Draga nam je politika, a još dražeši političari

Pomalem dnevi idejo i ovo, ne tak zdavja, novo leto je več potrošilo prve dve dvanajstine od svojega celoga kolača tak da nam je mesec maj se bliže i bliže. A si znamo da je maj mesec ljubezni, mesec da se bode pak razgorel ogej ljubezni nas biračkoga tela prema političarima šterima diši Evropa. Ali ne tuliko Evropa kuliko ojeri, šteri se saki mesec zarivlejo v žepe naših EU političarov. To je, kak je teca Franca rekla, kruh brez motike: dojdeš ti ili ne dojdeš, prepovedaš nekaj ili ne, zdiguvleš roke ili pak glasa ili pak si sam stiha ojeri sikak dohajajo. Morete si pregruntati kak fletno ido dnevi, tjedni i meseci v Briselo, ak prinas letijo kak nori, očem reči, tak letijo kaj se of drugi popikavle po petami onoga pred sobom. Prinas malo bole pomalem idu dnevi pred kraj meseca, jerbo si furt gruntamo kak bodemo zvezali kraj z krajom jerbo ak platimo se čeke i se ono kaj so političari i poreznjaki zaprdnoli od nas unda nam sfali na stolo tak da so nam tajeri nejvečpot na pol prazni. A toga ga v Evropi i Briselo nega. Tam so navek stoli puni, pak zato nam naši EU-parlamentarci dohajajo dimo, posle pet let, tak lepi lopošnati i okrogli kaj jiv niti nebremo prepoznati. Poglednite si bar Iveka Jakovčiča, leži ga preskočiš nek ga obijdeš. No, štel sam vam pravzaprav reči da se Amsterdamska koalicija saki den se bole širi kaj je ne nikaj čudno da znamo kak joj je na čelo kolone Anka Mrak Taritaš, a ona je odnavek lepa okrogla i zdravo črlena, kak to lepo veli teca Franca, pak unda niti koalicija nebre biti čuda slabeša. Se je to vredo sam mi nikak nejde vu to moja frugljavo glavo za kaj se tua koalicija zove Amsterdamska ak se oni šteri so na listeko borijo za Brisel? Si znamo da je Amsterdam polek Haga, šteri nam je ne ruon ostal v pameti po dobromo jerbo je tam odišlo po riti k meši hajdi naših generalov, a Brisel je čistam nekaj drugo, tam se shajajo političari z cele Evrope, šteri trošijo naše peneze, a od jiv je ne nikši hasen. Kaj me ne bodete krivo razmeli, oni imajo hasna, ali mi nemamo. I još nekaj, ak se si naši političari, ovakši, onakši, menši, vekši ravnajo v Evropo kaj se unda si čudimo, kak picek glisti, kaj bi i si naši težaki šteli dojti v Evropo. Neje tam bolši kruh od našega, ali je sigurneši, očem reči, siguren si da ga bodeš saki den mel na stolo. I ne sam kruha.

Kaj se nas Međimorcov dotikavle, Amsterdamska koalicija, nam oče zeti našo mlado doktorico Marino Gradišer kaj bode v jivomo dreso išla v Brisel Božeko krast dneve, a mi smo jo zaškolali kaj bode nam, očem reči,  našim betežnikima vrnula zdraviče. Mi našo Mariniko nucamo tu v Čakovco, v Međimorjo, kak doktorico i nesmo jo školali kaj nam bode odišla v Brisel i kaj bode tam političarka. Ona je doktorica, ona je naša i nebremo joj dati glasa jerbo nam bode unda odišla. Mi znamo da je dobra i ak bi dišla da nej sramotila Međimorje i nas Međimorce, ali tu prinas doma bode čuda vekši hasen od je. Marinika, nej zameriti, nebremo ti dati glasa jerbo bodemo ostali brez tebe. Leži bodo si političari našli nekoga drugoga, a ti znaš kuliko let smo te čakali kaj se zaškolaš za doktorico? A naše zdravje, očem reči, naši betegi nebrejo več duže čakati.  

