Na FOI-u uspješno promovirana 7. generacija prvostupnika ekonomije i 10. generacija prvostupnika informatike

Promocija foi

Na Fakultetu organizacije i informatike održane su promocije studenata sa sveučilišnog preddiplomskog studija Informacijski i poslovni sustavi i Ekonomika poduzetništva.

U subotu, 17. siječnja u Gledalištu HNK u Varaždinu održana je 7. svečana promocija provostupnika ekonomije (81 promovenata) sa sveučilišnog preddiplomskog studija Ekonomika poduzetništva kao i 10. svečana promocija sveučilišnih prvostupnika informatike (150 promovenata) sa studija Informacijski i poslovni sustavi koji se izvode na Fakultetu organizacije i informatike.

Dekan Fakulteta prof. dr. sc. Neven Vrček je čestitao promoventima i njihovim gostima na upornosti i želji da upišu, ali i završe jedan od studijskih programa na Fakultetu organizacije i informatike Varaždin.

S obzirom da se radi o preddiplomskim studijskim programima, dekan fakulteta je promoventima poželio uspješan nastavak studiranja na diplomskoj razini. U realizaciji promocije, uz dekana prof. dr. s . Nevena Vrčeka sudjelovala je prodekanica za nastavu doc. dr. sc. Renata Mekove , prodekan za poslovanje doc. dr. sc. Vladimir Kovš a, prof. dr. sc. Jurica Paviči prodekan sa Ekonomskog fakulteta Zagreb i voditeljica studija Ekonomika poduzetništva izv. prof. dr. sc. Marina Klačmer Čalopa.

Promocija foi

Ostavi komentar