomalem skapaju vum zemle. Ali to sam ovoga ranešega šteroga so sadili zaron vjutro. Beličanci so jako zadovoljni z ministricom, kak načelnik Zvonko, tak Damir Mesaričov, a i gospon Dodlek jerbo je ministrica sobom donesla peneze šteri se bodo delili (prek natječaja) sima šteri očejo zazidati nova skladišta v štera se bode pospravil kalamper i to tak kaj ne bode tiral klice. Ak bode tak, a bode ( i ministrica je rekla) unda bodemo si šteri smo na beličkomo kalampero čuda zdraveše jeli.

Jožek radnik, 09.06.2020.

Ostavi komentar