Gumiimpex brine o zaštiti okoliša: Gumene obloge iskorištene za oblaganje dječjih igrališta!

gumiimpex dječja igrališta

Reciklaža otpadnih guma i zaštita okoliša jedno je od važnih smjernica varaždinskog Gumiimpexa. Osnovni cilj Gumiimpexa je smanjenje štetnog utjecaja na okoliš uz ponovno korištenje vrijednih svojstava guma.

Gumene podloge izrađene u ovoj tvrtki, osim što pružaju učinkovitu zaštitu od povreda, prvenstveno su namijenjene oblaganju dječjih igrališta a svoju primjenu imaju i na ostalim područjima.

Lijevana gumena podloga postavlja se na pripremljenu podlogu od betona, asfalta ili tucanika. Betonsku i asfaltnu podlogu pritom je potrebno impregnirati prije postavljanja gumene podloge radi boljeg prianjanja.

Lijevana guma ugrađuje se u dva sustava ugradnje:

  • -Donji sloj izrađuje se od SBR i/ili EPDM granulata i veziva, a završni sloj od EPDM granulata i veziva debljine 10mm u različitim bojama. Ukupna debljina osnovnog i završnog sloja gume iznosi 30, 45, 70 ili 100 mm.
  • Donji sloj izrađuje se od SBR i/ili EPDM granulata i veziva debljine 10 mm, a završni sloj od EPDM granulata i obojanog veziva debljine 2-3 mm u različitim bojama. Ukupna debljina osnovnog i završnog sloja gume iznosi 12-13 mm.

    Debljina podloge je promjenjiva ovisno o zahtjevu kritične visine pada sukladno normi EN1177:2008. Lijevana gumena podloga se izlijeva na licu mjesta u oblicima i u bojama po izboru naručitelja.

Ostavi komentar