Na Sveučilištu Sjever krenuo projekt „Smart University” ukupne vrijednosti 900 tisuća kuna

Na Sveučilištu Sjever, u Sveučilišnom centru Varaždin u ponedjeljak, 8. lipnja 2020. godine potpisan je „Ugovor o znanstveno-stručnoj suradnji“ između Sveučilišta Sjever i Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama. Ugovor su potpisali prof.dr.sc. Marin Milković, rektor Sveučilišta Sjever te Dragan Hristov, dipl.oec, direktor APN-a, s ciljem uspostave znanstveno-stručne suradnje na provedbi projekta „Smart University- Razvoj sustava za praćenje razine ugode u prostoru i izrada metodologije za verifikaciju energetskih ušteda u ovisnosti o razini ugode“ čija je ukupna vrijednost 900 tisuća kuna sa PDV-om.

Rektor Sveučilišta Sjever, prof.dr.sc. Marin Milković pritom je istaknuo značaj potpisivanja Ugovora: “Sveučilište Sjever jedina je visokoškolska institucija koja je uspješno realizirala Program energetske obnove Vlade RH. Temeljem Ugovora o energetskom učinku sklopljenog 2016. godine s APN-om kao provedbenim tijelom, Sveučilište Sjever izvršilo je poboljšanje energetske učinkovitosti na znanstveno-nastavnim zgradama u Sveučilišnom centru Varaždin. Sklapanjem ovog Ugovora o znanstveno-stručnoj suradnji ranije obnovljene zgrade opremit će se pametnom tehnologijom koja podrazumijeva senzore, uređaje i opremu pomoću kojih će se vršiti mjerenje realnih parametara u predmetnim zgradama tijekom najmanje jedne sezone.“

Sveučilišni centar Varaždin postaje najsuvremeniji laboratorij za studente tehničkih studija na prostoru od oko 4000m2

Svrha ovog projekta jest uspostava metodologije za verifikaciju postignutih energetskih ušteda u zgradama nakon provedene mjera energetske obnove i dokazivanja dodatnih ušteda kroz ISGE – Nacionalni informacijski sustav za gospodarenje energijom, na način da se uzima u obzir zadovoljenje ugode korištenja i napredno upravljanje zgradom, što dosad nije bilo razrađeno. Projekt će se provoditi kroz mjerenje podataka na ranije obnovljenim zgradama UNIN1 i UNIN2, na adresi 104. brigade 3 te na zgradi UNIN3 na adresi Jurja Križanića 31b u Sveučilišnom centru Varaždin kroz tri faze, a izmjereni podaci će se automatski isporučivati u ISGE sustav, čime se planira uspostaviti navedena metodologija. U projekt će biti uključeni i znanstvenici sa Sveučilišta Sjever. Provođenjem ovog projekta sve tri zgrade u Sveučilišnom centru Varaždin, ukupno 4000 m2 prostora, postat će najveći laboratorij u Republici Hrvatskoj na kojem će studenti završih godina tehničkih studija Sveučilišta Sjever raditi završne i diplomske radove. Oprema na kojoj će raditi bit će najsuvremenija što čini Sveučilište Sjever predvodnikom u Hrvatskoj.

„Primjenom pokazatelja pripremljenosti za pametne tehnologije trebala bi se povećati svijest među vlasnicima zgrada i korisnicima o vrijednosti tehnologija za automatizaciju zgrada i elektroničkog nadzora tehničkih sustava zgrade, a korisnici bi se trebali uvjeriti u stvarne uštede koje se ostvaruju tim novim i poboljšanim funkcionalnostima.“, naglasio je Dragan Hristov, direktor APN-a.

Potpisivanju Ugovora prisustvovali su prof.dr.sc. Damir Vusić, prorektor Sveučilišnog centra Varaždin, izv.prof.dr.sc. Sanja Šolić, pročelnica Odjela za strojarstvo, doc.dr.sc. Tomislav Veliki, pročelnik Odsjeka za strojarstvo; ujedno i energetski menadžer projekta, Damir Vuletić, dipl. ing. građ. pomoćnik direktora Odjela za energetsku obnovu zgrada javnog sektora APN-a, Iva Fakin, mag. ing. fiz.-geofiz, pomoćnica direktora odjel za sustavno gospodarenje energijom APN-a te ostali predstavnici Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama.

Ostavi komentar