andrej plenković FOI

U ponedjeljak, 20. veljače, predsjednik Vlade Republike Hrvatske mr. sc. Andrej Plenković uz pratnju svojih suradnika i domaćina Anđelka Stričaka, predsjednika županijske organizacije HDZ-a, te Damira Habijana, predsjednika varaždinskog ogranka HDZ-a posjetio je Fakultet organizacije i informatike Sveuilišta u Zagrebu.

Predsjednika Vlade RH dočekao je dekan Fakulteta prof. dr. sc. Neven Vrček zajedno sa svojim suradnicima, članovima uprave izv. prof. dr. sc Ninom Begičević Ređep, doc. dr. sc. Renatom Mekovec, doc. dr. sc. Vladimirom Kovšcom, tajnicom Fakulteta Tatjanom Zrinski, univ. spec. iur. te prof. dr. sc. Vjeranom Strahonjom.

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske je održao sastanak s predstavnicima Fakulteta, a na kojem su predstavljene aktivnosti Fakulteta, dosadašnja postignuća, te se je razgovaralo o budućnosti Fakulteta infrastrukturnih kapaciteta FOI-ja, odnosno razvoju započetog projekta faze II Sveučilišnog Kampusa Varaždin koji je moguće realizirati jedino kroz reprogramiranje operativnih programa vezanih uz EU fondove. Također je naglašena važnost edukacije u području visokog obrazovanja u gradu i regiji. Razgovaralo se je o proširenju informatike jer je to snažna industrijska grana u Hrvatskoj koja traži velik broj kvalitetnih kadrova.

Predsjednik Vlade RH naglasio je kako je potrebno stvoriti sve pretpostavke da bi se FOI nastavio razvijati kao sveučilišni grad, te je istaknuo da će Vlada pružiti svu podršku FOI-ju u povlačenju sredstva iz EU fondova za razvoj urbanog kampusa.

Ostavi komentar