Dežurni liječnici

DEŽURNI ZUBAR za hitne pacijente radi nedjeljom i blagdanom u Nedelišću na adresi Maršala Tita 1. Pacijenti se primaju u vremenu od 8 do 18 sati.

DEŽURNE ORDINACIJE OPĆE MEDICINE
Dom zdravlja Čakovec, I.G. Kovačića 1e

(prizemlje novog bolničkog paviljona poliklinike kirurških djelatnosti)

 

Subota 17.11.2018. od 15 do 20 sati

dr. Božidar Poljak

mt. Igor Mikor

Nedjelja 18.11.2018. od 8 do 20 sati

dr. Iva Trstenjak

ms. Ana Premuš

 

DEŽURNI PEDIJATAR

Petak 16.11.2018. od 13 do 20.30 sati

Subota 17.11.2018. od 8 do 15.30 sati

Pedijatrijska ordinacija Doma zdravlja Čakovec, I.G. Kovačića 1e

dr. Anamaria Murković Hunjadi

 

RADNA SUBOTA OPĆE MEDICINE SUBOTA 17.11.:

Čakovec

dr. Trstenjak-Rajković Ivanka, Prešernova bb (Poliklinika Medikol), tel. 040/391-777

dr. Makovec Štefanija, I.G. Kovačića 1e, tel. 040/372-315

dr. Nina Knežević, Matice Hrvatske 1c, tel. 040/310-257

dr. Grkavec-Mađarević Verica, I.G. Kovačića 1e, tel. 040/372-307

dr. Đuro Pervan, Matice Hrvatske 1b, tel. 040/311-917

Donji Kraljevec

dr. Željko Kovač, Čakovečka 5, tel. 040/655-170

Donji Vidovec

dr. Marija Haramija Strbad, R. Končara 7, tel. 040/615-006

Gornji Mihaljevec

dr. Amela Srša, G. Mihaljevec 74, tel. 040/899-207

Macinec

dr. Željka Lovrić, Glavna 26, tel. 858-475

Mala Subotica

dr. Belić Anica, Glavna 31, tel. 040/631-182

Mursko Središće

dr. Slobodan Oluić, V. Nazora 19, tel. 040/543-414

Nedelišće

dr. Bubić Friščić Ružica, Varaždinska 23a, tel. 040/822-209

Prelog

dr. Lidija Vidović Zvonar, Kralja P. Krešimira IV 7, tel. 040/646-860

Sveti Martin na Muri

dr. Ivana Babić, Glavna 48, tel. 040/866-200