Fašnik je zgorel, a maske so pale

Za nami je nedela fašinska pred šterom je bil petek, pak i sobota, a saki den smo mogli videti nekše maškore. Ali to ne si sam oni šteri so šteli. V pondelek so bnorevale sam žene, ali to ne se nek sam one štere so si zele časa i one štere celo leto čakajo kaj na fašinski pondelek lanca ftrgnejo i odidejo po kvasa. V tork, na sam fašnik so svoje nose, očem reči, svoje maske vum porinoli oni šteri so ne ftegnoli predi.

Petek i sobota so bili prepravleni i ostavleni za deco i morem vam reči da ga jiv bilo hajdi. Naša dečica navek očejo biti nekaj drugo nek so saki den pak unda si rado i z veseljem oblečejo ono kaj bi šteli biti. Morem vam reči da naša dečica imajo kaj kaj toga na pameti, a jive mame i tete v zabavištima jim pomažejo kaj bodo ono kaj celo leto senjajo. Kaj reči, lepo jiv je bilo videti onak male, lepe, vesele i zamaskerane.

Vu to nedelo fašinsko ga bilo nejveč maškorof i to po celo našemo malomo Međimorjo. De god so bili maškori, a vejč nek drugdi ga bilo v Priloko, Sobotici, Gorčano, Središčo, a nejveč pak v Čakovco. Ne znati je li ga vejč maškorov bilo v peršeciji ili pak med publikom. Bil sam v publiki i nišči me ne prepoznal. Ne da sam mel nekšo svetešjo masko, bil sam oblečeni v težaka kak i saki den, ali je nikoga ne intereseral malo stareši znucani i zmočeni težak. Kaj nas fkajuvlejo te naši kulaki? Velijo da davlejo kraljestvo za težaka kak je negda nudil kralj za koja, ali nišči je ne nikaj nudil, a i malo što se je obrnul za menom. Smijali so se dok sam odhajal jerbo so stopram unda spazili kaj sam ozaj na hrpto mel napisano „Uljanik“. Kuliko vidimo mi v Međimorjo smo otpisali Uljanika, još ga jedino naš minister Darko Horvat drži ober vode kaj ne potone.

Sam se jedna smrt z kosom mogla videti i to v Sobotici čistam blizo Palovca. Ne znati zakaj ruon tam? Bila je lepa i mlada. Što bi se staroj dal kaj bi ga pokosila? Stare so se zdošle i dugo se je iskalo kaj so našli jeno mlado. Kak i seposod i tu ga ne težakov. A i kosa je ne bila sklepana. Nema što. Oni kaj imaju preveč časa i z dneva v den lenguzajo te klepati ne znajo, a niti pak imajo volo. Nekši so novi cajti došli, smrti ga premalo, skorom pak ne hodajo, ali ljudi hmirajo črez nered. Negda je bar tu bil red, a denes ga niti tu ne reda.

Morem vam reči da so i izraelski, očem reči, američki reoplani F-17 došli na naš međimorski fašnik. Kakši bi to fašnik bil brez reoplanov? Kuliko mi je bilo dopuščeno, zazvedil sam da je gospon Tramp svojom rokom i svojim naliv perom potpisal potnoga naloga za Međimorje. Kuliko se je moglo videti prostim okom bili so to reoplani niskoletači. Leteli so sam meter do dva ober zemle i to sam zato kaj nebrejo dauko pasti. Ali so sejeno pali, ali stopram pre šanko!

Čim se je zazvedilo kaj bodo došli i naši novi reoplani mam so se sprajle paloske žene kaj bodo stjurdese, kaj bodo gospodarile z našim reoplanima F-17. Najbrž jim je nišči ne rekel da so te reoplani sam v plano, sam na papero i to tak kaj jiv za ve moremo sam senjati. Ali žene kak žene, one kaj si namislijo to tak mora biti i nikaj na sveto jiv nebre krej od toga sprajti. Kaj jiv brige za Židove, za Amere, za Trumpa, one se očejo pelati v reoplanima i to kak gazdarice. Mortik je minister Krstičevič trebal zeti za pomoč žene i brzčas bi mi več meli reoplane? Znate ono staro: kaj nebre rešiti niti dragi Božek unda tua pošle ženo.  Brzčas je to minister Krstičevič ne znal!!!? A Anka Mrak mo se je nudila.

Istanbulska nevesta je bila, ali je to se bilo nekak bogo. Kak zgledi da je slabo kaserala dok je v zamoš išla pak je ne mogla so publiku v svate pozvati kak se to šika takšim nevestama. Ve ne znate je li je ne mela ili pak je ne štela veliko gostuvaje? Ak je škrta unda ne bode dugo za sneho i negdi bode v nešternomo haremo završila.

