Bažol „seljakov“se je nejdale čul

Kak je spametno bilo kaj smo Kinezima dali nejvekšega posla v Lepoj našoj, a to je kaj nam delajo Pelješkoga mosta. Nejpredi je jako dobro kaj ne razmijo nas dok jim gombamo kak preveč pomalem delajo, a još meje razmijo Bosance šteri gombajo nad našim mostom i šteri bi ga preselili jeno deset kilometrov nekam drugam tak kaj bi bosanski brodi mogli doleziti oliti doplavati do otprtoga morja šteroga pravzaprav ve još nemajo, ali bi ga šteli meti kak i naši sosedi Janezi. Si naši sosedi bi šteli meti nekaj našega, ali još so nigdar ne rekli zakaj furt halosijo prek naše meje mesto kaj bi gospodarili na svojemo hataro z onim kaj jim je Božek dal. Navek je sosedovo bilo bolše, lepše i vredneše nek domače. A da je to tak vidi se i po sosedi Bariki k šteroj saki den nešterni sosed dohaja nekaj prosit, nekaj kaj mo fali, nekj kaj bi nucal. Ne znati je li soseda Barika ima tuliko sega i to se kaj bi mi sosedi šteli i ponucali?

Nigdar ne bi rekel kak bodo Kinezi nam delali labodoritaška igrališča, ali i to oni očejo. Ne sam znal da znajo labodo ritati jerbo so labodoritaše navek kupuvali po celomo sveto. A mortik bodo nam naprajli igrališča kaj bodemo mi za jiv tu delali labodoritaše. Dok jim, na priliko, spakeramo jeno sto labodoritašov unda to skompenzeramo z igrališčom. Mortik to tak bode, a mortik ne bode? Znate da Kinezi čuda ne pripovedajo, oni jako malo pripovedajo, a mi jiv još meje razmimo. Ne verjem da smo mi Kinezima tak lepi i dobri kaj nam bodo oni zabadav igrališča delali. Nekšo figo so morali v žepo druzgati dok so se z Plenkijom spominali. No, kak bilo da bilo, nek napravijo igrališča jerbo dok bodo jempot prinas napravlena ne bodo jiv sobom odnesli. Sikak bodo faleša od Uljanika!

Oni nam se nudijo, a kaj moremo mi jim dati? Lepo plavo morje, zelene šumice z friškim zrakom… i drugo nikaj? Drugo nemamo! Štale i koci so prazni, pol zemle je pod dračom i partizankom, a z vinom jiv ne bodemo trucali jerbo niti za nas dosti ne zraste. Mi smo mala zemla za veliki odmor, ali ne za Kineze, jif je preveč. Nas i Kinezov milijardo i štiristo milijonov. Kam jiv nek spravimo ak jiv dojde sam 2 – 3 procentlinov? A kam bodemo mi unda zišli ak bodo oni tam? Dobro je kaj naši težaki nemajo peneze za morje pak unda ne bodo tam stisko delali? Ili mi pemo dok Kinezi dimo odidejo i spraznijo nam placa.

Zadjega aprila smo preslavili Spomenden na Petra Zrinskog i Frana Krsto Frankopana, šterima so na te den, pred cirka 350 let, odsekli glave v Bečkomo Novigrado. Glavno oblježavanje je bilo v Zagrebo, v katedrali, i tua so došli si gradi i županije v šterima so negda Zrinski i Frankopani hercuvali sam so ne došli čakoski gracki oci. A si znamo da so Zrinski prinas v Međimorjo, prinas v Čakovco hercuvali 125 let i Staroga grada so nam zazidali. Čakovec se zove grad Zrinskih, ali jiv ne poštuvlemo kak bi trelo. A od nas z Čakovca so odišli na pot v Beč otkod so se ne vrnuli.

