Dežurni liječnici

DEŽURNI ZUBAR za hitne pacijente radi nedjeljom i blagdanom u Nedelišću na adresi Maršala Tita 1. Pacijenti se primaju u vremenu od 8 do 18 sati.

DEŽURNA ORDINACIJA OPĆE MEDICINE radi subotom od 15 do 20 sati, nedjeljom i blagdanima od 8 do 20 sati u novoj zgradi Doma zdravlja Čakovec, prizemlje-desno.

 

RADNA SUBOTA OPĆE MEDICINE SUBOTA 22.2.:

Belica

dr. Iva Trstenjak, Kralja Tomislava 118, tel. 040/845-230

 

Čakovec

dr. Amila Janković, A.K. Miošića 3, tel. 040/396-310

dr. Ljubica Hunjadi, I. G. Kovačića 1e, tel. 040/312-445

dr. Novak Martina, I.G. Kovačića 1e, tel. 040/372-306

dr. Kristina Poljski, I. G. Kovačića 1e, tel. 040/311-916

dr. Brigita Haubrich Hrandek, I.G. Kovačića 1e, tel. 040/372-340

 

Goričan

dr. Klara Grahovec, Školska 16a, tel. 040/601-162

 

Macinec-Gornji Mihaljevec

dr. Amela Srša, G. Mihaljevec 74, tel. 040/899-207

Mursko Središće

dr. Biserka Goričanec, V. Nazora 19, tel. 040/543-689

 

Nedelišće

dr. Anita Marinović, M. Tita 1, tel. 040/821-803

Prelog

dr. Ljubica Slaviček, K. Petra Krešimira IV 7, tel. 040/646-855

Sveta Marija

dr. Dora Goričanec, P. Miškine 1, tel. 040/660-103

Štrigova

dr. Sven Jevtić, Štrigova 87, tel. 040/851-010