0.7 C
Čakovec
Ponedjeljak, 6 veljače, 2023

Obnovom Vile Oršić FOI nastavlja transformaciju jezgre Varaždina prema modernom europskom sveučilišnom središtu

Fakultet organizacije i informatike (FOI) već godinama ima problem s nedovoljnim prostornim kapacitetima za svoje funkcioniranje. Veliki interes studenata za ovaj Fakultet te veliki broj upisanih studenata posebice ove akademske godine, kao i bogata projektna aktivnost Fakulteta, zahtijevaju veći prostor za nastavu, rad studenata, istraživačke Laboratorije te Centre Fakulteta. Trenutno na FOI-ju studira 2900 studenata, a aktivno je 35 velikih projekata i jedanaest Laboratorija.

Nakon što su Uprave FOI-ja kontinuirano ukazivale na problem nedovoljnih prostornih kapaciteta, Grad Varaždin predložio je FOI-ju opciju obnove trenutno zapuštene Vile Oršić kako bi ju stavio u funkciju svog djelovanja. Naime, Vila Oršić je kao što je poznato prekrasna zgrada kulturološke vrijednosti koja iz dana u dan sve više propada i za nju se do trenutka izglasavanja prava građenja FOI-ju, nije našlo adekvatno rješenje. S obzirom da se Vila Oršić prostorno i nalazi uz čestice na kojima je planiran projekt Sveučilišni Kampus Varaždin – faza II, ona postaje njegov dio.

Na nedostatne prostorne kapacitete FOI je upozoren i u postupku reakreditacije kada je ukazano kako postoji hitna potreba rješavanja problema prostornih kapaciteta. Zbog nedostatnog prostora, FOI je uz financijsku potporu Sveučilišta još 2012. godine pripremio svu potrebnu dokumentaciju (idejni, glavni i izvedbeni projekt kao i popratne projekte) za izgradnju nove zgrade Fakulteta, točnije za realizaciju Sveučilišnog Kampusa Varaždin – faza II (24 mil. eura). Godine 2019. dobivena je i građevinska dozvola, no projekt unatoč prijavama na natječaje MZO-a i uvrštavanja na prioritetnu listu MZO-a, do danas nije realiziran. Nažalost obrazovna infrastruktura pa tako niti projekt Sveučilišnog kampusa Varaždin nisu bili uvršteni u operativni program te nisu bili financirani. Nadamo se da će projekt Kampusa biti uvršten u novi operativni program od 2021. godine.

Nakon što je Gradsko vijeće Grada Varaždina donijelo Odluku o osnivanju prava građenja nad Vilom Oršić u korist Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta organizacije i informatike, Fakultet je 1. listopada 2020. godine s Gradom Varaždinom sklopio i Ugovor o pravu građenja kojim je Grad stavio FOI-ju na dugoročno raspolaganje Vilu Oršić koja je sastavni dio projekta Sveučilišni kampus Varaždin – faza II, u svrhu realizacije obrazovnih aktivnosti i unaprjeđenje visokog obrazovanja u gradu Varaždinu i u cijeloj regiji sjeverozapadne Hrvatske.

Nakon više od desetljeća sustavnog propadanja Vile Oršić, Fakultet organizacije i informatike je uspio osigurati financijska sredstva za početak obnove jedne od najljepših građevina u Gradu Varaždinu. Vila Oršić se nalazi unutar povijesne urbanističke cjeline, u ulici Petra Praradovića i upisana je u registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. Prema povijesnim podacima Vila Oršić je sagrađena u drugoj polovici 19. stoljeća za potrebe raskošne obiteljske kuće. Građevina je tijekom godina mijenjala vlasnike i korisnike, te je višekratno prilagođavana specifičnim potrebama novih korisnika i standardima vremena.

Vjerujemo da ćemo kvalitetnom prenamjenom prostora za potrebe visokog obrazovanja zaustaviti dugogodišnju devastaciju, te Vili Oršić ponovo osigurati raskošni sjaj, ali u okruženju suvremene informacijske tehnologije i razvojnih potencijala, kakav i zaslužuje – izjavila je dekanica Fakulteta organizacije i informatike, prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep.

Stavljanjem građevine u aktivnu funkciju visokog obrazovanja, Vila Oršić neće biti samo još jedna povijesna građevina, već zgrada namijenjena studentima, u kojoj će se educirati i istraživati za zanimanja budućnosti. Već samom prenamjenom zgrade, kao i aktivnim angažmanom da se zgrada obnovi, FOI je još jednom dokazao svoju potrebu, ali i obavezu za društvenim djelovanjem na području grada Varaždina i županije.

