Da bomo jempot zazvedili kaj se je pravzaprav pripetilo??!

Se je prinas v Lepoj našoj dobro dok ne dojde mesec april, a za jim mam i majuš jerbo unda vum splavaju ustaše i NDH v aprilo, žnjimi i logor v Jasenovco, a partizani i Blajburg v majušo. Precednik Zoki je ne zdržal i nastavil je tam de je postal negdašji precednik Ivo Jusupovič i počel je bajati kakši so bili ustaše, očem reči, kakši je bil jiv poglavnik Ante Pavelič. Oglasil se je Zoki na svojemo Fejsbuko i sima nam je dal na znaje, kak je rekel, kaj se ne pozabi da je Ante Pavelič dal Talijanima po Rimskim ugovorima, šteri so potpisani 18. majuša 1941. leta, Dalmacijo i nekaj otokov. Ne znati zakaj si Zoki malo ne prelista stare knige ili on ili oni drugi šteri mo to pišejo, pak bi unda zazvedil kaj se je pravzaprav negda pripetilo, očem reči kaj so ustaše krivi, a kaj so partizani i komunisti zaslužni.

Ruon tak znamo da je NDH bila do Drine i do Zemuna, a da je Lejpa naša posle drugoga rata ostala brez Bosne, Zemuna z celim Sremom, Bačke, Boke Kotorske, Neuma i Trsta, a to kaj so partizani, drug Ljubičica bela i drug Vladimir Bakaričov podelili drugima to smo nigdar ne dobili nazaj. Nigdar, pak niti unda, a niti pak denes. Ne sam da smo ne dobili nazaj nek se naši sosedi znova hačijo za još vekše hatare Lepe naše kaj so pokazali vu zadjemo Domovinskomo rato. Znamo da naši istočni sosedi Srbi još navek sejajo mejo Virovitica – Karlovac – Karlobag, a v zadje vreme so hitili oko i na naš Dubrovnik (kak zgledi deši jim dubrovačko more jerbo tua nejrajši dohaja jiva rodbina z Rusije), južni sosedi Crnogorci so halosili prek Konavlja tijam do Dubrovnika. A kakši so nam sosedi v negdašjoj našoj Bosni znate i sami da moramo delati Pelješkoga mosta kaj ne bodemo se potepali po Neumu brez velike sile i nevole. Pisal sam vam minuli tjeden kak naši severni sosedi Mađari i jiv precednik Viktor Orban sako malo halosi prek meje i seja Međimorje i Baranjo, šteri je negda bilo po kapom Velike Mađarske. Ak se tak nastavi, ak si bodo si jemali kaj što oče, pitam vas pitam kaj bode nam ostalo. Nekak mi zgledi da si gledijo Lejpo našo i našega hatara kak jeno veliko samoposluživanje de si saki more zeti kaj mo paše. Mi poštuvlemo se meje, štere so napravlene ovak ili onak, pošteno ili pak ne, a nas i naše meje nišči ne kani poštuvati. Napisal sam tu malo gori kak je Lepa naša negda bila velika i kaj je se bilo naše, a ve sosedi halosijo i ovo malo kaj nam je ostalo. Morali bi i mi iti po svoje kak to Orban dela???

Dok so ustaše i Ante Pavelič na dnevnomo redo nebre si nikak pripetiti kaj se nej spomenul Jasenovac i ustaški logor za vreme Drugoga rata. Si znamo da je tam bil logor i da so ga držali ustaše od oktobra 1941. leta pak do aprila 1945. leta. Ruon tak nam je poznato da so partizani, drug Ljubičica bela i Udba tam nabrojili prek sedemsto jezer Srbov i Ciganov štere so ustaše potamanile v Jasenovco. Trebalo bi si zeti kompjutora i to onoga malo vekšega kaj bi se zračunalo kuliko je logorašov trelo potamaniti saki den kaj bi se za te ne pune štiri leti potuklo tak čuda ljudi. To je ne mali posel, a i nešči je te ljude moral negdi najti i dopelati v logor, a i nešči je moral ove posprajti štere so tobož potamanili. Moramo žaliti za sakim čovekom šteri je nastradal, a nej bil nikaj kriv, ali ne znati zakaj so partizani, Udba i Kos tak čuda pretirali?

Nikak nebrem razmeti zakaj se ne zemejo v roke paperi šteri bi mogli nejtočneše reči kuliko je Hrvatov, a kuliko Srbov poginulo ili pak zginulo v Drugomo rato ili pak posle rata. Zadji popis ljudstva predi rata na hataro negdašje Hrvacke, štera je bila v Kraljevini SHS, a posle v prvoj Jugoslaviji, je bil 1931. leta i unda je na v Hrvackoj do Drine nabrojeno nekaj prek šest milijonov Hrvata i nekaj meje od sedem milijonov Srba. Prvi pot posle rata je svekoliko pučanstvo popišuvano 1948. leta i unda je na istomo hataro falilo cirka osemsto jezer Hrvatov, a Srba je bilo vejč cirka devecto jezer. Tak so zapisali oni šteri so popišuvali, a več prek sedemdeset let nas furt vučijo i pod nos ftekuvlejo sima nama šteri živimo v Lepoj našoj kak je v Jasenovco potučeno sedemsto jezer Srba. Nekak tua računica ne štima. Hrvati (čitaj: ustaše) so potukli Srbe, a po popisu Srba čuda vejč, a Hrvati pak falijo. Najbrž je to moralo nekak drugač biti. Paperi tak kažejo!

Ali kako su oni v bivšoj državi isto ne mogli brez logora, otprli so Gologa otoka za moške grešnike, a črez kratko vreme je i polek otprti Sveti Grgur za žene grešnice. Te logori ili rešti (kak očete) so delali tak dugo dok je Juga postojala, očem reči, do 1990. leta i hajdi ljudi se je tam „zaškolalo“ za živleje, hajdi je ljudi tam bilo na pranjo možđanov, a je li so se si vrnuli šteri so tam išli na „političko nastavo“ ne bi vam znal reči.

Oglasil se je i negdašji precednik Stipe Mesičov i vudril je z protom po mlaki dok je rekel da je Blajburg zmišleni. Kak je teca Franca rekla, nekaj je rekel i ostal je živ. Oni šteri so ljude tirali pred sobom prema Osterajho i Blajburgo so priznali da jiv je bilo prek 537 jezer, a da je na Križnomo poto preživelo meje od deset posto, a ve se Stipe javil kak da je z hruške opal. Lefko moremo reči da je na Križnomo poto bilo nejveč Hrvatov jerbo so i oni nejveč falili dok so se popišuvali oni šteri so preživeli Drugoga rata do majuša i 1945. posle majuša. Ne znati kaj je to v ljudima kaj niti posle sedemdesetpet let nečejo dati mira onima šteri so sfondani sam zato kaj so bili v krivo vreme na krivomo mesti ili oblečeni v krivo opravo.

Ostavi komentar