RADNO OKRUŽENJE: Na poslu se kradu užine, brblja, spava

office
Foto; Pixabay

Svaki treći zadovoljan ponašanjem kolega, pet posto veli: užas.

Gotovo svaki treći Hrvat zadovoljan je koliko se u radnom okruženju poštuju pravila bontona. Tek nešto malo manje ispitanih u anketi portala Mojposao, pristojnost na radnom mjestu ocijenilo bi vrlo dobrim, a peticu bi svojim kolegama udijelio svaki deseti.

No, 17 posto od sedamstotinjak anketiranih kaže da njihove kolege “jedva zadovoljavaju osnove lijepog ponašanja”. Pet posto za ponašanje ljudi u radnom okruženju nema druge riječi nego – užas.

Većinu na radnom mjestu iritiraju brbljavci. Ispitani smatraju da čak polovica kolega previše priča, a svaki treći ometa posao privatnim telefonijadama.

Tri četvrtine ispitanika suočilo se i s nehigijenskim ponašanjem kolega u toaletu, a svaki četvrti doživio je da mu netko pojede užinu. Među nepoželjnim ponašanjem kolega je i nepoštovanje organizacije, laganje da je nešto hitno, tužakanje šefovima i – spavanje na poslu.

Polovica anketiranih će nečije neprikladno ponašanje prokomentirati s kolegama, a 21% će se obratiti šefu.

Ostavi komentar