Dobre težake tre i dobro platiti

Staro 2019. leto je minulo i cugle vlasti je vu svoje roke prijelo novo 2020. leto i ve ono hercuje, očem reči, vedri i oblači. Ovo novo leto bode jeden den duže hercuvalo nek ovo staro i one tri predi jerbo je prestupno kaj znači da bode na vlasti 366 dni tak da bodo ovo leto svoje rođendane obslužavali i oni šteri so rođeni 29. ferbuara. Prestupnomo leti se veselijo i mački, a ne sam ljudi. Najme kaj, si znamo da je od navek februar bil mačkiji mesec i da se v tem meseco mačke gonijo tak da mački imajo pune roke, i ne sam roke, posla. Morete si pregruntati kakši je to posel da saka mačka oče biti na redu i to saki den. I to ne sam jempot. Neje lefko denes niti maček biti, bar ne maček na dobromo glaso. No, a kaj se  imam ja sekerati okoli toga ak so mačke i mački zadovolni. Jedino si nikak nebrem pregruntati kak mačke znajo da je februar?

Čim se je leto obrnulo i čim smo na zide naheznoli novo leto, očem reči, nove kalendare mam so naši gospodarstveniki napravili inventur kak so posluvali v minulom leti. Oni šteri slabo poslujejo, šteri jedva vežejo kraja z krajom ti so stiha i skrivlejo svoje rezultate kak mački dreka, a oni šteri so dobro posluvali oni se z tem falijo i po novinama, radio, televiziji, Interneto, Fejsbuko… Tak se je pofalila i naša negdašja ciglenica vu Šenkovco, a denes Eko Međimorje, železna fabrika na dobromo glaso. Oni ne sam kaj dobro poslujejo nek i ono kaj zaslužijo podelijo i z svojimi težaki. Si znamo kak je denes teško dojti do dobroga težaka, a stopram prinas v Međimorjo jerbo nam je Dežela mam zaj za ogradom ili pak mam prek Mure, a Osterajh i Dojčland malo dale i ak so težaki ne zadovolni spakerajo kufre i odidejo tua na posel de se bole plača. No, kak sam več rekel, šenkoski menađeri mislijo i na svoje težake pak jim sako leto zdiguvlejo plače kaj ne bodo preveč zaostajali za ovima v Evropi, davlejo jim regresline, poklon bone, gablece, a i nagrade. Najgerek sam, jako sam najgerek je li se bodo ovi težaki z Uljanika i Tretjega maja, železare v Sisko, Đurija Đakovića dotepli k nam v Međimorje kak gastarbajteri i je li si bodo počeli prinas kruha služiti ak si ga več nebrejo v Puli, Brodo, Sisko  ili pak v Reki. Bilo bi jako lepo ak bi i Međimorje za nekoga postalo obečana zemla. Vejrem da niti ovima, ak i dojdejo, ne bode preveč niti falilo morje jerbo je prinas voda na sakomo korako: imamo Dravo, Muro i Trnavo, imao potoke, imamo jezera tak da bodo vodo vejč pot vidli nek doma morje. A kaj ne bodemo spominjali naše bregece, gorice, kleti i lagve v pelnicaj kaj doma nemajo. I vino štero govori štiri jezike. Nejmeje. Jedina je razlika kaj se prinas dela i ne dobavla se plača ako sam na posel hodate.

