ČAKOM javlja: Pogledajte vrijeme odvoza otpada koje se mijenja zbog državnih praznika!

Zbog državnih praznika Tijelova 20. lipnja 2019. u četvrtak i Dana državnosti 25. lipnja 2019. u utorak, korisnike usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada kojima prema rasporedu uslugu pružamo utorkom i četvrtkom, obavještavamo da ćemo prikupljanje otpada predviđeno za četvrtak 20.06.2019. omogućiti u subotu 22.06.2019. godine, a prikupljanje otpada predviđeno za utorak 25.06.2019. ćemo omogućiti u subotu 29.06.2019.

Korisnike usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada molimo da spremnike ili vreće sa otpadom pripreme za prikupljanje na dan odvoza najkasnije do 6:00 sati.

Ostavi komentar