Raste vodostaj Mure pa uspostavljena redovna obrana od poplave

Mura
Mura u Murskom Središću 2014. godine kada je vodostaj bio 450 cm

Hrvatske vode – Vodnogospodarski odjel za Muru i Dravu Varaždin, donio je u četvrtak
30. svibnja rješenje o uspostavi redovne obrane od poplave
na rijeci Muri za dionice A.33.18, A33.19. i A.33.20. za Sektor A, branjeno područje 33.

Branjeno područje je:
A.33.18 r. Mura; desna obala od područja Vološćak do Podturna rkm 37 + 500 – 54 + 000
A.33.19 r. Mura; desna obala od Podturna do granice sa Slovenijom, rkm 54+000 – 78+960
A.33.20 r. Mura; lijeva obala; 65+900-66+200; 68+000-70+700; 71+400-76+600

Vodostaj rijeke Mure na vodomjeru Mursko Središće prešao je +360 cm u 16:30 sati, uz
tendenciju daljnjeg porasta.

Ostavi komentar