Prinas v Međimorjo je još jedna takša fabrika štera ne mora iskati težake jerbo težaki sami dohajajo kaj bi v joj delali. Ne sam naši domaći nek i nešterni hodajo z Osterajha ili pak Dojčland dimo i tam ostavljajo posla sam kaj bi delali v Tehnixo v Doljnjemo Kraljevco pre Đurijo Horvatovomo. Kak je to lepo čuti da si Đurek Horvatov more prebirati i zbirati težake. On si zbira, ali na se zadje najde posla za se. V Tehnixo je trinajsta plača nekaj kaj težaki več na leta dobavlajo kaj ne bom spominjal nejvekše plače prinas v Međimorjo našemo malomo ak ne i nejvekše v Lepoj našoj kaj se železne struke dotikavle. Težaki imajo cipelarino, gablece, regresline, poklon bone, a i nagrade ak celo leto delajo kak Božek zapoveda i gazda od jiv išče. Nebrem, a kaj nej pofalil Đureka, pok zida još jeno fabriko, to je kak on veli, deseta i ne znati je li bodo ovi na Kraljevskomo hataro meli dosti zemle kuliko fabriki naš Đurek kani zazidati. A dela se se u šesnaest, morem reči da ga ne falačka na ovomo našemo sveto de se ne nucajo  mašine štere so napravlene v Tehnixo kaj se dotikavle pospravljanja smetja i briganja za čovekovo okolino. Ne bi vam niti znal reči jerbo je teško prebrojiti kuliko je fabriki gospon Đurek posejal po Evropi i po ovomo našemo sveto. Skorom sam vam pozabil reči kak je Đurek Horvatov dal milijojn kuni za zabavište v Doljnjemo Kraljevco kak bi jegovi težaki meli de ostavlati deco dok delajo i kaj bi mogli misliti sam na posel. Kak je to spametno da gazda misli, predi sega, na svoje težake i kaj oni trebajo, a posle mo oni bodo to vrnuli prek posla. Mel sam srečo videti gospona Đureka ve za ove božične svetke, na jemo se ne vidi da je saki den stareši, kak da je jemo vreme postalo. Ak več dela, ak mo več toga spametnoga na pamet padne on se mlajši, veseleši i veseli ga se ono novo i spametneše kaj zmisli. Pre jemo morete videti čuda sega sam ne nikaj hudoga. Takši ljudi Međimorje naše malo i Lejpo našo vlečejo naprej. Dok bode takši vejč kak je Đurek, kak je Tehnix, kak so ovi šenkoski dečki unda bodo naši težaki ostajali doma i ne bodo prek blanjki zalukavali v Deželo, Osterajh i Dojčland i unda nam ne bodo prazna zabavišta ili pak škole i mali bodemo dosti težakov i to dobrih. Kaj dobrih, nejbolših. Si znamo da je zadovolen čovek nejbolši težak, a takši hodajo na posel i z posla v Šenkovco i Doljnjemo Kraljevco. Probajte si zamisliti kak Đurek Horvatov ima rad svojega posla, čovek ima prek pedeset let staža i prek sedemdeset let i još navek sako jutro z voljom hoda na posel. I ne sam na posel nek i z posla. Nek mo naš dragi Božek da zdraviče kaj bode još dugo tak. Čuda dela i još i se drugo ftegne. Kak bi rekel jeden moj pajdaš: takši se več ne delajo!

Kaj reči za međimorski glavni grad (bar za ve) Čakovec. Iščem nekaj kaj bi ga pofalil, ali nebrem niti z svečom najti. Ne verjem da sam tak šlampasti kaj ne bi mogel nekaj najti ak bi toga bilo, ali brzčas ga nikaj takšega ne. Si znamo da nam deca falijo i zato se se opčine držijo kcoj kak bi čim vejč dece mele na svojemo hataro i unda pomažejo mladim japekima i mamikama. Pitate zakaj sam mladim? Pak zato kaj so stareši ne za te posel. Dok malo bole pohalosite po našim međimorskikm opčinama i gradima unda bodete vidli da deca nejmeje vredijo v Čakovco. Saka mamika štera na svet donese mladoga Čakovčanca dobi z gracke kase jezero kuni, a sigdi drugdi je to vejč ili čuda vejč. Pak ne verjem da ga ruon v čakoski gracki kasi nejmeje penez. Ak se je več ne čakoski gracki načelnik reskoražil unda so bar mogli biti gracki večniki malo bole široke roke i mladim mamikama dati nekaj malo vejč penez. Bar za jeno pošteno fešto jerbo z jezero kuni ne moči bogzna kaj na stol preprajti.

Kak sam več hajdi pot rekel da za se kaj se mi Hrvati primemo v semo smo nejbolši na sveto. Verjem da ste ne pozabili kak so naši Vatreni labodoritaši pred nekaj meje od dve leti igrali v Rusiji na Sveckomo prvenstvo i osvojili srebrno želencijo, očem reči, bili smo nejbolši na sveto posle Francozov. Igramo dobro tenis, dobro se skijamo, naši gimnastičari so med nejbolšima na sveto i kaj nem dale nabrajal. Ve pak si drukamo za naše vaterpoliste na Evropskomo prvenstvo v Pešti de smo do ve se pobedili šteri so vupali protiv nas igrati. Ruon tak smo furt pre našim telkačima i drukamo za naše Kauboje, šteri so još ne nejbolši, ali so do ve bolši od sih. Kak zgledi, naš trener Lino Červar je još navek alfa i omega v evropskomo i sveckomo rokometo i kaj drugo unda preostaja našim dečkima (Šegijo, Duvnjako, Cindrićo, Karačičo, Musi, Mandičo i kaj jiv nem dale nabrajal) nego kaj ga posluhnejo i igrajo onak kak jim on veli i kak nejbole znajo. Dok Lino krči i skače, a dečki igrajo i pobeđuvlejo unda smo i mi drukeri zadovolni. Naši kauboji so igrali v Osterajho i tam v dvoranaj so bili sam naši ljudi i zato so naši dečki igrali kak da so doma, tak da nas je ne nišči uspel pobediti. Ve so se naši rokometaši preselili v Švecko, a kak je tam bilo bodete zazvedili drugi tjeden.

Naši policaji so dali vum istino kak pijani šoferi napravijo 20 procentov nesreči, a oni drugi trezni oni napravijo 80 procentov nesreči. Policaji prosijo ove trezne nek se ne motajo po cesti kak bi se alkoholno zmočeni šoferi mogli srečno dimo dopelati.

Ostavi komentar