Gerontodomaćice uče kako prepoznati i razlikovati potrebe osoba treće životne dobi

Djelatnice_na_projektu_Evo_me
Osposobljavanje za posao brige oko starije populacije sugrađana

U Čakovcu je započelo osposobljavanje žena za poslove gerontodomaćice a sve u sklopu projekta „Evo me!“ kojeg provodi Centar za pomoć u kući Međimurske županije. Vrijednost projekta je 1.633.043 kuna s time da Europski socijalni fond sufinancira 85%, a Republika Hrvatska 15% ukupnog iznosa.

Nadležno tijelo je Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, a partneri na projektu su Hrvatski zavod za zapošljavanje i Centar za socijalnu skrb te općine Donji Vidovec, Kotoriba, Sveta Marija, Donja Dubrava i Pribislavec.

Program pohađa šest zaposlenica koje se u sklopu projekta brinu o ukupno 63 korisnika s područja partnerskih općina. Program provodi Pučko otvoreno učilište Čakovec, a od polaznica se očekuje da po završetku programa znaju prepoznati i razlikovati potrebe osoba treće životne dobi te im pomagati primjenjujući načela poštovanja integriteta i dostojanstva osobe, prilagoditi načine pripreme obroka/pripremiti ga ili dostaviti hranu korisniku, koristiti odgovarajuće postupke u održavanju higijene, higijene i čišćenja stambenog prostora, odjeće i osobnih predmeta, prilagoditi i obavljati poslove potrebama starije osobe i uvjetima kućanstva, komunicirati na primjeren način sa starijima osobama i primijeniti pravila poslovnog bontona pri ostvarivanju suradnje s relevantnim ustanovama te primijeniti pravila zaštite na radu i pružanja prve pomoći.

Izvor: općina Sveta Marija

 

Ostavi komentar