Meli smo priliko videti i čuvare mitova i legendi. Jif pak so policaji pazili. Pozoja so ne pazili i on se je španceral kak je štel, neje bil niti na lonceko. On je naš domaći i več ga se nišči ne boji. Niti mala deca. Ali dok so došli mitovi „Uljanik“ i „3.maj“ unda je policija mela pune roke posla, a kaj nebom spominjal legende kak je INA i Agrokor. Nejso se ljudi trgali kaj bi nekaj deli v škreblicu štero so za sobom vlekli nek kaj bi jim vuha strgali i lasi poskubli. Ali nebreš tu nikaj, oni so zaštičeni kak lički medvedi i na jiv pazi naš minister i naša vlada. Pak kaj bi se mi spominali da ga jiv nega – to te ja pitam?

Trump je ne došel v Čakovec, nekaj se je najbrž zahačil z čakoskim gradonačelnikom kaj je ne nikaj čudno jerbo so oni obedva dosta nagli, očem reči, fletno se vužgejo. Neje došel niti v Prilok, kanil je iti, ali dok je zazvedil da več nemajo spidveja unda je odustal. Završil je v Mali Sobotici, tam je opčinske birove pozval na red zakaj ga ne sprevodov v nedelo. Dok je to rešil odišel je za Štrigovo. Štel je videti de je itak to mesto v šteromo se rodil Sveti Jeronim. Jegova žena Melanija je jako poštuvala svetoga Jeronima, pak je Trumpo to bila želja videti jegovo cirkvo v Štrigovi. Najbrž je Melanija ne znala kam se jeni, još navek, voljeni Trump ravna pak se je ne sprajla žnjim.

Kakši bi to bil fašnik brez veštici. Bilo jiv je, ali malo i to so bile na peciklinaj. Morem vam reči da so se one negdašje veštice štere so jahale i letele na metli zdošle. Stare več nebrejo leteti, a mlade pak jašejo na nečemo drugomo. No, kuliko sam uspel zazvediti pre čakoski gracki vuri, minister Krstičevič več nikomo ne davle dozvole kaj bi se motal po zrako jerbo so naši MIG-i jako hiravi. Morete si pregruntati kakša bi to špot sramota bila za naše reoplane ak bi jiv nešterna veštica zrušila i to na metli?

Meli smo i mornarico i ona je bila čuda lepša od avijacije. Bilo bi čudno da mi nej meli mornarico, a imamo dve velike reke, Dravo i Muro. Kak sam vam več rekel, bila je i Murska i Dravska mornarica, ali ove z Trnave ga ne bilo. Nekaj več dugo ne štima v toj čakoskoj mornarici. Parkerali so svoje čamce v Kuršanskoj marini i niti vrag jiv nebre odnod genoti.

Verjem da znate kak žene na fašinski pondelek idejo po kvasa kaj bodo za fašnik krofline pekle. Negda so se krčme na dobromo glaso bile na te den pune ženi štere so došle kaj si malo oduška dajo. Te den jim je bilo se dopuščeno, se ono kaj jim se je dopuščalo črez celo leto. Stare so žene rekle da so te den moški ne hodali v krčme. More biti, ali sam najgerek s kim so se unda one itak parile? Znate kak je to, dok žene malo vejč pijejo negdi doli se nekaj vužge! V minuli pondelek je malo ženi došlo po kvasa, sam jeden pušlek stareših žen kaj se šega ne zatere jerbo jedino stareše žene znajo dobro mešati, dugo i trdo mesiti kak pravi domaći kroflini (fanjki) to iščejo. Mlade žene rajši zmešajo i mesijo moškima, pak unda posle ovi odidejo v štacun i donesejo fanjke. Mladi imajo svoje šege, a žene sam magadijo.

Nejveč ga ipak bilo vragi. Brzčas je vragima nejlepše i nejbole v Lepoj našoj. Ak bodem govoril po istini unda vam moram reči da so nejbole vražji bili mali vrageki. Ipak so nam deca nekaj nejlepše kaj imamo kak god so oblečeni.

Još so fašinski dnevi niti ne završili, još so niti se maske ne pale, a mi v Čakovco smo zmenili ravnatela županiske bolnice. Makar je ne uspelo v prvom poluvremeno, ali se je se rešilo v sučevoj nadoknadi. Nišči je ne računal da bode to tak zišlo, ruon tak kak je nišči ne računal kaj bode Mančester dojahal na kojo z Pariza.

Ostavi komentar