Vlada uredbom ograničila cijene naftnih derivata na maksimalnih 11,10 kuna po litri

andrej plenković
Premijer Andrej Plenković
Na današnjoj sjednici Vlada je donijela uredbu o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih drivata.
Uredbom se utvrđuju  iznosi najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata koje energetski subjekti smiju primijeniti na području Republike Hrvatske.
 Uredba se primjenjuje na sljedeće naftne derivate: motorne benzine i dizelsko gorivo.
Maksimalne maloprodajne cijene s porezom na dodanu vrijednost određuju se za:
motorni benzin – EUROSUPER BS 95 u iznosu od 11,10 kn/l
motorni benzin – EUROSUPER BS 98 u iznosu od 11,10 kn/l
motorni benzin – EUROSUPER BS 100 u iznosu od 11,10 kn/l
dizelsko gorivo – EURODIZEL BS u iznosu od 11,00 kn/l.
Maksimalne maloprodajne cijene određene su za neprekinuto razdoblje od najduže 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe, a prvoga dana od  objave u Narodnim novinama.

Ostavi komentar