Dežurni liječnici

DEŽURNI ZUBAR za hitne pacijente radi nedjeljom i blagdanom u Nedelišću na adresi Maršala Tita 1. Pacijenti se primaju u vremenu od 8 do 18 sati.

DEŽURNE ORDINACIJE OPĆE MEDICINE
Dom zdravlja Čakovec, I. G. Kovačića 1e

 

Subota 26.10.2019. od 15 do 20 sati

dr. Ivica Dukić
ms. Adrijana Toplek

Nedjelja 27.10.2019. od 8 do 20 sati

dr. Renata Hranjec
ms. Silvana Igrec

 

DEŽURNI PEDIJATAR

Petak 25.10.2019. od 13 do 20.30 sati

Subota 26.10.2019. od 8 do 15.30 sati

dr. Jasna Robinić Ivanek

I.G. Kovačića 1e, tel. 040/310-258

 

RADNA SUBOTA OPĆE MEDICINE SUBOTA 26.10.:

Belica

dr. Iva Trstenjak, Kralja Tomislava 118, tel. 040/845-230

Čakovec

dr. Amila Janković, A.K. Miošića 3, tel. 040/396-310

dr. Ljubica Hunjadi, I. G. Kovačića 1e, tel. 040/312-445

dr. Novak Martina, I.G. Kovačića 1e, tel. 040/372-306

dr. Kristina Poljski, I. G. Kovačića 1e, tel. 040/311-916

dr. Brigita Haubrich Hrandek, I.G. Kovačića 1e, tel. 040/372-340

Goričan

dr. Klara Grahovec, Školska 16a, tel. 040/601-162

Macinec-Gornji Mihaljevec

dr. Amela Srša, G. Mihaljevec 74, tel. 040/899-207

Mursko Središće

dr. Biserka Goričanec, V. Nazora 19, tel. 040/543-689

Prelog

dr. Lidija Vidović Zvonar, Kralja P. Krešimira IV 7, tel. 040/646-860

Sveta Marija

dr. Dora Goričanec, P. Miškine 1, tel. 040/660-103

Štrigova

dr. Stella Hoblaj, Štrigova 87, tel. 040/851-010