OVDJE pročitajte što sve radi, a tko je morao zatvoriti!

stop

Od ponoći su u Hrvatskoj na snazi odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske kojima na snagu stupa čitav niz mjera u svrhu sprječavanja širenja zaraze novim koronavirusom u trajanju od 30 dana.

Ovim odlukama zabranjuju se javna okupljanja i sportski događaji, obustavlja rad u ugostiteljskim objektima i prodavaonicama osim prehrambenih i ljekarni, obustavlja se rad sportskih i rekreacijskih centara i obustavljaju se vjerska okupljanja.

Na snazi je i privremena zabrana kretanja osoba preko graničnih prijelaza.

Za provedbu mjera bit će zaduženi stožeri civilne zaštite jednica lokalne i područne (regionalne) samouprave kroz aktivaciju operativnih snaga sustava civilne zaštite

I.

S obzirom na put prijenosa bolesti COVID-19 sve osobe na području Republike Hrvatske obvezne su strogo se pridržavati protuepidemijskih mjera i stroge mjere socijalnog distanciranja iz ove Odluke u trajanju od 30 dana od dana donošenja ove Odluke.

II.

Stroga mjera socijalnog distanciranja nalaže izbjegavanje bliskog osobnog kontakta u razmaku od najmanje dva (2) metra u zatvorenom prostoru i jednog (1) metra na otvorenom prostoru.

III. Protuepidemijske mjere koje se nalažu ovom Odlukom su:

– Zabrana održavanja svih javnih događaja i okupljanja više od 5 osoba na jednom mjestu

– Obustava rada u djelatnosti trgovine osim:

a) prodavaonica prehrambenih artikala

b) prodavaonica prehrambenih i higijenskih artikala

c) tržnica i ribarnica

d) specijaliziranih prodavaonica za prodaju i izdavanje lijekova (ljekarne)

e) specijalinziranih prodavaonica z aprodaju i izdavanje vaterinarsko-medicinskih proizvoda

f) poljoprivrednih ljekarni

g) benzinskih postaja

h) kioska

i) pekarnica

j) kemisjkih praonica rublja

k) specijaliziranih prodavaonica za prodaju ortopedskih i drugih pomagala

l) specijaliziranih prodavaonica dječje opreme

m) specijaliziranih prodavaonica hrane za životinje

n) izdavanje građevinskog materijala na temelju narudžbe u maloprodaji

o) logističkih i distributivnih centara hrane, pića i higijenskih proizvoda i

p) veledrogerija

– obustava rada svih kulturnih djelatnosti (muzeji, kazališta, kina, kinjižnice, čitaonice) te obustava održavanja izložbi, revija i sajmova

– obustava rada ugostiteljskih objekata svih kategorija, uz izuzetak usluge pripreme i dostave hrane, usluge smještaja te rada pučkih i studentskih kuhinja

– obustava rada uslužnih djelatnosti u kojima se ostvaruje bliski kontakt s klijentima (frizeri, kozmetičari, brijači, pedikeri, saloni za masažu, saune, bazeni)

– obustava svih sportskih natjecanja i organiziranih treninga te obustava rada teretana, sportskih centara, fitness i rekreacijskih centara

– obustava održavanja dječjih i drugih radionica te orgnizirani plesnih škola

– obustava rada autoškola i škola stranih jezika

– obustava vjerskih okupljanja

IV.

Prodavaonice i objekti koji nastavljaju rad u skladu s ovom Odlukom obvezni su:

– osigurati da se kod ulaska u prodavaonice i objekte ne stvaraju gužve, te jasne upute o tome staviti na sve ulaze u prodavaonice i objekte kao i ostala prodajna mjesta

– svu rasutu robu prodavati zapakirano

– primjenjivati mjere pojačane higijene i svakodnevnog čišćenja svih prostora

– organizirati rad tako da bude osigurana što veća međusobna udaljenost radnika uz poštovanje stroge mjere socijalnog distanciranja

– redovito provjetravati prostore

– osigurati punktove s dezinfekcijskim sredstvima za ruke u prostorima za koristnike te uz njih postaviti kratku obavijest o općim mjerama smanjenja rizika od zaraznih bolesti

– na vidnim mejstima istaknuti upute i preporuke za pridržavanje općih pravila o higijeni te strogoj mjeri socijalnog distanciranja

Plakati o pravilnom pranju ruku i mjerama zaštite dostupni su na sljedećim poveznicama:

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Pranje_ruku_.pdf

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Plakat-za-javne-prostore-B1-COVID-19_HR-ENG.pdf

V.

Poslodavci su obvezni:

– organizirati rad ok kuće gdje je moguće, otkazati satanke ili organizirati telekonferencije i koristiti druge tehnologije za održavanje sastanak ana daljinu

– otkazati službena putovanja izvan države osim prijeko potrebnih

– zabraniti dolazak na radna mjesta radnicima koji imaju povišenu tjelesnu temperaturu i smetnje s dišnim organima, a posebno suhi kašalj i kratki dah.

VI.

Stožeri civilne zaštite dužni su osigurati provedbu i nadzor provođenja mjera iz ove Odluke, a psoebno kroz aktivaciju operativnih snaga sustava civilne zaštite.

VII.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na mrežnoj stranici Ravnateljstva civilne zaštite.

 

 

 

 

 

 

 

 

Odluka o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske

 

Ostavi komentar