Velijo naši mladi da se ono kaj ne piše na Fejsbuko niti ne pripetilo, očem reči, da si oni šteri očejo kaj se nekaj zazvedi morajo to napisati na Fejsbuko. To se več tak dugo pripoveda kaj je pomalem to postalo i istina, ali morem vam reči da ga još hajdi ljudi, a posebno oni stareši šteri so več prešli v drugo polovico živleja, kaj so ne na Fejsbuko. Verjem da znate kak so za Den županije v Čakovco bežali si oni šteri so mogli zdržati pet jezeri metri, a i oni šteri so bežali prek dvajsti kilometrov ili kak se to veli, pol maratona. Puce i dečki, šteri so to organizerali, so uspeli na kup nametati prek sedemsto trkačov. To je jako lepo, nebre štogud, bilo da i bilo de, v isto vreme na isto mesto dotirati tak čuda ljudi, dece i ženi. Mesec dni predi nek je to bežanje, tua trka (mala, vekša i nejvekša) počela po celomo so Čakovco, a i po Međimorjo, seposod bili plakati šteri so zvali ljude kaj se dojdo utrkivat. Znate kaj sam si gruntal? Zakaj so to ne napisali na Fejsbuk pak bi unda si došli? Kuliko vidimo oni so računali na one šteri so na Fejsbuko, a i na nas šteri smo ne. Najbrž je to bilo spametno jerbo da so ne tak naprajli ne bi tak čuda ljudi došlo. Znuom, oni so računali i na mene, ali nesam se dal. Neso več denes kilometri tak kratki kak so negda bili!

Pripoveda se, navelikom se pripoveda, kak od pijače (čitaj: alkohola) hmira saki peti Međimorec. Ak je to istina (?) unda oni štiri štere pijača ne muoči jako dobro i jako dugo živijo. Najbrž je med temi nejveč ženi jerbo one nejvečpot duže i lepše živijo. A to kaj one duže živijo je ne sam zato kaj živijo brez pijače nek zato kaj nemajo žene.

Na sam Prvi maj se je mam po obedo ober Međimorja zdigla hajdi velika megla. Neje to bila ona gosta zimska megla nek je to bila nekša bole čokoladna, nekaš kakša se sam jempot na leto more videti i čuti. Pitate se kakša je to megla štera se more čuti? To je megla z duhom. Čim so se v zrako pojavili prvi oblaki megle mam se je čulo (po duhi) da je to megla od prvomajskoga bažola. Megla je bila takše farbe kakše farbe je bil bažol. Bilo bi veliko, kaj nebom rekel svecko čudo, da se je megla ne pojavila, a na tone se je bažola skuhalo i pojelo. A odnevek se zna kaj je bažolj bolši i vetri so jakši. Neje bilo grada ili pak sela v šteromo se je ne v lonco našel bažolj. Ne znati zakaj smo ne došli dale od bažola? Morem vam reči da je v Čakovco bilo skuhano hajdi bažola, ali je brzčas ne bil nejbolši jerbo so gracki oci delili i črlene klinčeke ženaj i to sam zato kaj se bodo spominale o klinčekima i cvetjo, a ne o bažolo. Ne znati zakaj se čakoskim sokačima nigdar bažol ne trefi. Em ga premalo bažola, em se nutri kuha premalo mesa, pak je unda duha ne mesnata, a čim je tak unda so i vetri nekši bole bogečki i ne čujejo se preveč dauko. Ak sam dobro poljuknul, ovo leto se je v Čakovco ne kuhal črleni bažol. Ne znati zakaj? Najbrž je črleni lani slabo rodil ili pak so ovi druge farbe vredneši.

Nebrem reči da sam sprobal se međimorske bažole, ali v Čakovco i na hataro okoli Čakovca nejbolšega bažola so meli „seljaki“(čitaj: haesesovci). Nutri je bilo se kaj je trelo, duha kaj se ti v nos rivle, kaj nebom spominjal bonceke i klobase. I unda je ne nikaj čudno kaj so se vetri od takšega bažola čuli nejdale. No, pak što bode mel nejbolšega bažola ak to ne bodo meli „seljaki“?

Si znamo da prinas v Međimorjo falijo težaki jerbo smo jiv več zdavnja počeli voziti z Bosne, Srbije, a v zadje vreme i z Ukrajine. Kak sam vam več rekel, z Ukrajine nam dohajajo Ukrajinke i Ukrajinci, tak da saki od jiv dela onoga posla v šteri se nejbole razmi. Kaj moremo ak drugač nejde, očem reči, ak ga ne dosti domaći težakov moramo dopelati odnod de ga je dosti. Mi vozimo težake zvuna, a unda nam se oglasi naša međimorska težačka burza i zazvedimo kak ga na burzi jega još prek dvejezere težakov. Kakši so to itak težaki kaj si nigdi ne najdejo delo, a naše fabrike jiv furt iščejo. Tu mi je pomogla teca Franca: – Jožek, nej se nikaj bantuvati, pak so ti to ne pravi težaki, te so ti več jezero pot prebrani, a i nejveč teh išče posla, a moli Božeka kaj si ga ne najde. Ve vidite, kuliko bi ja bil bedasteši da nemam teco Franco!!?

Ostavi komentar