Dežurni liječnici

DEŽURNI ZUBAR za hitne pacijente radi nedjeljom i blagdanom u Nedelišću na adresi Maršala Tita 1. Pacijenti se primaju u vremenu od 8 do 18 sati.

DEŽURNE ORDINACIJE OPĆE MEDICINE
Dom zdravlja Čakovec, I.G. Kovačića 1e

(prizemlje novog bolničkog paviljona poliklinike kirurških djelatnosti)

 

Subota 19.1.2019. od 15 do 20 sati

dr. Renata Hranjec

ms. Silvana Igrec

Nedjelja 20.1.2019. od 8 do 20 sati

dr. Ivica Dukić

ms. Petra Šoltić

 

DEŽURNI PEDIJATAR

Petak 18.1.2019. od 13 do 20.30 sati

Subota 19.1.2019. od 8 do 15.30 sati

dr. Branka Gabor, Ul. Matice hrvatske 1, tel: 310-259

 

RADNA SUBOTA OPĆE MEDICINE SUBOTA 19.1.:

Čakovec

dr. Trstenjak-Rajković Ivanka, Prešernova bb (Poliklinika Medikol), tel. 040/391-777

dr. Makovec Štefanija, I.G. Kovačića 1e, tel. 040/372-315

dr. Nina Knežević, Matice Hrvatske 1c, tel. 040/310-257

dr. Grkavec-Mađarević Verica, I.G. Kovačića 1e, tel. 040/372-307

dr. Đuro Pervan, Matice Hrvatske 1b, tel. 040/311-917

Donji Kraljevec

dr. Željko Kovač, Čakovečka 5, tel. 040/655-170

Donji Vidovec

dr. Marija Haramija Strbad, R. Končara 7, tel. 040/615-006

Kotoriba

dr. Permozer Hajdarović Snježana, Kralja Tomislava 111, tel. 040/682-059

Macinec

dr. Željka Lovrić, Glavna 26, tel. 858-475

Mala Subotica

dr. Belić Anica, Glavna 31, tel. 040/631-182

Mursko Središće

dr. Slobodan Oluić, V. Nazora 19, tel. 040/543-414

Nedelišće

dr. Bubić Friščić Ružica, Varaždinska 23a, tel. 040/822-209

Prelog

dr. Zrinko Karlović, Kralja P. Krešimira IV 7, tel. 040/645-575

Sveti Martin na Muri

dr. Ivana Babić, Glavna 48, tel. 040/866-200