Izbori ili korona? Ne znati kaj je huje?

Dok završavlem ovo svoje premišlavanje još je ne došla skradja vura za se one šteri se kanijo kandiderati za župana međimorskoga na ovim izborima šteri so pred nami. Zadji pot sam vam rekel, a to i vi znate brez mene, da se bode na Martinje zazvedilo što bo se se uključil v trko za foteljo prvoga čoveka Međimorja našega maloga, očem reči, Međimorske županije. Ak mene pitate  verjem da se bode jeden Posavec prijavil za trko, a Posavci ga dosti prinas v Međimorjo. Ak se ne bo prijavil čakoski unda se bode nedelski, a v Nedeliščo ga vejč Posavcov šteri so na „ti“ z politikom. Ako pak se ne bodo prijavili nedelski unda se bodo najbrž vanoski. I kaj nem dale liciteral jerbo dok bodete čitali ovo moje premišlavanje več se bode se znalo, a i štartne liste bodo zaključene.

Sejeno moram još reči da mi v Međimorjo imamo i žene štere nosijo prezime Posavec, a štere si ruon tak gruntajo kaj bi se prijavile za trko prvoga čoveka naše županije, očem reči, prvo ženo oliti županico.

Ipak smo nekaj zazvedili od zadji pot, a to je da je so međimorski hadezeovci i jiv šef Darko Horvatov hitili puške v kuruzo kaj se dotikavle ovih izborov pred nami. Darko nam je sima, jasno i glasno, rekel kak HDZ-e ne kani igrati na ovomo turniro za župana međimorskoga, a kaj znači da ak ne bode igral nebre biti niti pobednik. Očem reči da HDZ-e prepušča ove izbore nekomo drugomo. A što je te drugi bodemo vidli črez dvajsti dni dok padne zastavica posle izborov. Nekaj si gruntam, je li se je HDZ-e dospomenul z nekim drugim ili pak je ne mel nikoga što bi bil prepravleni kaj bi se upustil v trko za „gazdo“ Međimorja. Kak bilo da bilo Međimorje i dale ne bode v rokama hadezeovcov kak nam je to štel pojasniti Darko Zverov naš „novi župan,“ ,kak to piše na velikim plakatima po Međimorjo našem malom, a ni na čakoskoj hiži vu šteroj stanuje međimorski HDZ-e.

Kaj se korone dotikavle se je huje i huje. Saki den ga se vejč betežnikov, očem reči, zaraženih i se vejč jiv je po bolnicaj i na respiratorima. Več sam niti ne dosti spameten koga bi poslušal, komo bi veruval? Na šteromo gud kanalo gledim, poslušam nigdi nikaj dobroga, nigdi se ne vidi kraj toj nevoli, toj vuteski. Ak se vejč cepimo, ak se bole pazimo nikaj ne hasni jerbo posle sakodnevnoga testeranja situacija je se hujša i hujša. I to ne sam prinas nek i pre našim sosedima. Mere so saki den se oštreše i oštreše, a od jiv, kuliko vidimo nikši hasen. I te virosi se rivlejo jen pred drugoga mesto kaj bi se dospomenuli dok se rešimo jenoga kaj bi unda došel drugi, a ne tak kak je ve kaj negda niti ne znamo protiv šteroga virose se borimo jerbo so slični jeden drugomo kak jejci jejco. Najte me krivo razmeti, ali več ve niti ja ne verjem da bode tua vuteska od korone trajala sam dve leti kak so do ve si veliki betegi (kuga, kolera, španjolska gripa…) trajali dve leti. Morem vam reči, ali stiha kaj ne bode čula, i teca Franca mi se tu fkrej vleče i neče se niti spominati o koroni, kaj bi rekli kaj se korone dotikavle več i joj v pipi vgaslo. Makar se je cepila furt beži fkrej kaj se nej tua vuteska zmislila da je i ona još na ovomo našemo sveto. I ovak ima dosti nevoli z sobom i brzčas joj nej trelo kaj bi se morala hrvati i z koronom.

Si smo najgerek da bode itak počel hercuvati te crnogorski viros kaj se si malo počinemo?

Štel sam sam reči onima šteri si još na velikom gruntajo je li bi se cepili ili pak ne, nek čim predi idejo pod iglo jerbo jim se more pripetiti kaj prek noči završijo na respiratoro, a unda bo se pripetilo ono kaj si nišči od nas moških ne želi, a to je kaj bo žena dobila v roke našega mobitela. A čim žene počnejo lohniti po našim mobitelima to more meti i katastrofalne posledice. Tak je ve ne dugo bil jen takši slučaj pre našim sosedima v Deželi. To je tak dauko odišlo kaj je Mojca sfondala svojega Janeza. Na paperima je lepo pisalo kak je Janez hmrl od korone!.

Odnavek je november mesec, v šteromo smo ve, bil poznati po tomo kaj smo si mi šteri smo meli pajceke ili prasce kolinili, pak verjem da i letos bode tak sam kaj ga ve čuda meje prascov, ali oni šteri jiv imajo se držijo te šege kaj se kuline zbavijo v novembro. No i vu te svinski posel je korona donesla nekaj novoga, negda je trelo sam donessti potvrdo od koršmita da je prasec zdrav, očem reči, da je ne zaraženi, a denes takše potvrde treba meti i za se šteri se motajo okoli prasca: mesar, sosedi, kumi, pajdaši, pajdašice tak da nešterni, kak napriliko moj pajdaš Tonča rajši otpelajo prasca vu Vajdo i kupijo si meso z gotovim paperima.

I kaj se drugo korona dela od nas ljudi, očem reči, običnih smrtnikov. Pajdaš z posla je ostal doma v samoizolaciji jerbo mo sinek hoda v razred v šteromo so našli jenoga pozitivnoga. Pozitivnoga na korono, očem reči, zaraženoga. Pajdaš Slavek je v cveto mladosti, nekaj vejč od tridesti let i bilo mo je doma dosadno. Furt je visel vu frižidero ili pak na obloko kak bi si prekratil vreme. Kaj se zdraviča dotikavle je bil vredo, neje mel vručino, neje kašljal, sako jutro si je suknul fraklec žganice i to slivne, a posle obeda i večerje se je družil z graševinom. Zdržal je tak dva dni, a treji den so ga našli pre sosedi, tretja hiža na istoj strani vulice. Došel je prosit prpra za dinstano zelje, pak mo je soseda dala kaj joj ga zabiberi jerbo i ona je več bila nervozna i na rezervi od te korone štera preveč drugo traje. Se bi bilo vredo i nišči ne bi zazvedil da je ne došel inkasator za strujo, a soseda je, najbrž od veselja kaj je moški došel k hiži, pozabila zaklenoti ulazna vrata.

Ostavi komentar