Zastupnica Sunčana Glavak: Danas se glasa koliko novaca će EU dodijeliti Hrvatskoj kao pomoć nakon potresa

sunčana glavak

Zastupnica Europskog parlamenta Sunčana Glavak šalje priopćenje za medije koje u nastavku u cijelosti objavljujemo. 

Do 16. prosinca u Strasbourgu će se održati posljednje plenarno zasjedanje Europskog parlamenta u 2021. godini na kojem će sudjelovati zastupnica Sunčana Glavak (HDZ/EPP).

Europski parlament godinu će zaključiti glasovanjem o mobilizaciji Fonda solidarnosti EU-a te brojnim raspravama.

Fond solidarnosti Europske unije

U utorak će se glasovati o ukupnim sredstvima iz Fonda solidarnosti Europske unije namijenjenima za pružanje pomoći Hrvatskoj nakon potresa.

Suradnja u suzbijanju organiziranog kriminala na zapadnom Balkanu

Očekuje se da će zastupnici od država jugoistočne Europe zatražiti više napora u borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala te pozvati da se ubrza proces europske integracije zapadnog Balkana. Rasprava će se održati u utorak, a glasovanje u srijedu.

Proglašenje Europske godine mladih 2022.

U utorak će se raspravljati i glasovati o proglašenju Europske godine mladih koja će biti usmjerena na stvaranje pozitivnih prilika za mlade nakon pandemije. U sve relevantne javne politike EU-a bit će uključeni prioriteti povezani s mladima, koji su prepoznati i kao pokretači Konferencije o budućnosti Europe zbog čega čine jednu trećinu svakog europskog panela građana.

Olakšati ženama pristup tržištu rada i ukloniti razlike u plaćama na temelju spola

U nacrtu izvješća o kojem će se raspravljati u ponedjeljak i glasovati u srijedu, zastupnici pozivaju države članice da poduzmu konkretne mjere kojima će se ženama osigurati ravnopravan pristup tržištu rada, s jednakom plaćom i zajamčenim jednakim radnim pravima. Ističe se i potreba da se osnaže mjere zaštite žena od nasilja.

Dodjela nagrade Saharov i ostale teme plenarne sjednice

Europski parlament u utorak će raspravljati, a u srijedu glasovati o svom stajalištu o Aktu o digitalnim tržištima (DMA) kojim se žele okončati nepoštene prakse velikih internetskih platformi. Riječi će biti i o novim smjerovima humanitarnog djelovanja EU-a. U srijedu će se raspravljati o sastanku Europskog vijeća koji će se održati 16. i 17. prosinca te odgovoru na ponovni rast broja slučajeva bolesti COVID-19 na globalnoj razini i nove varijante virusa. Nagrada Saharov za slobodu misli za 2021. godinu dodijelit će se u srijedu u podne Alekseju Navaljnom, a zastupnici će isti dan otvoriti temu Komisijinih smjernica o uključivom jeziku te raspravljati o trenutačnom stanju Mehanizma za oporavak i otpornost.

 

Ostavi komentar