Zakaj prinas navek penezi sfalijo za težake? Zato kaj ga preveč onih šteri so predi na redo. Hajdi ga političarov, hajdi ga poreznjakov, a i kulaki očejo svoj falaček, kaj falaček, falat kolača, a unda navek zide kaj ga ne dosti za težake. Navek nesjlabeša karika odide po riti k meši, a to so težaki. Poglednite na priliko, Njujork ima osem i pol milijonov duša, imajo jenoga gradonačelnika, pet zamjenikov i 51 vječnika v Grackomo vječo, A poglednite ve Lejpo našo, štera ima na pol meje duša, a ima 20 županov, 50 zamjenikov, 128 gradonačelnikov, 213 zamjenikov, 428 načelnikov, 480 zamjenikov i 8354 vječnikov. Kaj ne bodemo spominjali Vlado, ministre, jive pomočnike i zamjenike, sabornike, državne tajnike i se one šteri se motajo okoli politike, političarov i političarki. Nešči mora i meti na brigi se te vrle političare kaj nam ne bodo lačni i ženi. A da pak ste vidli političara šteri ima malo plačo. Ve vidite zakaj sfalijo penezi za težake. Da bi se ono kaj zaslužijo težaki meli za sebe niti jeden se nej rival v Evropo, nek bi ovi z Evrope k nam dohajali.

Najte me loviti za namisel, ali si nekaj gruntam kak je ono kaj so vum dali ovi z državnoga zavoda za statistiko, to so oni kaj se brojijo, zbrajajo, oduzimlejo, jemlejo i se nejbole znajo, prava boža istina i da se je, zbog odhajanja na posel prek meje, v Evropo, broj težakov zmenšal na pol. Ali je zato broj onih šteri ništ ne delajo i lenguzajo ostal isti. Bar nekaj!

Nebrem razmeti kak je to kaj se je povečal broj težakov na burzi, a kam god se čovek obrne falijo težaki? Ne znati kaj je to za robo štera se je ve prijavila na burzo, a otprete novine na tri stranice so napisana fraj mesta de falijo težaki. Ve ili ovi ne čitajo novine ili jim je ne do posla?

Međimorski antifašisti so još navek ne završili Drugoga rata i furt nam prepovedajo kak je se ono kaj imamo ostalo od Drugoga rata. Oni bi šteli kaj naša deca čuda vejč znala o antifašizmo, a nišči nikaj ne pripoveda kak mladi premalo znajo o ovomo našemo zadjemo Domovinskomo rato šteri je bil fondoš na šteromo je zrasla ova Lejpa naša štero ve imamo, v šteroj ve živimo i štero hasnujemo. Furt se nam te antifašizam rivle napre, a unda se pripeti kaj ga ne fašistov, pak jiv unda tre zmišluvati ili negdi drugdi najti. Bil bi zadji cajt kaj se deli na svoje mesto i kaj bi znali što so bili partizani, de so se borili, za koga, za kaj i kaj so izborili, a na drugoj strani tre dati pravo mesto štero jim pripada i našim branitelima šteri so se borili protiv srpskih antifašistov, protiv petokrake štera je štela prisvojiti Lejpo našo i mejo preseliti na linijo Virovitica – Karlovac – Karlobag. Moramo sima reči da so te srpski antifašisti zmišluvali ustaše na našoj strani sam kaj bi mogli dojhti k nam i kaj so meli zgovora. A zvezda petokraka jim je svetila na kapi. Zeli so jugosoldatesko, zeli so naše puške jerbo jim je petokraka se dopuščala. I na se zadje se petokrake i kokarde morejo seposod nucati, a naši dečki čim jim na pamet padne pozdrav „Za dom spremni“ več so drugi den v rešto. Navek mi odidemo po riti k meši, a sam smo se borili kaj ono kaj je bilo navek naše i zanavek ostane naše.

Furt se si spominamo, dok imamo čas, kuliko delajo naši političari, a nejvečpot so nam na dnevnomo redo domaći političari. Dosti pot sam čul kak se v Čakovco nikaj ne dela i kak Čakovec, pomalem, ali sigurno, gubi formo lepoga grada v šterom je lepo i živeti. Verjem da bodo si ve si premislili predi tripot nek bodo tračali čakoske gracke oce jerbo so ve dobili nove čeke za komunalno naknado, šteri so hajdi vekši od starih. Ve vidite da i gracki oci nekaj delajo? Pak je nekomo to moralo pasti na pamet kaj se poveča komunalna naknada i to hajdi, makar se nikaj vejč, po tom pitanjo, ne dela v grado. Ali saka kunica štera se zeme „građevinama“ dobro dojde. A to kaj ljudi gombajo, to ne traje preveč dugo, a i ne tre se poslušati. Ak pak se očete spominati z gradonačelnikom, ak mo očete nekaj zgombati, morete se lepo prijaviti, a dok dojdete na red (ak dojdete) več bodete pozabili kaj ste mo pravzaprav šteli zgombati.

Ostavi komentar