Zaštićeni povijesni spomenik tijekom svih tih godina nažalost nije bio zaštićen, te su vidljiva velika oštećenja i devastacija cijelog prostora – krovište je prokišnjavalo, a vidljivi su i pokušaji provale i otuđenja interijera zgrade. U suradnji sa Konzervatorskim odjelom Grada Varaždina, kao i ovlaštenim projektantskim uredom, Fakultet organizacije i informatike je pripremio idejna rješenja koja kompromisno zadovoljavaju sve stavove. Rješenje koje je usuglašeno pretpostavlja cjelovito očuvanje vanjštine građevine, uz određene intervencije na nužnim korekcijama i poboljšanjima, primarno zbog nove funkcije, a to je prenamjena prostora u istraživačke laboratorije, dvorane za učenje i poučavanje, te kabinete za nastavnike i centre Fakulteta.

Smatram da je Vila Oršić važna i vrijedna zgrada za Grad Varaždin i da je nedopustivo da jedna takva zgrada propada u centru grada. Odluka FOI-ja bila je da u okviru našeg društvenog djelovanja učinimo sve da tu zgradu obnovimo te ju uklopimo u budući urbani Sveučilišni kampus Varaždin. Iako FOI obnovom Vile Oršić neće ostvariti prostorne kapacitete koji su mu dugoročno potrebni, ipak će omogućiti obnovu jedne vrijedne zgrade i staviti ju u funkciju studentima, nastavnicima te istraživačima Fakulteta, a i olakšati si period funkcioniranja do realizacije projekta Sveučilišni kampus Varaždin – faza II, za koji se nadamo da će ući u novi Operativni program rekla je dekanica Nina Begičević Ređep. Veselimo se obnovi te zgrade i svim naporima iz različitih izvora prikupljamo sredstva za njenu obnovu, što naravno nije ni jednostavno ni lako. Također moramo naglasiti da se radi o zgradi koja zahtijeva poseban pristup jer je kulturno dobro, pa cijeli projekt radimo sa našim Konzervatorskim odjelom, a s obzirom na povijesnu vrijednost zgrade, obnova je skupa.

FOI je spreman kroz nove prijave projekata, već dobivene projekte, vlastita sredstva, a nadamo se i financijsku potporu MZO-a i Vlade Republike Hrvatske, Vilu Oršić kompletno obnoviti i staviti u funkciju. Time bi ova ljepotica od zgrade po uzoru na eminentna europska i američka sveučilišta s tradicijom i kvalitetom, činila dio urbanog sveučilišnog kampusa grada Varaždina koji spaja tradiciju i kvalitetu sa suvremenim digitalnim tehnologijama.

S obnovom smo već započeli i u ovom trenutku, a nakon provedenog javnog natječaja, provode se radovi na popravku krovišta, odnosno izmjene dotrajalih elemenata drvene građe, kao i zamjene dotrajalog crijepa. Sredstva za tu fazu obnove u iznosu od 600.000,00 kuna osigurana su iz Ministarstva znanosti i obrazovanja, odnosno Državnim proračunom RH za 2020. godinu. Radi se o nužno potrebnoj sanaciji krovišta kako bi se zgrada stavila u funkciju te kako bi se omogućilo njeno korištenje od strane Fakulteta. Sljedeća faza obnove za koju su financijska sredstva u fazi dogovora, a nastoje se osigurati u proračunu MZO-a, uključuje građevinske radove, a posebno bi istaknuli radove na fasadnoj stolariji. Uslijedit će soboslikarski radovi koji bi se trebali izvesti nakon minimalnih konzervatorskih istražnih radova. Ideja je i zadržati postojeće podne obloge u prizemlju i na katu kako bi se maksimalno zadržala povijesna ljepota građevine. Od tehničkih radova, u dogovoru s projektantima, izvest će se uklanjanje pregradnih zidova i prilagodba prostora obrazovnim i istraživačkim aktivnostima. U Vili Oršić planirane su 5 nove dvorane za nastavu, 4 istraživačka laboratorija i više kabineta za nastavnike te centre i urede koji djeluju unutar Fakulteta.

Ovim putem zahvaljujem onim vijećnicama i vijećnicima koji su prepoznali vrijednost i važnost ovog projekta i dali potporu daljnjem razvoju FOI-ja, a time i IT industrije koja se progresivno razvija i raste u našem Gradu i Varaždinskoj županiji, a sigurno je jedan od razloga zašto je to tako, upravo FOI.

Primarno vodeći se vizijom stvaranja urbanog kampusa u Gradu Varaždinu, Fakultet organizacije i informatike je u vrlo kratkom roku poduzeo i dalje poduzima sve potrebne korake za obnovu nekretnine, uvažavajući mišljenje struke. Zgrada će se obnoviti, zaustaviti njena devastacija i propadanje, a ono što je najvažnije, u ovoj vrijednoj zgradi obrazovat će s naši studenti i kao takva imat će najveću vrijednost, naglasila je prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep.

Ostavi komentar

Povezani članci

Ostanimo povezani

0FanoviLajkaj
3,698SljedbeniciSlijedi
14,700PretplatniciPretplatiti

NAJNOVIJE